wat is de formule van fotosynthese

Weet jij het antwoord?

/2500

12H2O + 6CO2 + licht → C6H12O6 (glucose) + 6O2 + 6H2O

6CO2 + 6H2O + licht = C6H12O6 + 6O2

Hoewel het NETTO resultaat van de reactie is dat onder invloed van licht uit koolstofdioxide en water er suiker, water en zuurstof ontstaat, is het proces van de reacties zelf veel ingewikkelder. Onder normale omstandigheden bij normale temperatuur zou deze reactie nooit plaatsvinden. De reactie gaat in hele kleine stapjes. In bijgaand schema staan vereenvoudigde vergelijkingen. In dit voorbeeld wordt de glucose opgeslagen als zetmeel om problemen met osmose te voorkomen. UITLEG (van afd. Biologie van de Rijksuniversiteit Utrecht) Stap 1. Fotosynthese begint met de zogenaamde lichtreactie. Lichtenergie van de zon wordt gevangen door pigmentmoleculen (chlorofyl a, chlorofyl b en carotenen; zie Fig B en C) die in de interne membranen (thylakoiden; D en E) van de chloroplasten (=bladgroenkorrels) liggen (Fig. F). Deze energie wordt geconsumeerd om reducerende stoffen te maken (met H+ groepen = protonen) en om moleculair zuurstof (O2) uit water moleculen (H2O) vrij te maken. De reducent wordt gebruikt om ATP (adenosine trifosfaat) en NADPH (gereduceerd nicotine amide adenine dinucleotide fosfaat) te genereren. Stap 2. Dan worden in de zogenaamde donker-reactie (een proces dat geen licht behoeft, maar dat niet persé in het donker moet gebeuren) ATP en NADPH ingeschakeld om het anorganisch CO2 in een organisch molecuul in te bouwen. Stap 3 Vervolgens worden in een ingewikkelde reeks reacties, die als de Calvin cyclus wordt aangeduid, het eerste product van de CO2 fixatie tot suikers omgezet. Deze netto productie van koolhydraten (suikerachtige stof) gebeurt in de stroma (de vloeistof binnen de bladgroenkorrels. Verder zit er een verschil in C3 planten en C4 planten: De meeste angiospermen en gymnospermen behoren tot de groep van de zogenaamde C3 planten, omdat het eerste product na incorporatie van CO2 een molecuul met 3 koolstof atomen is: 3-fosfoglyceraat. In C4 planten, zoals mais en suikerriet, wordt de Calvin cyclus voorafgegaan door fixatie van CO2 in een molecuul met 4 C atomen (oxaloacetaat). Dit gebeurt onder invloed van het enzym fosfoenolpyruvaat [=PEP] carboxylase, dat een hoge affiniteit heeft voor CO2. De efficiëntie van het C4 mechanisme hangt mede samen met de unieke bouwplan van het blad), waarbij er nauw contact is tussen de bladnerven, de daaromheen gelegen schedecellen die betrokken zijn bij de CO2 fixatie en de weer daaromheenligende mesofylcellen waar de Calvin cyclus plaats vindt.

Bronnen:
http://www.vcbio.science.ru.nl/virtualless...
http://www.youtube.com/watch?v=bfQYWNDl3XU

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100