Klopt deze bewering over evolutie?

Citaat van David Sorensen, van de website www.real-life.nl:
"Al eeuwen lang is de mensheid intensief bezig met onderzoek van de natuur...Maar ondanks al het uitgebreide onderzoek, tientallen jaren lang, door duizenden geleerden, heeft men in werkelijkheid (let op!) nog nooit een mutatie ontdekt die inderdaad doet wat evolutie beweert: een grote hoeveelheid nieuwe, zinvolle informatie aan een organisme toevoegen...De enige mutaties die bekend zijn, zijn mutaties die de informatie in de genen lichtjes wijzigen of mutaties die informatie laten verdwijnen. Maar dat zijn niet het soort mutaties die nodig zijn voor evolutie"

Ik wil weten of hij gelijk heeft met deze bewering, kan iemand mij misschien een voorbeeld geven van een mutatie die wel informatie heeft toegevoegd? Ik ben op de hoogte van de fouten die hij maakt op zijn website, het gaat me puur om deze ene bewering.

Toegevoegd na 1 uur:
Ik ben geen creationist die iets wil bewijzen, noch evolutionist. Hoe moeilijk het ook is: ik ben geen van beide, maar iemand met een open blik, die graag alles onderzoekt.

Weet jij het antwoord?

/2500

het zou me niets verbazen als hij gelijk heeft. Vooral als je je bedenkt dat we pas enkele jaren in staat zijn om mutaties op het DNA te onderzoeken. Hij heeft het dan misschien over eeuwen, maar in die tijd waren we sowieso niet in staat om iets dergelijks op te sporen. En als je je bedenkt dat evolutie een proces is dat miljoenen jaren duurt vind ik het persoonlijk niet gek dat wij zoiets nog nooit hebben ontdekt

De eerste fout die hij maakt is de bewering dat een mutatie zinvolle informatie zou moeten toevoegen. De mutatie is pas zinvol als blijkt dit de soort succesvoller maakt. Je kan je afvragen of mutaties bij bijv bepaalde volgens waarbij ze een belagelijke grote snavel hebben zinvol is. Dat is het wel als zijn soortgenoot daar op valt of selecteert maar bij een grote verandering van zijn habitat zo dat wel eens zijn ondergang kunnen zijn. Mutaties zijn kleine veranderingen in het DNA. Een snelle grote verandering is erg onwaarschijnlijk. Darwin wist niet van het bestaan van DNA af. Evolutietheorie zegt in feite ook niet direct iets over DNA mutaties. Hoewel het de eigenschapen van een soort als een code in zich draagt is er nog veel onbekend over DNA. Wat we wel steeds beter weten is welke genen het risico op ziektes zoals kanker etc kunnen vergroten. Maar zoals ik aangaf kan zo'n mutatie bij verandering van de omstandigheden de kans op overleving juist vergroten. Het is te kortzichtig om alleen op die manier naar het DNA in verhouding met evolutie te bekijken. David Sorensen ken ik niet maar volgens mij strooit hij alleen maar zand in de ogen. Als hij door het debunken van een theorie een eigen theorie wil bewijzen dan zou ik hem niet serieus nemen.

God schiep de dieren naar zijn aard staat er in Genesis, vandaar uit zijn ze verder geevolueerd. Micro evolutie is bewezen, ook door Darwin. Macro evolutie is een farce..en kan niet. Wat was er eerder het hart of de bloedvaten. De mond of de maag. De bloemetjes of de bijtjes. Hoe is het denken ontstaan. waar komt de materie, ruimte, tijd, energie en natuurwetten vandaan.. enz enz. Van niets naar een mens, zomaar.. onmogelijk. Toegevoegd na 28 minuten: Bovendien complete tussenvormen ontbreken en daar zouden er zeel veel van moeten zijn met macro evolutie. Toegevoegd na 28 minuten: Bovendien complete tussenvormen ontbreken en daar zouden er zeel veel van moeten zijn met macro evolutie.

"De enige mutaties die bekend zijn, zijn mutaties die de informatie in de genen lichtjes wijzigen of mutaties die informatie laten verdwijnen." Dit is waar. Mutaties zijn klein en willekeurig. "Maar dat zijn niet het soort mutaties die nodig zijn voor evolutie" Dit is niet waar. De evolutie draait juist op kleine willekeurige veranderingen. En selectie zorgt ervoor dat de veranderingen die negatief uitvallen niet door gaan naar volgende generaties.

