Wat is electriciteit?

Electriciteit is natuurlijk stroom.
Het is ook energie die je ergens in kan stoppen, maar wat stop je daar dan in?
Een batterij is eigenlijk ingeblikte energie, dat we weer om kunnen zetten in b.v. kracht.
Als ik met een schroefboormachine bezig ben, ben ik altijd weer verbaast dat er zoveel kracht aanwezig is.
Hij kan in een half uur meer schroeven los en vast draaien dan ik, hij is in dit geval sterker dan ik, maar wie is dan hij?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Electriciteit is het vermogen de VERPLAATSING van electronen te bewerkstelligen, niet meer en niet minder. Dit is onder te verdelen in statische- en dynamische electriciteit. Statische electriciteit kenmerkt zich vooral nu, droge lucht, waarbij zich gemakkelijk vele duizenden volts aan spanning ophopen als je bv. opstaat van een bank , loopt of een trui aan of uit doet, kortom als twee verschillende niet/zeer slecht geleidende stoffen gescheiden worden, waarbij de ene stof meer electronen vasthoudt, dan de ander. Raak je een geleider aan die geaard is (deurkruk, dan wordt het teveel/ tekort aan electronen opgeheven en voel je een schokje tot een vette pets met knal en zichtbare vonk. Ofschoon de energie gering is kan door de capaciteit van bv. het lichaam een stroom lopen die zeer duidelijk gevoeld wordt. Ook onweer is statische electriciteit, waarbij veel lading zich verplaatst met veel geweld. Dynamische electriciteit kenmerkt zich door een stroomkring, die bij statische electriciteit afwezig is. Bij dynamische electriciteit is sprake van een stroombron, dat kan een batterij, een dynamo , een zonnecel of wat dan ook zijn. Bij de dynamische electriciteit is gelijkstroom mogelijk (batterij , accu, zonnecel) of wisselstroom dynamo/generator. Aan Nicolai Teskla hebben we de wisselstroom te danken die eenvoudig en zonder veel verlies verplaatst kan worden omdat hij te transformeren is in iedere gewenste spanning of stroom. EDISON zette in op gelijkspanning, echter zou dan iedere straat zijn eigen energiecentrale nodig hebben. Alle motor- en draaistroom techniek is in basis ontworpen door TESLA, die tot op heden vrijwel onveranderd gebruikt wordt. Sinds kort echter maakt gelijkstroom een grote vlucht, het kan , in tegenstelling tot wisselstroom, opgeslagen worden in accu's ed. en tegenwoordig vrijwel verliesvrij omgezet worden in wisselstroom, zodat van beide het beste te combineren is. Electromotoren kunnen nu tot 22PK/KG motorgewicht leveren en kunnen zelfs helicopters laten vliegen. Ook de moderne LIPo accu's kunnen een dichtheid halen van tot 5KWH/KG. Daarmee kan men vliegtuigen lange vluchten laten maken in de toekomst en dat zonder enige vervuiling, mits men de energie schoon opwekt (witte steenkool/ windturbines) De kennis en kunde is aanwezig zonder millieubelasting met energie om te gaan. Nu de wil nog om achterhaalde technieken los te willen laten, electriciteit heeft zonder twijfel de toekomst.

Electriciteit is samen met magnetisme (eigelijk een twee eenheid als ik het zo mag uitdrukken) de enigste twee vormen uit de kwantumwereld die wij kunnen waarnemen. Beide zijn ook de sterkste twee krachten in het universum. Toegevoegd na 1 minuut: Zover wij op dit moment weten.

Elektriciteit Stroom Elektronen. Elektriciteit is een vorm van energie. Het wordt geproduceerd door beweging of stroming van elektronen. Elektronen zijn nietige, minuscule deeltjes in atomen. De beweging van de elektronen veroorzaakt een elektrische lading c.q. spanning die energie afgeeft. De energieopbrengst kan enorm zijn, vergelijkbaar met een bliksemflits. Maar ook kan deze heel klein zijn, zoals in een gloeilampje van een zaklantaarn het geval is. Toegevoegd na 2 minuten: In een batterij bevinden zich bepaalde chemicaliën, die overgaan in andere chemicaliën en hierdoor een elektrische stroom voortbrengen. De batterij werkt net zolang tot alle oorspronkelijke chemicaliën in de andere zijn omgezet; daarna is de batterij leeg c.q. uitgeput.

Electriciteit zijn electronen, kleine deeltjes materie met een zekere lading (warmte). Ze zijn erg licht van gewicht maar tollen zo snel rond hun as dat ze toch veel energie danwel massa hebben. Maar je kan ze niet gebruiken tot ze in aanraking komen met hun tegenpool, een zo geheten positieve massa dus. Negatief en positief zijn volgens mij (maar dan heb je er meteen veel gelazer om) nogal arbitraire termen. Hoe dan ook, ik stel ze me altijd voor als knikkers. Ze gaan pas naar beneden rollen als er een hoogteverschil is. Potentieel gaat dan over in kinetisch. Als je een schok krijgt dan "slaan"er ineens heel veel van die knikkers tegen je aan. Zou je op een asje staan en die schok komt aan één kant dan draai je rond. Zo werkt dus je boormachiene ook. De elektronenstroom raken de magneet van de spoel in één richting. Voer je de elektronen door een spiraaltje van bijvoorbeeld een lamp, dan wordt dat draadje warm omdat de elektronen in botsing komen met de elektronen die om de ijzeratomen heendraaien die in de draad aanwezig zijn en gaat de draad deeltjes (fotonen) loslaten die wij zien als licht. Op een dag is het draadje opgebrand. Toegevoegd na 17 uur: Na het nog eens over gelezen te hebben moet dit er zeker bij: het samenvattende antwoord. En dat is: Electriciteit is een hoeveelheid deeltjes. Maar om er een kracht van te maken moeten ze stromen. Er moet dus ergens een verschil wezen. Waar het met de kleine knikkers om hoogte en de grote knikker gaat gaat het hier om elektronen en een andersgepoolde (omdraaiende) massa.

