Kunnen we bomen missen voor het produceren van zuurstof ?

Bij het onderwerp - Hoeveel zuurstof produceert een boom? - http://www.goeievraag.nl/vraag/zuurstof-produceert-boom.12454 word in een antwoord gesteld dat over de gehele levens cyclus uiteindelijk geen zuurstof door een boom word geproduceerd . Ik vind dat een beetje onzinnig en een ernstige tekortgeschoten opvatting want laten we nu stellen ; je hebt een boom , die maakt zaad en hiervan komen tijdens zijn leven 10 nieuwe bomen van . Tijdens zijn leven zal hij dan zuurstof groepen vooruit gestuurd hebben en sterft hij .. en zou betekenen dat alles wat de boom aan zuurstof gegeven heeft weer teruggenomen word .

Maar kijk nu .. kijken we naar zijn nakomelingen dan kun je wel degelijk stellen dat de vaderboom toch zeer zinvol is geweest om ervoor te zorgen dat - zijn - afval door 10 nakomelingen helemaal zal worden opgeruimt nietwaar ? Dus .. is de theorie dan geldig dat als we geen boom of regenwoud zouden hebben we er helemaal niets aan zuurstof op zouden verliezen wel waar .. ik denk dus dat zo een idee helemaal niet op zuurstof producerende feiten kan rust . Het gaat miz om het totale levensgevende karakter van de aarde nietwaar ?

Wanneer een mens een boom kapt en verbrand , komt er dan net zoveel stikstof vrij dan dat er tijdens het verrotings proces word afgegeven ?

Ik denk , worden de bomenhoeveelheden verarmt en verstoord dan moet het gehele zuurstof klimaat wel opschuiven naar stikstof .

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik ben zelf van mening dat alle plantaardige organismen op aarde (dus ook planten en algen) zorgen voor het zuurstofniveau in de atmosfeer. Dat is ook de algemeen heersende gedachte in de biologie. Overigens verzorgen algen in de zeeën netto voor meer zuurstof dan bomen, maar bomen zijn ook weer belangrijk voor microklimaten, het vasthouden van water en grond en het in stand houden van ecosystemen. Dus bomen kunnen we niet sowieso missen. In de naar jou verwezen vraag komen twee antwoorden naar voren, waarvan er één aangeeft dat er netto niets gebeurd. Dat is maar ten dele waar. Uiteindelijk is het een ingewikkelde kringloop waarin alles weer terug komt. Overigens is de CO2/O2 kringloop een andere dan de stikstofkringloop die je ook aanhaalt. Ze zijn wel verweven met elkaar omdat planten een beetje stikstof nodig hebben voor o.a. de enzymen (hulpstoffen) die betrokken zijn bij de fotosynthese en voor het maken van andere eiwitten (bouwstoffen). Door de fotosynthese wordt CO2 opgenomen en zuurstof uitgescheiden. Via een ingewikkeld biochemisch proces wordt het CO2 met water omgezet in glucose (suiker), wat onder andere een energiebron is voor de plant (verbranding met zuurtstof) en opslag (als zetmeel). Veel plantaardig afval sterft af (zoals de bladeren) en wordt in de grond opgenomen als organische stoffen. Je zou dus kunnen zeggen dat het CO2 uiteindelijk in gebonden vorm wordt opgenomen in de bodem. Die koolstofverbindingen worden niet meer door planten opgenomen en blijven in de bodem, totdat de koolstofverbindingen eruit worden gehaald en worden verbrand (bijv. als gas, olie, kolen e.d.). Dan komt alle CO2 weer vrij. Er kunnen eenvoudig metingen worden gedaan dat er netto meer zuurstof wordt geproduceerd dan verbruikt in een plant. Ik heb daar zelf ook metingen aan gedaan tijdens mijn studie (plantenfysiologie).