Dit is inderdaad weer een uitspraak van iemand die zeg niet niet genoeg in evolutie verdiept heeft. Evolutie beweert namelijk niet dat er in een keer grote hoeveelheiden nieuwe, zinvolle informatie aan een organisme wordt toegevoegd. Een quote die hierop lijkt is, dat mutaties altijd slecht zijn en dat we eindigen als de hulk. Niet dat er geen evolutionaire voordelen zijn aan de hulk, maar dat is iets anders. Evolutie beweert wel, dat er door mutatie veranderingen optreden. Dit gebeurd super langzaam. De verandering moet namelijk optreden in een actief gen, geplaatst in een geslachtscel die nog gebruikt gaat worden ook. Vooral bij mannen is dit een kriem, er gaan immers miljarden dood. Maar goed, dit is gebeurd en er is een kleine verandering aan het organisme toegevoegd. Waarschijnlijk is dit niet eens merkbaar, veranderingen als een vleugel of staart zijn uit of the question en onzin. Maar er kan wel een hele kleine verandering worden toegepast. Bijvoorbeeld het haar kan wat blonder zijn. Door natuurlijke en sexuele selectie kan dit een voordeel zijn. Nou denk je natuurlijk, ja daag dat duurt te lang, zoals vele gelovigen ook gezegd hebben, maar weer hebben ze het mis. Want we zijn al 3.5 biljoen jaar aan het evolueren. 3.499.997.999 jaar later, werd de bijbel en genesis geschreven. Ik hoop dat je nu niet zo snel meer verward zal worden door valse uitspraken, die gelovigen (en ook niet gelovigen) (maar vooral gelovigen) wel eens doen. Toegevoegd na 6 minuten: Mutaties kunnen overigens wel slecht zijn! Kanker is bijvoorbeeld een mutatie ziekte. Hierbij "zegt" het DNA eigenlijk tegen de cel, ga delen en nog meer delen! Maar in de evolutie komen de slechte mutaties niet naar voren, omdat niemand daarmee wil paren, jij zou immers ook niet met een paars persoon paren. Daarom sterft het gen uit.

Hele interessante vraag. Mijn benadering is misschien apart, ik ben benieuwd wat je ervan vindt: Als je gelooft in de evolutietheorie stamt alle leven af van eencelligen (zie ook de link). In de loop van de tijd zijn daar verschillende organismen uit voortgekomen. Het feit dat deze verschillende organismen nu verschillende hoeveelheiden erfelijk materiaal bevatten zou je als bewijs kunnen zien dat mutaties wel degelijk informatie hebben toegevoegd. Ik zat trouwens even te zoeken naar een leuk voorbeeld en kwam daar tegen dat nu bekend is geworden dat de watervlo meer genen heeft dan de mens (zie link 2). Ik had natuurlijk juist een voorbeeld andersom willen noemen dus dit maakt het wel apart. Maar het feit blijft dat het ene organisme dus meer informatie in zijn systeem heeft dan het andere

Bronnen:
http://www.oocities.org/evolutionweb/boek/H1_1.htm
http://www.scientias.nl/watervlo-heeft-mee...

Een interessante vraag. Ik moet zeggen, nee. Hij heeft geen gelijk volgens mij. Mutaties hebben denk ik pas effect op lange termijn, net als de hele evolutie van de mens. Daar zijn we tenslotte al eeuwen (zo niet langer) mee bezig. Ikzelf heb twee stuitjes (staartbeentjes), en merk dat het wel werkelijk iets toevoegt aan mijn bestaan, al is dat vergeleken met de evolutie maar een zeer korte periode. Het is voor mij hierdoor makkelijker om met twee benen op de grond te blijven en me bewust te blijven van mijn lichaam, en dus ook wat het nodig heeft. Volgens de (sorry, ik weet geen beter woord) esoterie is je staartbeentje de plek waar je connectie maakt met de aarde en dus helder blijft, geaard. Een lichtelijke (!) afwijking op jouw vraag, maar misschien kan je er toch iets mee.

Ik heb de artikels niet gelezen, omdat ik er zo al honderden heb voorbij zien komen. Altijd goed voor wat sensatie. De kritiek is terecht. We hebben zelfs in de meest bestudeerde organismen (vooral de mens dus) nog geen aanzet gezien naar verdere evolutie door mutaties. Met zo’n enorme populatie en intensief studiewerk, komen er bepaalde principes wel onder druk te staan. Je ziet direct dat het fout zit m.b.t. o.a. mutatiefrequentie, terugmutatie, mutatieoverdracht, kritische (nieuwe) populatiegrens en overgangsvormen, ook het survival of the fittest-principe als belangrijke "drive" staat onder druk. Geen enkele ernstige onderzoeker ontkent dat. Het zijn de fanatiekste onder de fans die beweren dat de theorie alles perfect verklaart. Vooral omdat het zo wordt/werd aangeleerd in het onderwijs. Maar het gaat wel degelijk om een evolutieTHEORIE. Het principe lijkt het meeste te verklaren, er zijn geen kandidaten wetenschappelijk onderbouwde theorieën die beter presteren. Het a posteriori principe stelt dan ook dat er nog nobelprijzen te winnen zijn; er is nog veel aan te tonen. Nog zoveel dat ik persoonlijk denk dat de theorie nog fundamenteel bijgewerkt zal worden en dat externe factoren (niet E.T. dus) een nog veel grotere rol zouden spelen dan momenteel wordt aangenomen. Maar tot nu toe is er geen enkel BEWIJS dat de theorie fundamenteel FOUT zit. Dus vanuit wetenschappelijk standpunt is er dus nog steeds geen enkele reden om ze te verwerpen. Als je de Big Bang of de relativiteitstheorie op deze wijze aanpakt, kan je ze ook naar de vuilbak verwijzen. Daar zitten ook nog heel wat hiaten in. Om over Quantum nog maar te zwijgen.

