Voelt een vis pijn als hij een haak door zijn lip krijgt?

Van sommige vissers hoor ik dat een vis er bijna niks van voelt, een ander zegt dat vissen eigenlijk maar zielig is. Maar als een vis geen pijn voelt, kan vissen toch geen kwaad?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Natuurlijk zijn het de vissers die beweren dat zij die dieren geen pijn doen. Maar dat is nergens op gebaseerd, alleen maar als excuus voor iets wat ze dan nog een "sport" noemen ook. Ervaren vissen en wormen pijn? Dit is een vraag waarover niet alleen vissers en dierenvrienden van mening verschillen, maar ook wetenschappers. Het definitieve antwoord, als we het al ooit zullen vinden, kan nog lang op zich laten wachten. Voorlopig zullen we het moeten doen met een speculatie op basis van bestaande kennis. Belangrijke argumenten die tegen pijnervaring van vissen pleiten zijn de volgende: 1} De vis reageert op pijn via een reflexmatig mechanisme. Wanneer je je hand brandt aan het gasfornuis, trekt je arm zich terug voordat je er erg in hebt. Het duurt een paar honderdste van een seconde voordat je je bewust bent van de pijn, maar gelukkig zorgen reflexen (die via de ruggengraat lopen) ervoor dat de arm zichzelf daarvoor al heeft teruggetrokken. Evenzo controleert je hersenstam voortdurend je houding, zonder dat je je daar bewust van bent. Er zijn wetenschappers die het fenomeen van onbewust reageren doortrekken naar de pijnervaring van vissen. Volgens hen reageren vissen reflexmatig op pijn zonder dat er bewustzijn aan te pas komt 2} De hersenschors van de vis is slecht ontwikkeld. Qua structuren verschillen de hersenen van vissen en zoogdieren niet veel, maar met name de verhoudingen ervan lopen uiteen. Zo heeft de vis een matig ontwikkelde hersenschors. Aangezien de hersenschors belangrijk is voor bewuste ervaringen is voor sommigen de verleiding groot om aan te nemen dat vissen geen bewustzijn, en dus geen pijnervaring, kennen. GEEN VAN BEIDE argumenten is steekhoudend. Lees hier verder: http://www.animalfreedom.org/nietindehaak/pijn.html Bijkomend dierenleed: Vislijnen en vishaken doden (water)vogels, vissen en zoogdieren. Vele duizenden dieren per jaar sterven een gruwelijke dood. Vislijn is vlijmscherp en vergaat pas na zo'n 13 jaar!! Vislood bezorgt de dieren loodvergiftiging. Watervogels worden aan de haak geslagen en de vislijn wordt doorgeknipt, de watervogel wordt aan zijn lot overgelaten............

Vissen zijn dieren, dus ook zij voelen pijn. "Vissen die aan de hengel belanden, voelen pijn en blijven zich die pijn herinneren. Dat blijkt uit een studie door Noorse en Amerikaanse wetenschappers."

Vissen aan de haak voelen wel degelijk pijn.

Ik ben er van overtuigd dat een vis pijn voelt, ook als hij een haak door zijn lip krijgt. Ze zullen dit natuurlijk op een andere en hopelijk minder pijnlijke manier voelen als een mens, maar hij voelt het zeker en heeft liever geen haak door zijn lip. Wie trouwens we?

Nee een haakje door hun lip voelen ze (bijna) niets van. Het is dat getrek aan dat touwtje dat aan dat haakje zit en de ademnood die ze boven water hebben die hun behoorlijk "ontrieft" Toch ben ik een groot voorstander van vissen en vissers maar dan met 1 regel WAT JE VANGT EET JE OOK OP !!! En niet voor de lol beestjes vangen doen we toch ook niet met honden en katten ??

Waarschijnlijk wel, zie de bron: http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/11781424/ Vissen schreeuwen niet en als ze inderdaad pijn ervaren, dan is dat heel jammer. Het zou veel "sportvissers" doen stoppen. Toegevoegd na 7 uur: Naar aanleiding van een PB van iemand, die mijn antwoord hier totaaaaal anders uitlegde dan ik bedoelde: als vissen zouden schreeuwen bij pijn, dan zouden heel veel zogenaamde "sportvissers" het wel uit hun hoofd laten om te vissen. Vandaar dat ik dus het jammer vind, dat vissen niet kunnen schreeuwen.