Een accu in een boormachine of in een auto is een systeem met met verschillende metalen of vloeistoffen die in een evenwicht zijn. Als je via de polen een stroom laat vloeien breng je de toestand uit evenwicht, vergelijkbaar met het uitrekken van een elastiek. De veranderde situatie zal zich in de oude situatie, het evenwicht, willen herstellen en dat kan alleen als je de toegevoegde stroom weer laat terugvloeien. Dit kan je dan laten gebeuren via de motor van de boormachine of de startmotor of een lamp of een weerstand, dan heb je er kracht licht of warmte voor terug (of een combinatie van die dingen).

Electiriciteit is een vorm van energie. En wordt in 3 soorten toepassingen genereert. 1-Licht (alle gloeilampen) 2-Warmte (temperatuur produceren van allerlei weerstanden) 3-Beweging (alle motoren)

Die stroom is in potentie in chemische stoffen opgeslagen... Als je de knop van een handschroefmachientje dichtknijpt zal er een chemische reactie plaatsvinden die elektronen doet laten stromen... Hij is niet sterker dan jij, maar de overbrenging is dusdanig dat het koppel net wat groter is dan jouw hand kan maken...

Ik zie hier veel antwoorden waarin men uitlegt wat de stroom is. Ik weet niet of dat de bedoeling van jouw vraag is? Als je wil weten wat je boor aandrijft, is dat de energie, door een opgewekt spanningsverschil. Als je wil weten hoe de beweging ontstaat, waardoor je boor draait dan leg ik het even uit. Als je een magneet met een noord en een zuidpool , laat draaien in een spoel, ontstaat er een wisselstroom. Omgekeerd geldt ook: laat je door een spoel een wisselstroom gaan, dan wordt het een electromagneet met steeds een wisseling van noord- en zuidpool. Laat je dus een "normale" magneet in een electromagneet plaatsen, dan gaat deze draaien. Koppel je aan deze magneet je boor, dan heb je dus een boormachine :)

Wat is elektriciteit? Alle voorwerpen om ons heen zijn opgebouwd uit kleine deeltjes: atomen. Ook ons eigen lichaam bestaat eigenlijk uit atomen. Elk atoom bestaat uit nog kleinere deeltjes: neutronen, protonen en elektronen. Neutronen hebben geen elektrische lading. Protonen en elektronen daarentegen wel. Echter hun ladingen zijn gelijk en hebben een tegengesteld effect, zodat ze elkaar opheffen. Als in een voorwerp het evenwicht tussen protonen en elektronen wordt verstoord, zal het merkbaar zijn dat het voorwerp wordt geladen. Om de twee verschillende soorten lading van elkaar te kunnen onderscheiden, zeggen we dat elektronen negatief en protonen positief geladen zijn. Een voorwerp met een negatieve lading is er dan ook een met een overschot aan elektronen. En andersom: een voorwerp met een positieve lading heeft meer protonen dan elektronen. Een ballon kan simpel worden geladen door er met je wollen trui tegen aan te wrijven. Door het wrijven krijgt de ballon een negatieve en de trui een positieve lading. Tegengesteld geladen voorwerpen trekken elkaar aan. Voorwerpen met gelijke lading stoten elkaar af. Daarom bewegen twee balonnen die beide door de trui positief geladen zijn van elkaar af, maar bewegen ze wel naar de trui toe. Een ding dat alle geladen voorwerpen gemeen hebben is dat ze lichte ongeladen voorwerpen aantrekken. De TV is bijvoorbeeld geladen en als gevolg daarvan raakt de beeldbuis snel onder het stof. Onder geschikte omstandigheden kan een geladen voorwerp zijn lading voor altijd bewaren. Omdat de elektriciteit blijft waar hij is, wordt deze statische elektriciteit genoemd. Elektriciteit is eigenlijk niets meer dan elektrische lading. Elektriciteit is er al zolang de aarde bestaat en werd niet geboren met de uitvinding van de gloeilamp. Wolken worden soms geladen met elektriciteit. Er is dan sprake van statische elektriciteit. Deze kan plotseling als een reusachtige vonk naar de grond of naar een andere wolk stromen. Er is nu sprake van stromende elektriciteit. Door de hevige hitte, veroorzaakt door de flits (bliksem), zet de lucht in de buurt van de wolk met explosieve kracht uit. Dit veroorzaakt het donderende geluid wat te horen is bij onweer.

Bronnen:
http://www.energiewereld.nl/elektriciteit.aspx

Eigenlijk is elektriciteit hetzelfde als de universele energie die wij voelen Ed. Het is namelijk een stroming. In geval van elektriciteit is die stroom een stroom van elektronen. Deze stroom ontstaat doordat er verschillende soorten materialen met elkaar contact hebben. Door twee verschillende soorten metalen aan elkaar te knopen met een zuur erin, ontstaat er een spanningsverschil. Dit is een soort van aantrekkingskracht voor de elektrische stroom. Deze stroom kan door allerlei soorten materialen heen stromen en is een continu doorlopend proces. De enige manier dat het stopt, is omdat er energie verloren gaat in o.a. warmte en weerstand.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100