De hele evolutie hangt af van mutaties, zonder mutaties zou er geen variatie bestaan. Als we het over mutaties hebben, bedoel ik spontane mutaties in gameten en dus geen geïnduceerde mutaties, die ontstaan door mutagenen. De veranderingen die ontstaan door mutaties zijn pas merkbaar over een lange periode: vele generaties. En dus niet in 1 individu. David Sorensen heeft dus gelijk als hij zegt dat er nog nooit een mutatie is ontdekt die grote hoeveelheden nieuwe, 'zinvolle'(???) informatie in 1 organisme is toegevoegd, maar dat ontkracht de evolutietheorie totaal niet. De evolutietheorie is een theorie, maar er zijn al genoeg wetenschappelijke bewijzen om evolutie een feit te noemen: -Directe observatie van evolutionaire veranderingen. -Fossiele verzamelingen. -Homologie (anatomische en moleculaire homologie). Mensen die de evolutietheorie proberen te ontkrachten zijn dan ook vaak religieuze mensen als David Sorensen.

Bronnen:
Biology, Campbell & Reece, achtste editie

Dat zou kunnen, maar het komt ook wel voor dat een chromosoom zich verdubbelt, of een gedeelte afsplitst en weer met een ander chromosoom combineert. Na verdubbeling van genetisch materiaal heb je als het ware een soort zandbak met genen die je niet echt meer nodig hebt, omdat het gen ook nog op een andere plek werkzaam is. Als hierin een tijdje mutaties plaats vinden die op zichzelf niet erg zinvol zijn kan het zijn dat er na een x aantal mutaties wel zinvolle eiwitten gevormd blijken te worden, die iets anders doen dan het eiwit dat oorspronkelijk werd gevormd. Met andere woorden, je hebt niet meteen 1 zinvolle puntmutatie nodig om een genetische verbetering te krijgen, het kan zijn dat een niet werkzaam gen na meerdere mutaties en recombinaties toch iets zeer nuttigs gaat produceren.

Hij geeft een verkeerd beeld van evolutie. Hij zegt dat de enige mutaties die optreden, mutaties zijn die de informatie van de genen lichtjes wijzigen. Dat klopt. Hij gaat door met de bewering dat dit niet de mutaties zijn die nodig zijn voor evolutie. Dat is onjuist. Zet vele kleine wijzigingen op een rij, en je hebt evolutie. Dat is nu juist het kernpunt van de evolutiegedachte. Een voorbeeld om het te verduidelijken. Oorspronkelijk waren er eencelligen. Een heel kleine wijziging was voldoende om ervoor te zorgen dat de cellen, na celdeling, elkaar niet direct loslieten, maar enigzins aan elkaar bleven kleven. Zo ontstonden klompjes cellen. Erg nuttig, vooral als die klompjes cellen slijmlagen konden vormen en daardoor een vaste plek op een steen konden bewonen. Een volgende kleine wijziging was voldoende om niet meer op een steen te blijven kleven, maar om als klompje door het water te zweven. Ook heel nuttig, want zo kon je meer voedsel krijgen. Nog een kleine wijziging was voldoende om de buitenste cellen van zo'n klompje wat steviger te maken, en de binnenste cellen zich wat meer bezig te laten houden met het verwerken van het opgenomen voedsel. Ook heel nuttig, want zo was het klompje beter bestand tegen de gevaren van de buitenwereld, terwijl toch alle cellen voldoende voedsel hadden. Enzovoort. Zo ontstonden uiteindelijk de meercellige wezens met gespecialiseerde organen. -- Een ander voorbeeld is het oog. Om vanuit het niets een oog te laten ontstaan, zijn heel veel mutaties nodig. Veel mensen denken dat dat niet kan. Maar het kan wel. Enkele tientallen mutaties zijn genoeg. Elke mutatie uit die serie biedt een klein voordeel. Dus ook hier geldt dat David Sorensen gelijk heeft wanneer hij zegt dat er niet één mutatie is die *alle* informatie toevoegt die nodig is om een oog te vormen. De enige mutaties die bekend zijn, zijn (zoals hij zelf zegt) mutaties die de genen lichtjes wijzigen. Dat zijn precies de mutaties die, bij elkaar gevoegd, gedurende miljoenen jaren, een functionerend oog hebben opgeleverd. -- Kort samengevat: zijn beweringen zijn juist, zijn conclusie niet. Die kleine mutaties zijn JUIST de mutaties die voor evolutie zorgen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100