In Nederland hebben we een overschot aan mensen, dus als alle karpervissers en snoekvissers de gevangen vis mee zouden nemen is het snel gedaan met de pret, daarom wordt het als asociaal gezien de vis mee te nemen. De pijn die door de haak wordt veroorzaakt is minimaal, aangezien de haken erg scherp zijn en je niet zo veel pijn voelt bij trek als bij druk (ik heb wel eens een haakje in mijn huid gehad, en het was niet erg pijnlijk om aan de haak te trekken.) Ik vis graag op snoek en deze vis eet graag baarzen en snoekbaarzen en werkt ook stekelbaarzen naar binnen. Al deze vissen zijn voorzien van flinke stekels, maar voor de snoek vormt dat niet echt een bezwaar. Voor mijn aquarium gebruik ik het liefst weerhaakloze haakjes, waardoor je de vis minimaal beschadigt. Visnetten zijn veel belastender voor de vis, vanwege de grote beschadigingen aan huid en vinnen. Het lijden van een vis in een kieuwnet, een zegen of een trawlnet is denk ik veel groter. Het argument dat mensen het voor hun plezier doen en het daarom luxe is en niet te tolereren is in zekere zin valide, maar dan zou je ook kunnen zeggen dat alle luxe voedsel niet noodzakelijk is en we net zo goed hondenbrokken kunnen gaan eten. Als iemand het leuk vind om te vissen heeft hij daarvoor volgens mij verder geen rechtvaardiging voor nodig . De intentie is namelijk niet het kwellen van het dier, maar het vinden, landen en bekijken van vissen. Bij de discussie over pijn speelt ook nog de vraag of de pijn ook lijden (een emotionele beschadiging) op de lange termijn veroorzaakt. Zo zullen wij kleine pijntjes snel vergeten en zal een langdurige kwelling ons geestelijk levenslang blijven belasten. Ik denk dat het gevangen worden bij de vis meer een wat vluchtige gebeurtenis zal zijn, hoewel palingen zich naar men zegt slechts één keer laten vangen. Ik denk dat momopoyolo een goede afweging maakt tussen alle voors en tegen met alle relevante argumenten. Vooral de milieubelasting door vissers door het achterlaten van grote hoeveelheden nylon in het water en langs de waterkant is een probleem dat ook serieus dierenleed kan veroorzaken. Hier ligt een taak voor de sportvisserijorganisaties en de overheid wat betreft voorlichting en handhaving. Op zich denk ik echter dat er geen zwaarwegende redenen zijn om de sportvisserij (laten we het dan hobbyvisserij noemen) te verbieden. Je verbiedt ook geen popconcerten of voetbalwedstrijden omdat de mensen zoveel rommel achter laten.

Een vis aan de haak schreeuwt geen 'au'. Dit wil niet zeggen dat vissen geen pijn kunnen voelen. De opvatting dat vissen koudbloedige dieren zijn en daardoor gevoelloos, is beslist onjuist. Vissen zijn gewervelde dieren. De bouw en de werking van hun zintuigen zijn te vergelijken met die van de andere gewervelde dieren. We mogen daarom aannemen dat een vis bij verwonding niet alleen pijn voelt, maar dat hij als hij gevangen wordt ook angst ervaart. Beroemde wetenschappers uit de hele wereld, onderschrijven nieuwe inzichten in de evolutieprocessen en in het bijzonder de evolutie, structuur en werking van de hersenen van vissen, waaruit blijkt 'dat vissen emoties en het ervaren van pijn en leed niet ontzegd kan worden'. Vissen kunnen pijn en angst lang onthouden. Dat blijkt bijvoorbeeld als een karper, na eenmaal te zijn gevangen, voor een tweede keer de haak ontwijkt. Het gevolg is veel dierenleed.

Bronnen:
http://www.dierenbescherming.nl/hengelsport

Z0onder de andere antwoorden gelezen te hebben stel ik het volgende: Natuurlijk doet het een vis pijn wanneer er een haak door de lip gaat, natuurlijk lijden vissen verschrikkelijk als ze in een groot net worden doodgedrukt en natuurlijk is het een ramp als een vishaakje door hun oogje heen gaat, of de darmen bij het loshalen van de haak naar buiten getrokken wordt. Ook palingen die levend gevild worden en waarvan het lijf nog nakronkelt in de pan of wanneer er een pen door hun kop gestoken wordt om gerookt te worden, zullen onvoorstelbaar pijn voelen. Zolang er nog gevoel in de kop zit merken ze die pijn. het is voor ons gemakkelijk om dat te bagatelliseren. Ik heb eens een 9gruwelijke 0 film gezien hoe dieren geslacht worden, een dolfijn nog bij kennis , inmiddels zonder vinnen, kermen van de pijn. Deze realistische film was dusdanig indringend, dat ik de personen die de film verspreiden, aangeraden heb , mensen met een gevoelige natuur of een hartkwaal ernstig VOORAF te waarschuwen. En dan KIJKEN we er alleen nog maar na. Ik ben een groot voorstander dat elk wezen met een pijnsensatie pas geslacht mag worden als het volledig buiten kennis is. Ik viste vroeger ook, onwetend wat vissen voelen. Hier ben ik om deze reden mee gestopt, ofschoon ik zeer voorzichtig het haakje verwijderde of de punt van de haak knipte om verder lijden te voorkomen. De vissen die ik ving , gooide ik weer terug. Met deze dingen ben ik gestopt. diereen lijden onnodig om ons als voedsel te dienen. Uit respect zouden we zeer veel meer consideratie moeten hebben met deze dieren.

ik zou het niet op mijn geweten willen hebben als achteraf blijkt dat ze wel pijn voelen. maar de meeste onderzoekers beweren van niet.

