Wat is tijd?

Hoe defineer je 'tijd', is het een opeenvolging van ogenblikken, een lijn waarlangs gebeurtenissen plaats vinden? De wetenschappelijke tijd draait door, maar kan je tijd voor je gevoel ook op allerlei verschillende manieren ervaren?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De tijd is een uitvinding van de mens. Eigenlijk bestaat er op elk moment alleen datzelfde huidige moment. Omdat wij echter in staat zijn herinneringen op te slaan, moeten we die ergens kunnen plaatsen. We herinneren ons dingen die nu voorbij zijn. Daarvoor hebben we het verleden uitgevonden. We herinneren ons verlangens en dromen. Daarvoor hebben we de toekomst uitgevonden. Verleden en toekomst bestaan niet. Nu toch niet. Tenzij in ons hoofd. Het bijzondere is dat zelfs de toekomst in wezen draait om herinneringen aan het verleden. We kunnen ons alleen maar een toekomst voorstellen door aan verlangens te denken die in het verleden zijn ontstaan. Al onze zorgen en frustraties ontstaan op basis van de uitvinding van de tijd. Daarom zegt men in de spiritualiteit dat je kan proberen je bewust te worden van het hier en nu als enige werkelijkheid. Om dat onder de knie te krijgen, tja, dat kan een hele tijd duren. ;-)

tijd Uitspraak: tɛit de -woord (mannelijk) tijden Zelfst. Naamw. 1 opeenvolging van de momenten tussen vroeger en later zeeën van tijd hebben (= helemaal geen haast hebben) de tijd aan zich hebben (= geen haast hebben) De tijd dringt. (= het moet snel gebeuren) De tijd vliegt. (= de tijd gaat sne... Gevonden op http://www.woorden.org/woord/tijd tijd •de onstuitbare gang der dingen van toekomst door het heden naar het verleden. Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/tijd Tijd de opeenvolging van momenten. Heel nuchter is tijd afstand gedeeld door snelheid daar snelheid wordt uitgedrukt door het delen van de afstand door de tijd. Voor statische objecten is tijd dus een uitdrukking van afstand. In zekere mate is het culturele begrip van tijd problematisch dat een gemeenschappelijke snelheid negeert en de afstand ontkent e Gevonden op http://www.theorderoftime.com/ned/spirit tijd de vorm van het werkwoord die de uitgedrukte handeling situeert in de tijd (t.o.v. het ogenblik van spreken) tegenwoordige tijd: presens; drukt "heden" uit, d.w.z. de gebeurtenis valt gelijktijdig met het spreekmoment toekomende tijd: futurum; drukt "toekomst", d.w.z. de gebeurtens valt na het Gevonden op http://e-klas.net/ns/nlvadetl5.htm Tijd Het tempo, de duur, de maat, het ritme, de frasering, en de mate van versnellen of vertragen waarin de dansbeweging plaats vindt. Gevonden op http://www.encyco.nl/nol.php tijd een belangrijk structuurelement bij epiek, waarin niet alleen een chronologisch tijdsverloop voorkomt, maar waarin volop met tijd 'gespeeld' kan worden. Prospectie en retrospectie, flashbacks en flashforwards alsook tempowisselingen behoren tot de mogelijkheden die de auteur in dit spel ten dienste staan. Gevonden op http://www.fontys.nl/lerarenopleiding/ti Tijd Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-en), duur, uitgestrektheid van duur, tijdruimte; tijdstip; uitstel; saizoen; ouderdom; gelegenheid; ledige tijd; den - doden (nutteloos -, werkeloos doorbrengen); de - der jeugd, de jaren der kindschheid, - jongelingschap; de - (het oogenblik, de dag) is nog niet gekomen om....; op - kopen, iets kopen Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/ tijd duur, poos, wijl hora, tijdstip, uur, stond Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/tijd

Het enige wat echt niet te stoppen zal zijn!

Tijd bestaat niet… We meten wel iets, dat wel, maar dat wat er werkelijk gebeurt is geen tijd… toekomst is iets wat nog moet gebeuren en is derhalve (nog) niet. verleden is iets wat al gebeurd is en is derhalve niet (meer) Dus toekomst en verleden kunnen we meteen wegstrepen, het is er nu gewoonweg niet… dus wat is nu? ja nu? en nu? het is een continuum, a neverending story, a big mistery… Dat wat we meten is tijdsduur, tussen een nu dat was tot een nu dat vervolgens was, daar staan een aantal trillingen voor, die heel nauwkeurig vastgelegd kunnen worden. Dat aantal is dan tijd, of tijdspanne, of tijdsverloop… Zonder geheugen is er geen tijd… zonder denken is er geen tijd… zonder besef is er geen tijd… hoe kun je de tijd vergeten? omdat het er in werkelijkheid niet is… wat jij zegt klopt helemaal… goed gededuceerd… tijd is menselijk, meer niet… en niet de waarheid! Met dank aan Xinix.

