Waarom hebben sommige mensen meer last van hun geweten dan anderen?

Toegevoegd na 12 minuten:
Ervan uitgaande dat deze mensen iets verkeerds hebben gedaan.

Toegevoegd na 1 dag:
Opvallend in mijn situatie is dan wel weer dat ik totaal verschillende meningen over wat goed en kwaad is tegenover niet alleen mijn vrienden maar ook mijn ouders terwijl zij mij juist hebben opgevoed, betekent dit dat ik een aangeboren geweten heb qua bepaalde kwesties?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

personen die van nature begaan zijn met het lot van hun medemensen en de wereld rond hen heen in bredere zin,zullen éérder last van hun geweten hebben dan diegenen die géén verbondenheid voelen met hun medemensen of de hen omringende wereld. Gewetenloze mensen zijn per definitie rasegoïsten,terwijl gewetensvolle personen meer als altruìsten beschouwd kunnen worden. Geweten kan ook worden bijgebracht tijdens de opvoeding d.m.v. religieuze voorschriften,maatschappelijke regels en conventies,maar kan tot op zekere hoogte iemand gewetensvol maken. Zoals boven uitééngezet zal échte gewetensvol handelen echter aangeboren in iemands karakter zitten,waarschijnlijk zelfs genetisch bepaald zijn.

Als je nooit iets verkeerds gedaan hebt, hoef je ook geen last te hebben van je geweten. Dat begint te knagen als je willens en wetens verkeerd hebt gedaan.

Iedereen krijgt een beetje opvoeding mee van huis. Het is maar net wat je daar mee doet,en wilt in je leven.

Er zijn mensen waarbij het geweten een mindere rol speelt dan bij een 'normaal' persoon. Dit heeft met karakter, opvoeding en directe omgeving te maken. Enne....mensen verschillen soms ook wel van elkaar. Gewetenloze personen kunnen in het misdaadcircuit veel ellende veroorzaken. Of (langdurige) therapie kan helpen is nog maar de vraag.

iemand die nog wat sociaal gevoel heeft zal er eerder last van hebben,een psychopaat niet

Ik denk dat de vraag zal rijzen waarom heb ik dat gedaan .Hoe kon ik zo stom zijn,kon ik het maar terug draaien.Maar wat gebeurd is,is gebeurd.

Verkeerd in de ogen van wie, als het in de ogen van de degene die het gedaan niet verkeerd is zal ook zijn geweten niet opspelen. Goed of fout is vaak aangeleerd, door opvoeding of ervaring, wat voor de een verkeerd is kan voor de ander normaal zijn.

iemand die heel veel regeltjes heeft meegedregen van huis uit, bovendien opgevoed is in een cultuur waarin weinig mocht die persoon heeft eerder last van zijn geweten (denk ook aan kerk, school, kring waarin je opgevoed bent etc.)

Het geweten is een speciaal soort zelfbesef. Het werkt als een innerlijke rechter: het stelt ons in staat de keuzes te onderzoeken waar we in het leven voor staan of na te denken over de dingen die we al gedaan hebben en ze als goed of slecht te beoordelen. Men kan het wat vergelijken met een kompas. Maar een kompas kan ook door zijn omgeving onnauwkeurig worden gemaakt ,denken we maar wanneer een magneet in de omgeving van een kompas wordt gehouden! Daardoor kan het geweten gevormd worden door de overheersende cultuur waarin iemand leeft of de omgeving waarin hij woont, net zoals iemand een accent of dialect van zijn omgeving overneemt . Daarom is het nodig dat een mens zich voed met universele juiste info! Dan hebt je mensen die bewust juiste morele maatstaven van zich afstoten ,zo krijgt men een afgestompt geweten,en je hebt mensen die een geoefend geweten hebben,door zich constant met juiste info te voeden.

omdat veel mensen geen geweten hebben

ik heb er nooit last van

Iedereen heeft een ingebouwd gevoel voor goed en slecht. Alleen niet iedereen doet er iets mee. Sommige mensen overschreeuwen hun geweten, en doen gewoon dingen die slecht zijn, en op den duur raken ze zo afgestompt, zodat hun geweten geen signalen meer doorgeeft. Aan alles kun je gewend raken, zowel aan het goede als het kwade. Er zullen vast wel een aantal omstandigheden kunnen zijn in de opvoeding, of in de persoonlijke levenssfeer waardoor het geweten afgestompt raakt. Er is wel eens een onderzoek geweest onder heel jonge kinderen, en die schijnen donders goed te weten wat goed of fout is. Het is dus een geschenk wat je mee krijgt bij je geboorte. Van belang is het om daar goed mee om te gaan, en het te cultiveren en te onderhouden.

Het geweten van mensen is per persoon en zelfs bij dezelfde persoon per situatie verschillend. Dan maakt het ook nog uit hoe de persoon in kwestie in zijn M/V vel steekt. Mensen hebben een verschillend referentiekader, deze wordt gevormd door opvoeding en cultuur. Je natuur (erfelijk deel van je karakter) maakt slechts ongeveer 5% uit van wie je bent en wat je wordt. (uitspraak van gepromoveerd orthopedagoog) Met cultuur bedoel ik vrienden, soort school en alles wat niet opvoeding of erfelijke natuur is. Deze factoren zijn dus van zeer grote invloed voor je gevoel voor zuiverheid. Het is goed je te omringen met mensen die echt het goede nastreven, goed voorbeeld doet goed volgen. Van verkeerd voorbeeld kun je hoogstens leren hoe het NIET moet. Kies dus goede mensen als vrienden en houd je verre van mensen die ontremd gedrag tot kunst verheffen. Het bovenstaande geeft aan waarom mensen een zo verschillend geweten hebben. Overigens heb je weinig aan je geweten als je er NIET naar luistert. Ik beschouw het geweten als een intuitief en/of geïnspireerde drive om een gelukkig mens te worden. Oneerlijk verkregen geld of status levert je zelf niet echt veel bevrediging op, daar zorgt je geweten voor. Je kunt beter vrienden zijn met je geweten dan met de buitenwereld. Die kun je desnoods even buitensluiten, voor jezelf kun je niet vluchten.

Iedereen doet wel eens iets verkeerd. Als de ander er last van heeft of schade lijdt, dan voelt dat niet zo prettig. Mensen krijgen dan last van hun geweten: een stemmetje van binnen dat zegt, dat het niet goed is wat je hebt gedaan. Dat woord ‘geweten’ hangt samen met ‘weten’. Je hebt namelijk alleen maar een kwaad geweten als je iets verkeerds hebt gedaan, terwijl je wist dat het verkeerd was. Als baby had je nog geen weet van goed en kwaad, maar al op jonge leeftijd leerde je van je ouders en mensen om je heen: ‘dit mag wel, en dat mag niet,’ zo werd je geweten gevormd. Je geweten is een geheel van regels, dat je ergens van binnen hebt opgeslagen. En je voelt je schuldig als je, je niet aan die regels houdt. Het gebeurt ook, dat er iets misgaat, terwijl je er niets aan kunt doen. Het is een ongeluk. Dan heb je geen kwaad geweten. zoals je waarschijnlijk hieruit kunt opmaken is dat je geweten allemaal regels zijn die mensen om je heen vormen, maar soms vergeten mensen om te zeggen dat iets niet mag, en dat word dus opgeslagen als dat het wel mag, en daarom heeft de 1 bij een situatie wel een kwaad geweten, en de ander bij dezelfde situatie niet. hoop dat je het zo een beetje begrijpt, en zo niet vraag dan gerust verder.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100