Hij ervaart 2 soorten pijn t.w. de pijn veroorzaakt door de angst van het dier , en de pijn van de haak . De punt en weerhaak van Die haak komt ook dikwijls door zijn oog naar buiten . De haak komt heel vaak in zijn slokdarm of ingewanden .Als je hem weer in het water gooit heeft hij haak en stukje lijn nog in zich. Je moet een vis trouwens niet teruggooien maar voorzichtig terugzetten . Wat ik vissers toewens zal ik maar niet zeggen . Toegevoegd na 2 minuten: Alle vissers zullen antwoorden dat het geen pijn doet. Iemand die z'n vrouw in elkaar slaat zal het ook niet toegeven als je hem vraagt hoe ze aan die blauwe plekken komt ! Toegevoegd na 15 minuten: Aan de Riviera zat 'n meeuw op 'n rots vlak bij het water . Hij kon niet meer vliegen . ik ben er naartoe gezwommen en zag dat hij vastzat aan 'n lang vissnoer . Ik heb 'n paar menseb gevraagd of ze mij wilden helpen . We zijn er naartoe gegaan , zij hebben de vogel goed vastgehouden en ik heb HEEL vorzichtig de haak uit zijn keel gehaald . Iedereen was heeel blij toen hij wegvloog . 'n paar dagen daarna lag hij dood op het strand .

Als ik bij jou een haak door je lip sla, voel je dan pijn? Denk het wel. Jij bent een levend wezen, een vis is ook een levend wezen met alles erop en eraan: lichaamsdelen, bloed, energie, neiging om zich voort te planten, hongergevoel (waar zal ik nou eens heen zwemmen, o kijk, een stukje eten, mmmmm, lekker, oeps, is een stukje brood met een haak erin). Alles wat loopt, zwemt, vliegt, kruipt heeft gevoel. En alles wat gevoel heeft, kan pijn ervaren. Als dat niet het geval zou zijn, zouden vleermuizen doorlopend tegen muren opvliegen. Doen ze niet, doet namelijk pijn. Als dat niet het geval zou zijn, zouden vissen doorlopend het droge opzoeken. Doen ze niet, ze willen namelijk zwemmen. In het water. Ja, doet pijn. Zei het visje. Niet meer doen. Die haak.

Er zijn twee soorten mensen Je hebt normale mensen en je hebt de hengelaars, vissers en filosofen die volhouden dat vissen geen pijn voelen.niet zomaar wat. En ze hebben gelijk!Het sluitende bewijs dat vissen pijn voelen als ze aan een metalen haak door hun lippen of door hun slokdarm uit het water worden getrokken is niet geleverd en zal wel nooit te leveren zijn. Zoals wel nooit bewezen zal worden dat een kat pijn voelt als je op zijn staart gaat staan. Misschien krijgt zo’n kat alleen het signaal dat er een ongewenste situatie heerst aan het eind van zijn lichaam, een situatie waaruit beschadiging kan voortvloeien en die dus beëindigd moet worden. De schreeuw, het weglopen en het staartlikken zijn misschien maar een soort reflexen die nauwelijks voorbij het ruggenmerg komen. In Do fish feel pain? legt de Britse bioloog Victoria Braithwaite uit dat er alle reden is om aan te nemen dat vissen wél pijn voelen. En dat je er bij visvangst en viskweek dus rekening mee zou kunnen houden. In 2003 was zij co-auteur van een artikel in de Proceedings of the Royal Society B waarin werd beschreven dat ook vissen (forellen) zijn uitgerust met nociceptors, zenuwuiteinden in de huid waarmee verwonding en beschadiging wordt waargenomen. Wat bij ons, zoogdieren, meestal met ‘pijn’ gepaard gaat. De onderzoekers werden verrast door de enorme belangstelling voor hun artikel: eindelijk was bewezen dat vissen pijn konden voelen, begreep de buitenwacht. Maar zover was het toen nog lang niet. Eerst moest nog worden aangetoond dat de signalen van de nociceptors doordringen tot in de hersenen. En daarna dat ze gedragsveranderingen teweegbrengen die wij min of meer kenmerkend vinden voor de effecten van ‘pijn’. Dat bleek mogelijk: vissen die veel signalen ontvangen van hun nociceptors hebben minder belangstelling voor voedsel en verliezen hun normale, behoedzame vermijdingsgedrag voor vreemde objecten in de omgeving. Totdat de signalen van de nociceptors (experimenteel veroorzaakt door een subtiele injectie met azijn of bijengif) weer zijn verdwenen. Later lukte het ook om aan te tonen dat bij dit soort prikkeling, of met stroomstoten, hersendelen actief worden die ook bij zoogdieren op pijn reageren. Dat viel nog niet mee omdat de hersenen van vissen een andere vorm hebben dan die van zoogdieren. Juist daardoor konden velen zolang volhouden dat vissen geen pijn voelen.

ja. welk dier je ook bent dat voel je wel.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100