Ik snap er nog steeds niets van. Kan iemand mij in Jip en Janneke taal uitleggen hoe het zit met het 2 spleten experiment Kwantum Mechanica?

Als een foton door een plaat met 2 strepen gaat, laat het een golf patroon zien op de sensor daar achter. Kijk je ernaar dan gedraagt de foton zich als een deeltje en zie je maar 1 stip op de sensor. De foton splitst zich uiteraard niet in twee delen. Dus, alleen er naar te kijken verandert het 'gedrag' van het foton?

Strepen bedoel ik spleten.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Strikt genomen is je aanvulling niet correct. Ik zal hier later op terug komen. Fotonen zijn geen golven, en het zijn geen deeltjes. Het gedrag dat ze vertonen heeft eigenschappen van beiden tegelijk. Als er 1 spleet zit in in de plaat zie je een streep op de sensor. Als er 2 spleten zitten in de plaat zie je het interferentiepatroon. Dit komt omdat de foton niet en pad volgt, maar alle mogelijke paden van de lichtbron naar de sensor, waarvan sommigen waarschijnlijker zijn dan anderen. Dit is de reden waarom de strepen in het midden van je sensor helderder zullen zijn dan de interferentiestrepen richting de zijkant. Je kunt namelijk niet met zekerheid zeggen of de foton door de linker of de rechterspleet is gegaan. (Als je een foton ziet as een deeltje, in plaats van als een golf, kun je hieruit niet anders dan concluderen dat deze zich opsplitst. Het is niet logisch, maar het meetbare bewijs geeft dat wel aan. Logica is dan ook minder belangrijk dan onderzoeksresultaten, en een slechte leermeester.) Zou je echter een extra sensor bij een van de twee spleten plaatsen, zodat je zeker weet door welke van de twee spleten deze gegaan is, dan houdt het interferentiepatroon op en zie je twee stepen zoals je die verwacht zou hebben. Door de extra meting worden namelijk de opties van de foton (hiervoor bijna oneindig) beperkt tot slechts 2. Deze extra waarneming doet de golffunctie van de specifieke foton op een punt pieken. Omdat je weet waar deze is geweest, kun je vertellen welke route deze gevolgd heeft. Interferentie na de spleten wordt op deze manier uitgesloten. Overigens is het bijna ondoenlijk om de kwantumtheorieën in Jip en Janneke taal uit te leggen, omdat het tegen alle logica ingaat die we als mens hebben opgebouwd. Waar het Newtoniaanse standaard model op natuurlijke wijze nog uit te leggen en te begrijpen is, gebeuren in de kwantumwereld zulke vreemde dingen dat je eerste reactie meestal zal zijn "dat klopt niet". Echter, kwantummechanica is zo accuraat, dat het dus feitelijk je logica is die het bij het verkeerde eind heeft. (Deze vraag was heerlijk wakker worden. Dank je!) Toegevoegd op 16-05-2009 09:58:56 Om het kort samen te vatten: De foton volgt alle mogelijke paden. Wanneer je echter gaat meten door welke spleet hij reist, sluit je een heleboel van die paden af. Als hij bij spleet A wordt waargenomen, kan hij namelijk niet bij spleet B zijn. Daarom verdwijnt het interferentiepatroon.

Je kunt in de natuurkunde niet tegelijkertijd alle variabelen met zekerheid voorspellen. Sterker nog: zodra je licht als deeltje kunt voorspellen is de impuls van licht onvoorspelbaar en zodra je de impuls kunt voorspellen verlies je de zekerheid aangaande de positie van licht. Wat je hooguit kunt doen in de natuurkunde is om te beschrijven en verklaren in termen van waarschijnlijkheden. Toegevoegd op 16-05-2009 00:25:39 Planck publiceerde de kwantumtheorie maar kon het wiskundig niet onderbouwen. Heisenberg kwam later wel met een wiskundige formule (de onzekerheidsrelatie). Omdat ik zelf geen beta ben: aanvullingen en verbeteringen zijn welkom.

Ja, die allerkleinste deeltjes trekken zich weinig aan van de gangbare natuurwetten. Dit is nu juist het onderzoeksgebied van de kwantum mechanica/fysica. Het blijkt telkens weer dat menselijk bewustzijn deeltjes kan beinvloeden door gedachten of intenties. Toegevoegd op 16-05-2009 00:43:51 Ik doe tegenwoordig de meditaties van jeddah mali, "seeds of enlightenment", en daarbij wordt het heel duidelijk, dat intenties en gedachten rechtstreeks je fysiologie, je cellen beinvloeden.