Is de evolutietheorie waar?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja die is waar, maar of de evolutietheorie een evolutiepraktijk is en was, dat staat nog te bezien... Wellicht zijn er nog meer factoren die in een evolutietheorie nog niet gezien zijn, dus er kunnen nog toevalligheden in moeten gebrouwd worden waar we op dit moment nog geen zicht op hebben... Maar ik ben eerder voor evolutiepraktijk en evoultietheorie...

de evolutietheorie is een THEORIE en niet bewezen. Het is dus maar net wat jij wilt geloven, als jij denkt dat het waar is, is het voor jou waar.

Dat ligt er maar aan,waar je in gelooft!

De evolutietheorie is de beste beschrijving die wij hebben van de ontwikkeling van het leven op aarde. Of de theorie in de huidige vorm 100% waar is, weten we natuurlijk niet. Dat geldt voor alles. Evenmin weten we niet of de theorie 100% compleet is (compleetheid is iets anders dan waarheid). Hier kunnen we echter zeggen: waarschijnlijk is de theorie niet helemaal compleet, en vallen er nog dingen te ontdekken. We hebben evolutie in werking gezien. We zien evolutie in het fossielenarchief in de aardbodem. We zien evolutie om ons heen optreden - in virussen heel snel, in bacteriën ook redelijk snel, in hogere wezens wat langzamer. Maar ook daar zien we, op onze menselijke tijdschaal, al kleine voorbeelden van evolutie. Combineer je dit alles, dan moet je haast wel concluderen dat evolutie een feit is. Maar net als de zwaartekrachtstheorie zo af en toe wordt uitgebreid of op kleine puntjes wordt verbeterd, zo zal dat ook met de evolutietheorie gebeuren.

De evolutietheorie is niet gelogen. Het is gebaseerd op observaties van de werkelijkheid en de logische conclusies die je daaruit kunt trekken. Het kan zijn dat we op punten nog niet goed genoeg gekeken en daardoor de verkeerde conclusies trekken. Maar we kijken al zo lang dat de kans daarop bizar klein is.

Ja evolutietheorie is waar. Anders kon deze familie nooit jaren lang samen leven met een aap.! Zie link. http://www.youtube.com/watch?v=Nge-cVLttxI&is_adult=True&hl=nl&gl=NL&warned=True&client=mv-google

De evolutietheorie is zeer plausibel, en de beste verklaring die we tot nu toe hebben voor de ontwikkeling van soorten.

De evolutieleer is op zich 1. intuitief juist 2. bestond al voor Darwin 3. is in zijn eenvoud elegant 4. verklaart wat we zien en vinden. Bewijzen kun je dat nauwelijks, want het verleden is voorbij. Je kunt ook nu nog niet bewijzen dat de aarde rond is. Maar de evolutietheorie sluit meer aan bij wat we ervaren dan een Creationistisch verhaal of een Intelligent Design verhaal. Vooral het creationistische verhaal (God als schepper, zoals in de bijbel staat omschreven) wordt op alle fronten weerlegt door de feiten. Maar als jij in ID wil geloven, doe dat dan rustig, want het maakt voor niemand - inclusief jezelf niet - wat uit waar jij uiteindelijk van afstamt.

Net zo waar als geloven in een god. Niemand die het weet maar iedereen probeert je te overtuigen dat zij t goed hebben. Het mooiste is om te 'geloven' wat jij denkt. Dus open staan voor beide. Ik geloof bijvoorbeeld in goden maar ook in de oerknal.

Strikt genomen is een theorie niet waar of onwaar. In de wetenschap kan je op twee manieren iets verklaren: 1. Iets aannemen tot het tegendeel is bewezen Bijvoorbeeld: Er bestaan geen witte raven, want ik zie alleen zwarte. Niemand heeft ze ooit gezien. De stelling is geldig tot iemand een foto maakt van een witte raaf. 2. Iets aannemen door een directe waarneming, bijvoorbeeld: De wet van de waartekracht. Maar ook dan zijn de conclusies van die waarneming weer stellingen of een theorie die waar zijn tot het tegendeel wordt bewezen. De evolutietheorie is een manier om te beschrijven hoe soorten kunnen veranderen als gevolg van veranderende omstandigheden in hun leefomgeving. Dat gebeurt meestal alleen als de selectiedruk heel hoog is, het is niet zo dat soorten constant veranderen. Vooral niet-biologen vinden dat op de een of andere manier bedreigend omdat het verder wordt doorgetrokken dan wetenschappelijk verantwoord is. Door sommigen wordt met "de evolutietheorie" in de hand een aantal boude beweringen gedaan die wetenschappelijk voor geen kant kloppen. Bijvoorbeeld dat Darwin zou beweren dat wij van de apen afstammen. Of dat de mens het hoogst geëvolueerd is van alle organismen op aarde. Veel beantwoorders van deze vraag denken dat "De evolutietheorie" allesomvattend is en het hele ontstaan van het leven verklaard. Dat is mijns inziens niet het geval. Darwin verklaarde met zijn theorie vooral hoe de soortenrijkdom op aarde kon zijn ontstaan en waarom soorten binnen familie's (biologische definitie) zulke sterke overeenkomsten vertoonden. Darwin wist in die tijd niets van DNA af. Theorieën over overerving en het wijzigen van DNA (moleculaire genetica) zijn pas veel later ontstaan en zijn weer andere theoriën die Darwins waarnemen deels bevestigen en op sommige punten ook tegen gaan. Darwin was ook een zeer gelovig man. Het zou ook zeker te ver gaan om te zeggen dat Darwin met zijn evolutietheorie beweerde dat evolutie in plaats kwam van de schepping. In zijn ogen beschreef het slechts een instrument van die schepping. Je kunt dit goed nalezen in zijn boek: Orgin of Species of zijn leukere boek: De reis van de Beagle. Die wordt nu op TV uitgezonden. Toegevoegd na 3 minuten: Op Wikipedia (onderste link) staan ook enkele andere misvattingen over de volutietheorie.

