Zijn er nog meer verschijnselen die gaan volgens een bepaalde halfwaardetijd?

Stel je hebt bijvoorbeeld een groep van 1000 mensen en 500 gaan daarvan na een uur zitten en weer een uur later gaat weer de helft zitten (250). En waar je die groep mensen op aarde ook bij elkaar haalt (europa azie) ze vertonen allemaal dezelfde ('halfwaardetijd'). Dit is natuurlijk maar een voorbeeld maar zijn er in de natuur andere verschijnselen dan atomen waar een halfwaardetijd aanwezig is?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Een voorbeeld is het opladen/ontladen van een condensator. Een condensator is een electronisch component welke in staat is tussen 2 platen ("polen") lading op te slaan. Hoe hoger het spanningsverschil, des te hoger de laadstroom. Echter doordat de er steeds meer lading opgeslagen wordt, wordt daarmee het spanningsverschil t.o.v. de voedingsspanning ook steeds kleiner. Hierdoor wordt ook de laadstroom kleiner waardoor er per tijdseenheid minder maar nog steeds wel lading wordt opgelagen. Waardoor het spanningsverschil en dus ook de laadstroom weer afneemt. Enz. enz. Bij het ontladen van de condensator begint deze met een grote lading, met veel spanningsverschil. Bij het ontladen verdwijnt steeds meer lading en daarmee ook het spanningsverschil tussen de polen waardoor ook hier de ontlaadstroom steeds langzamer af zal nemen. Toegevoegd na 5 minuten: In het bovenste plaatje: een schematische weergave van een condensator in een stroom-kring. In het onderste plaatje: een grafiek van de stroom en de spanning tijdens het laden van een condensator.

in feite alles wat een exponentieel of een S-curve verloop heeft/volgt: - Afbraak medicatie - natuurlijk afbraak van eigenlijk alle gifstoffen door de lever - degradatie medicijnen (zowel in lichaam als in flesjes e.d.) - verzuring van melk en andere producten - binding van substraten aan enzymen - Veel pharmaceutische analytische methoden

Om het onderwerp halfwaardetijd uit te leggen kun je gebruik maken van bier. Als je een glas wild volschenkt is er eigenlijk alleen maar schuim. Dat zijn duizenden belletjes. In het begin gaat het inzakken snel maar gaandeweg steeds langzamer. Dit is te verklaren door te stellen dat iedere bel in een bepaalde tijd( minuut) een bepaalde kans heeft om te knappen. Maar zijn er veel bellen dan knappen er veel per minuut. Maar omdat het aantal bellen afneemt, neemt ook het aantal bellen die per minuut knappen af. Je kunt uit dit experiment een halfwaardetijd bepalen. Nooit geprobeerd, maar wel een poging waard: natte was aan de lijn druppelt in het begin zeer hard( veel druppels per seconde). De druppelsnelheid neemt steeds verder af. Is hier ook sprake van halfwaardetijd(vraagteken)

Ja, Die halfwaardetijd is gelinkt aan de kans dat een deeltje vervalt, dat een deeltje reageert, kortom dat een deeltje een bepaald proces ondergaat. In een gesloten systeem heeft dit bijgevolg ook invloed op de snelheid van het proces. De halfwaardetijd is dus eveneens een maat voor de snelheid van dat proces. De snelheid van elk proces kan met een halfwaardetijd worden aangeduid zolang dit maar een proces is van de eerste orde. Wanneer je in je bad ligt is er sprake van een bepaalde halfwaardetijd waarmee het water afkoelt. Is het temperatuursverschil met de omgeving in het begin 20 graden en is dit na een uur 10 graden geworden dan zal dit nog een uur later 5 graden zijn. Als je daarna het bad laat leeglopen en het duurt 5 minuten om het half leeg te laten lopen dan zal het nog eens 5 minuten later nog een kwart gevuld zijn. De term halfwaardetijd wordt heel vaak gebruikt bij radioactief verval. De halfwaardetijd waarmee een bepaalde bron vervalt heet de radiologische halfwaardetijd. Stel dat je inwendig besmet raakt met zo'n radioactieve bron dan zal je lichaam zich daar ook op de natuurlijke manier met een bepaalde halfwaardetijd van ontdoen. Dat heet de biologische halfwaardetijd. Ken je van een bepaald nuclide zowel de biologische als de radiologische halfwaardetijd dan kan je daaruit de effectieve halfwaardetijd berekenen oftewel de halfwaardetijd die beschrijft hoelang de activiteit in je lichaam 'verblijft'.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100