De bewering klopt op zich, als je het nauw beschouwt. Ieder zuurstofmolecuul dat wordt geproduceerd, zou ook gebruikt worden wanneer de boom volledig wordt verbrand (of afgebroken door bacteriën enz). Uiteindelijk moet er namelijk een evenwicht zijn in atomen en moleculen. Je opmerking over stikstof snap ik niet goed. Zuurstof zal, behoudens enkele nucleaire reacties, niet worden omgezet in stikstof. Je doelt waarschijnlijk op koolstofdioxide, een stof die ontstaat als je organische materie (bomen) afbreekt/verbrandt. Er is een manier om een boom meer zuurstof te laten produceren. Niet door die kinderboompjes (want uiteindelijk worden die ook weer afgebroken, en herhaal je het verhaal), maar door de boom zuurstofvrij af te sluiten. Als je dit doet, wordt de boom zuurstofvrij "afgebroken", en ontstaan er achtereenvolgens veen, bruinkool, steenkool of ontstaat er olie/gas. Dat betekent dat er dus meer zuurstof is totdat de olie enz wordt verbrand. Er zijn dus, kortom, twee manieren om meer zuurstof te produceren per saldo: 1) meer levende biomassa -> meer bomen, planten, dieren en algen. 2) sla de biomassa zuurstofvrij op.

Sommige wetenschappers zeggen dat onze atmosfeer zo een enorme voorraad zuurstof bevat, dat zelfs als je al onze fossiele reserves verbrandt, al onze bomen en alle organische massa in de aardlaag, dat je dan nog maar een paar procent van onze zuurstof hebt opgebruikt. Dus, hoe idioot we ook met ons milieu omgaan, de zuurstof krijg je nooit op. Er zijn wel andere nadelen van een wereld zonder bomen, al was het maar het feit dat je dan elk jaar een klerenhangertje moet versieren om tegen te zingen.

Zeer interessante vraag, ben benieuwd naar de nadere antwoorden. Als een boom dood gaat dan zullen er geen 10 andere bomen voor in de plaats gekomen zijn door nakomelingen. Immers dan zou het bos groter moeten worden en dat is meestal niet zo. Bomen komen en gaan in een bepaalde volgorde. Als bomen dood gaan dan verrotten ze , hiervoor is veel zuurstof nodig, misschien wel net zo veel als de boom tijdens zijn leven heeft geproduceerd. Komt ook nog bij dat bomen/planten s'nachts zuurstof opnemen en alleen maar bij daglicht zuurstof produceren. Alles is een onderdeel van een groot geheel. Er is een constante productie en opname van zuurstof en stikstof. Bossen kappen en er huizen voor terug zetten zal zeker een verstoring geven in deze processen. Maar het dood gaan van bomen in een gezond bos veroorzaakt alleen mogelijk een tijdelijke verschuiving van opname en productie van de stikstof en zuurstof.

bomen producerern geen zuurstof,zuurstof is een element en dit zijn zuivere stoffen die alleen geproduceerd zouden kunnen worden door de atomen te veranderen,daar is een plant niet toe in staat. bomen zetten wel chemische verbindingen om zodat zuurstof vrijkomt, en koolzuurgas word opgeslagen, door assimilatie ( 6 H2O + 6 CO2 + energie (→ onder invloed chlorofiel)C6H12O6 + 6 O2) en aan het einde der cyclus worden deze suikers weer omgezet in koolstof en co2. de hoeveelheid zuurstof op aarde is dus een min of meer vaste hoeveelheid zolang we die niet de ruimte inslingeren,alleen hoe dat hij is vastgelegd verandert met de tijd. Toegevoegd na 24 minuten: een ha suikerbieten zet onder gunstige omstandigheden overigens meer co2 om dan een ha bos. dus ja voor de zuurstof zouden we bomen kunnen missen maar wie wil er nu leven zonder bomen.

Zonder dat we er erg in hebben is er meer zuurstof op aarde dan we denken. Planten zorgen hooguit voor de gas cyclus, van koolzuur naar zuurstof.Zuurstof wordt niet gemaakt door planten maar hooguit gesplitst uit koolzuurgas.Als element is zuurstof onbeperkt aan wezighet zit als silicium oxide in zand. en veel metalen zitten als verbinding met zuurstof in de grond. Denk maar aan ijzer oxide .Een rottende boom gebruikt net zoveel zuurstof als ie aan zuurstof ontleed had uit koolzuur.Het neemt niet weg dat bomen en bossen wel goed zijn voor de aarde en temperatuur schommelingen dempt.het zuurstof percentage is sinds de eerste meting steeds tegen de 21 %.De zuurstof is door vulkaan uitbarstingen in de atmosfeer gekomen uit de aarde zelf Toegevoegd na 5 minuten: Zonder dat we er erg in hebben is er meer zuurstof op aarde dan we denken. Planten zorgen hooguit voor de gas cyclus, van koolzuur naar zuurstof.Zuurstof wordt niet gemaakt door planten maar hooguit gesplitst uit koolzuurgas.Als element is zuurstof onbeperkt aan wezighet zit als silicium oxide in zand. en veel metalen zitten als verbinding met zuurstof in de grond. Denk maar aan ijzer oxide .Een rottende boom gebruikt net zoveel zuurstof als ie aan zuurstof ontleed had uit koolzuur.Het huidige co2 probleem is dat we alle organisch materiaal in de vorm van olie en kolen in korte tijd verbranden wat anders lekker in de bodem was blijven zitten. Het neemt niet weg dat bomen en bossen wel goed zijn voor de aarde en temperatuur schommelingen dempt.het zuurstof percentage is sinds de eerste meting steeds tegen de 21 %.De zuurstof is door vulkaan uitbarstingen in de atmosfeer gekomen uit de aarde zelf

