Hoe word kernenergie opgewekt?

Toegevoegd na 22 minuten:
Graag een simpele uitleg met een begrijpelijke tekst.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Kernenergie wordt opgewekt in een kerncentrale. Een kerncentrale is in feite een stoommachine die een hele grote dynamo aandrijft waarmee elektriciteit wordt gemaakt. De warmtebron is een soort super waterkoker die werkt op uranium. Door uranium te splijten, ontstaat warmte. De uraniumsplijtstof zit in splijtstofelementen in de kernreactor. Na verloop van tijd is de splijtstof verbruikt. De splijtstofstaven worden dan vervangen door nieuwe. Op de website van EPZ staan heldere animaties over de werking van een kerncentrale en de splijting van uranium.

Bronnen:
www.epz.nl
www.nucleairnederland.nl
http://www.youtube.com/watch?v=VhqxPAmXbSw

Kernenergie is energie opgewekt door kernreacties, de reacties waarbij atoomkernen zijn betrokken. Kernenergie komt in alle gevallen beschikbaar in de vorm van warmte, die in een kerncentrale op conventionele manier (via stoom, turbines en generatoren) in elektriciteit kan worden omgezet. De atoomkernen met een massa overeenkomend met die van ijzer (ca. 56 nucleonen) zijn energetisch bezien van alle kernen in het periodiek systeem het stabielst. Bij zwaardere of lichtere kernen is het theoretisch mogelijk energiewinst te halen door het samenvoegen van lichte (kernfusie) of het splijten van zware kernen (kernsplijting). De nieuwe atoomkernen die hierbij ontstaan, zijn samen wat lichter dan de som van de uitgangsmaterialen. De ontbrekende massa is omgezet in energie volgens de beroemde formule van Einstein: Waarin: E = Energie m = Massa c² = Lichtsnelheid in het kwadraat Omdat de term c² zo groot is, komt er bij kernreacties zeer veel energie vrij, ook als maar een klein gedeelte (een paar procent) van de massa wordt omgezet. In de praktijk wordt vrijwel alleen gebruikgemaakt van de splijting van kernen van uranium- en plutonium-isotopen. Ook andere kernen, zoals van thorium zijn splijtbaar. Plutonium ontstaat vanzelf uit uranium tijdens de kernreacties in de reactorkern en wordt ook gedeeltelijk gespleten, waarbij natuurlijk ook energie vrijkomt. Gebruikte splijtstof kan voor circa 95% hergebruikt worden, men spreekt van opwerking. De overige procenten, en de materialen die als verpakking hebben gediend van de splijtingsmaterialen en die ook in meerdere of mindere mate radioactief zijn geworden, vormen samen het zogenoemde kernafval.

Bronnen:
wiki

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100