Bronnen:
http://www.goeievraag.nl/vraag/bestaat-tijd.7078

Je hebt gezocht op het woord: tijd.  tijd de; m -en 1 opeenvolging van ogenblikken; tijdsverloop, tijdsduur of tijdstip: na verloop van ~; op ~ beginnen tijdig; te allen ~e altijd; te zijner ~ als het zover is; over ~ zijn te laat zijn, m.n. bij het uitblijven vd menstruatie; uit de ~ verouderd 2 (taalk) vorm ve werkwoord ter aanduiding ve tijd vd handeling in het heden, het verleden of de toekomst: de tegenwoordige, verleden, toekomende ~

Er is een toffe twilight aflevering hierover waar elke seconde een compleet andere wereld is die vooraf gefabriceerd is door speciale werkmannen. Tijd is een absolute maar kan individueel idd anders ervaren worden door grotendeels je gevoel. Als je je slecht voelt lijkt de tijd trager te gaan en omgekeerd. Strikt wetenschappelijk gezien wordt tijd gedefinieerd door verandering zoals de rotatie van de aarde, e.d. Volgens de relativiteitstheorie is tijd begonnen met de big bang. Door de creatie van sterren, planeten, etc en hun natuurlijke bewegingen zou tijd mee gecreëerd zijn geweest. Persoonlijk vindt ik het moeilijk te geloven dat er 15 miljard jaar geleden zelf geen tijd was want dan kon de big bang ook niet gebeuren sinds je voor elke handeling tijd nodig hebt.

Volgens de relativiteitstheorie: Als astronauten met enorme snelheden door de ruimte heen razen verloopt hun eigen tijd langzamer dan de tijd op aarde. Bij terugkomst op aarde is iedereen sneller ouder geworden dan zij. Algemene relativiteit maakt het ook mogelijk om terug te reizen in de tijd, en daardoor ontstaan er vreemde paradoxen. Ga terug naar het verleden, vermoord je eigen grootvader en voorkom zo je eigen bestaan. Ondanks dit soort vreemde gevolgen is de algemene relativiteitstheorie tot nu toe voor alle experimentele tests geslaagd. Ook leuk: De tijd verstrijkt anders voor mensen die met verschillende snelheden reizen. Als van een tweeling de een met de lichtsnelheid door de ruimte reist terwijl de ander thuis blijft, dan zullen ze bij hereniging niet meer even oud zijn.

Bronnen:
Wetenschap in 30 seconden - Paul Parson

Tijd bestaat eigenlijk niet. Het is bedacht door mensen. Denk er maar eens over..

Tijd is de richting langs welke de entropie toeneemt.

Je kunt tijd, bijvoorbeeld, definiëren als één van de dimensies van het verschil tussen twee werkelijkheidstoestanden.

Tijd is de kracht dat een wil in stand houdt. Alles heeft een wil: materie wil gebonden blijven om niet te ontbinden. Dat geldt for alles in de materieel universum inclusief de mens naturlijk.

Tijd is inderdaad een opeenvolging van ogenblikken, en daarom een zegen. Veronderstel dat er geen tijd bestond, maar het eeuwige nu, dan zou je alle ervaringen in een keer krijgen, of een fout maken, en die niet kunnen herstellen. Door de tijd, mag je wat fout ging achter je laten, en bij het aanbreken van een nieuwe dag, zijn er weer nieuwe kansen, en er bestaat nieuwe hoop.

Tijd is een illusie. Een illusie van lengte van een standaardgebeurtenis ( dus een seconde). Tijd is meestal tijdsduur in het dagelijkse leven. Tijd bestaat niet eens. Er is alleen nu. En nooit dat het anders was. Altijd nu.

Tijd is een vaag begrip, we leven erin en ermee. Het begrip tijd is door niemand precies te definiëren, moet toch een definitie gegeven worden van tijd dan kunnen we kiezen uit 7 definities: tijd (de ~ (m.), ~en) 1 grootheid van de voortgang en opeenvolging van de gebeurtenissen als een ononderbroken stroom 2 het geschikte of vastgestelde punt in de opeenvolging van de gebeurtenissen => tijdstip 3 periode, deel van de opeenvolging van gebeurtenissen => tijdsafstand 4 tijdperk 5 geregeld terugkerende tijdruimte of tijdstip waarin bepaalde verschijnselen optreden of bepaalde werkzaamheden verricht worden 6 [taalk.] vormenreeks van een werkwoord die heden, verleden of toekomst uitdrukt => tempus 7 [geol.] tijdseenheid van lage rang, één rang lager dan tijdvak Bron: http://www.vandale.nl Als we objectief naar het fenomeen tijd kijken, dan kunnen we het indelen in twee categorieën: filosofische tijd en natuurkundige tijd. Deze worden verder verklaart op de volgende site: http://mediatheek.thinkquest.nl/~ll166 [doorklikken op 'wat is tijd'] Volgens deze site [doorklikken op 'tijdsbeleving'] zorgt tijd ervoor dat wij onze omgeving kunnen indelen en kunnen ordenen. De tijd vormt het begin van de beschaving en vormt het beginsel van menselijke interacties. De tijd heeft in ieder geval duidelijk grote invloed gehad op onze geschiedenis. Ons handelen hangt nauw samen met ons aanvoelen van de tijd. Het is blijkbaar voor ons erg noodzakelijk de tijd in te delen anders hadden wij de tijd of de kalender niet nodig gehad. Je kunt dus wel concluderen dat tijdsmeting vanaf het begin van de mensheid bestaan heeft. (RJ)

Tijd is eindeloosheid.

tijd is een illusie die ontstaat door zwaarte kracht denk daar maar ens over na tijd is de moleculen die bewegen daarom gaat alles op de wereld sneller dan in de ruimte

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100