Zonder dat we er erg in hebben is er meer zuurstof op aarde dan we denken. Planten zorgen hooguit voor de gas cyclus, van koolzuur naar zuurstof.Zuurstof wordt niet gemaakt door planten maar hooguit gesplitst uit koolzuurgas.Als element is zuurstof onbeperkt aan wezighet zit als silicium oxide in zand. en veel metalen zitten als verbinding met zuurstof in de grond. Denk maar aan ijzer oxide .Een rottende boom gebruikt net zoveel zuurstof als ie aan zuurstof ontleed had uit koolzuur.Het huidige co2 probleem is dat we alle organisch materiaal in de vorm van olie en kolen in korte tijd verbranden wat anders lekker in de bodem was blijven zitten. Het neemt niet weg dat bomen en bossen wel goed zijn voor de aarde en temperatuur schommelingen dempt.het zuurstof percentage is sinds de eerste meting steeds tegen de 21 %.De zuurstof is door vulkaan uitbarstingen in de atmosfeer gekomen uit de aarde zelf

Bij de vraag waaraan je refereert is al heel uitgebreid aangegeven dat, en waarom, bomen geen zuurstof kunnen produceren. Dit is ook in een paar andere vragen aan de orde gekomen. *Tijdens zijn leven* produceert een boom *wel* zuurstof. Maar over de hele levenscyclus, inclusief de dood, van de boom, wordt er *nul* zuurstof geproduceerd. Alle zuurstof die een boom tijdens zijn leven produceert, wordt door andere organismen weer geconsumeerd wanneer de boom sterft en verrot. Die productie tijdens het leven van de boom, en de consumptie na de dood van de boom, houden elkaar precies in evenwicht. Dat moet wel, het is een simpele kwestie van atomen tellen. Overigens wordt een boom ook tijdens zijn leven al gegeten, bijvoorbeeld door rupsen en herten. In dat geval heeft een boomblad tijdens zijn ontstaan 0,5241 gram zuurstof geproduceerd (ik roep maar iets willekeurigs). Als rups of hert dat blad eten en verteren, hebben ze daarvoor exact 0,5241 gram zuurstof nodig. Of misschien iets minder, maar dan is de rest nodig voor het verteren van de drollen van rups/hert door bacteriën en schimmels. Samen hoe dan ook weer precies 0,5241 gram zuurstof. En dat betekent meteen iets heel belangrijks: zonder bomen geen voedsel voor een heleboel dieren. Ofwel: minder bomen, minder ander leven. Daar zien we meteen dat we wel zonder bomen zouden kunnen voor de zuurstof, maar niet voor ons voedsel. Hetzelfde geldt overigens voor een veld maïs. Ook dat produceert *tijdens het leven* zuurstof, maar *in totaal* niet. Het produceert wel maïs, stengels, en bladeren. Bij het eten van die maïs door ons (als maïs of als brood, dat maakt niet uit), en bij het eten van de bladeren door geiten, en bij het verteren van de stengels door schimmels, wordt precies zoveel zuurstof verbruikt als de maïsplant tijdens zijn leven heeft geproduceerd. Bomen, maïs, algen, en alle andere zogenaamde zuurstofpoducenten maken dus deel uit van een grote kringloop. Zonder hen kunnen wij niet leven! Dat geldt niet alleen puur mechanistisch (zuurstofbalans en zo), maar ook, zeg maar, psychologisch. Niet te vergeten beïnvloeden bomen, maïs en algen het hele klimaat, zowel op microniveau als op macroniveau. Ook die invloed is voor al het leven onontbeerlijk!

nee want dan kan er geen nieuwe zuurstof gemaakt worden

Bronnen:
mijn hoofd

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100