Stel 1 liter benzine weegt 1 kilo, de auto rijdt 1 op 20, de uitstoot CO2 is 100gram/Km de uitstoot is dus 2 kilo.Hoe kan dat?

Ik kreeg toch ook warmte, vermogen etc.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik ben maar even aan het rekenen geslagen, met onderstaand resultaat. Benzine heeft een dichtheid van ongeveer 0,72 kg/liter. De chemische samenstelling van autobenzine is niet absoluut constant. Benzine bevat veel verschillende koolwaterstoffen, meest alkanen, enkele procenten aromaten (tolueen en xyleen) en ethers. Dit maakt een nauwkeurige berekening lastig. Gelukkig kan men in een laboratorium eenvoudig een meting doen door een afgepaste hoeveelheid benzine gecontroleerd te laten verbranden en de gevormde hoeveelheid CO2 te meten. Voor de berekening doe ik een raming: Gewichtspercentage koolstof is alleen maar te schatten. Voorbeeld C8H14 als gemiddelde, dit betekent 8x12=96 gram koolstof en 14x1=14 gram waterstof, stel 85 gewichtsprocenten koolstof. Dit komt overeen met ongeveer 600 gram koolstof per liter benzine. Auto rijdt 1 op 20 (wel erg zuinig...) dus verstookt 36 gram benzine per km. uitstoot aan koolstof is dan 0.85 maal 36 gram = 31 gram C, dat is omgerekend naar CO2 31 x (44 / 12) = 115 gram CO2 per kilometer. Dit ligt niet ver van de assumptie 100 gram per kilometer van de vragensteller. P.S. 44 = molecuulgewicht CO2, 12 = atoomgewicht koolstof.

CO2: de koolstof bindt zich aan de zuurstof dus neemt je gewicht toe. (CO2= C+O+O)

Ja dat kan zeker, zuurstof komt erbij... Dat weegt ook... Toegevoegd op 26-04-2009 23:31:52 ja je hebt gelijk... ik kijk nooit naar antwoorden erboven... dat zie je nu wel weer... Misschien klopt het dan wel wat we zeggen allebei...

Er komt heel veel zuurstof bij. We gaan nu uit van de lichtste brandstof: aardgas (CH4). Dat geeft: CH4 + 2 O2 -> CO2 + 2 H2O Het element zuurstof is ook nog eens zwaarder per deeltje dat waterstof en koolstof. Zuurstof is ongeveer 1/3 zwaarder dan koolstof en 16 keer zwaarder dan waterstof. Toegevoegd op 27-04-2009 00:18:48 Stel je hebt 16 u CH4, (12u+4x1u), met 4x16 u = 64 u zuurstof zorgt dit ervoor dat de eindproducten met elkaar 5x zo zwaar zijn als de stof waarmee je begon (de letter u is de eenheid voor atoommassa in scheikunde, C=12 u, H=1u en O=16u). Daarom is er meer massa aan CO2 dan erin is gegaan aan brandstof.