Bronnen:
http://beagle.vpro.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Evolutietheorie

Ja... maar... Rudolf Steiner verwoordt het hier prachtig: ---- Citaat uit één van zijn boeken: "Een jonge man zit bij een of ander college, waar een verwoed Darwinist doceert. Bij deze vertegenwoordiger van de selectie-theorie kan de student bij voorbeeld het volgende te horen krijgen. 'Hoe komt het, dat een haan zulke mooie, blauwglanzende kleuren op zijn veren heeft? Dat is terug te voeren op een geslachtelijke teeltkeus; want door de kleuren trekt hij de hennen aan en de hennen kiezen van de hanen diegenen uit, die blauwglanzende veren hebben. De anderen komen daarbij dus tekort en daardoor kan juist die ene bijzondere soort zich ontwikkelen. Dat is een opwaartse ontwikkeling, dat is "geslachtelijke teeltkeuze". De student is blij, dat hij weet hoe een ontwikkeling omhoog tot stand kan komen. - Nu gaat hij naar het volgende college, waar, laten we zeggen, de zintuigfysiologie behandeld wordt. Nu kan het gebeuren, dat dezelfde student in het tweede college ongeveer het volgende te horen krijgt: 'Men heeft proeven genomen, die uitwijzen hoe de verschillende kleuren van het spectrum op de verschillende wezens werken. Men kan bij voorbeeld aantonen dat de kippen van de kleuren van het spectrum het blauw en violet niet zien, alleen wat van groen naar oranje, rood en infrarood gaat.' --- Wetenschap is vandaag zodanig gefragmenteert dat het schijnbaar zijn eigen bevindingen soms niet meer weet samen te voegen en daar de implicaties van kan zien. Om het heel cru te stellen en kort door de bocht te gaan: evolutietheorie is de theorie dat zegt dat 'een ding in een ander ding evolueert' en dat deze evolutie bepaalt wordt door zijn 'omgeving'. Dit impliceert dat er een ding is om te beginnen en ook een omgeving. Anders gezegd: wie ver genoeg en consistent genoeg een evolutietheorie doordenkt komt op een onoplosbaar probleem: namelijk dat er ooit 'iets' uit 'niets' kwam en dit zonder 'omgeving' of 'reden' voor zijn evolutie. Dit is inherent aan alle oorzaak-gevolg-theorieën: wie ze ver genoeg doordrijft en consistent doordenkt in alle richtingen komt er nooit uit. Ten andere, de 'missing link' is niet voor niets 'missing'. Er zijn trouwens voorbeelden te over aan de bovenstaande. Natuurlijk is er een graduele overgang en de evolutietheorie klopt ten aanzien op deze graduele vlakken. De grensgevallen zijn (vandaag althans) echter niet te verklaren met deze theorie.

Het is een theorie, de evolutieTHEORIE, niet de evolutiewet. Er spreekt wel veel voor het idee van evolutie ; we vinden bewijzen overal om ons heen van dat het werkt en hoe het ongeveer werkt weten we inmiddels ook, Maar helemaal het fijne weten we er nog niet van en er moeten nog veel details worden ingekleurd. De hypothesen die het model tegenspreken zijn echter tamelijk summier en komen uit nogal bevooroordeelde hoek en zijn weinig wetenschappelijk onderbouwd danwel zeer eenvoudig wetenschappelijk te ontkennen of onderuit te halen. De meeste mensen zullen dus geneigd zijn de wetenschappelijke aanwijzingen, mechanismen en bewijzen van evolutie te aanvaarden. Maar het blijft gedeeltelijk een theorie totdat het (of het tegendeel) bewezen is, wat gezien de lange tijdspanne die evolutie in de regel in beslag neemt, niet erg aannemelijk is en niet op korte termijn zal gebeuren. Maar we hebben al wel een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid op dit gebied. Met name de plaats van de mens in de orde der levende wezens wordt nogal eens in twijfel getrokken. Hiervoor is mijns inziens geen enkele andere reden dan een soort (religieus) anthropocentrisme.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100