Wat is de omtrek van de aarde?

Toegevoegd na 3 minuten:
wat is de diameter van de aarde

Weet jij het antwoord?

/2500

Omtrek 40.075 km Diameter 12.756 km

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aarde_(planeet)

Het maakt uit of je de omtrek meet over de polen of over de evenaar. Omdat de aarde een bol van grotendeels vloeibaar materiaal is en per dag een omwenteling maakt slingert de aarde bij de evenaar uit zodat de omtrek daar groter is dan om de polen. Je kunt het eerste antwoord als richtlijn gebrijken , formeel is de aarde 40 000 000 meter in omtrek , omdat de standaard meter gedefinieerd is als 1/40 000 000 deel van de omtrek van de aarde! Later zijn we er achter gekomen dat ook de maan die het water over de planeet sleept (eb en vloed ontstaan daardoor) dat we de gevonden waarden , dus ook die in wiki staan, ongeveer moeten nemen. Ze veranderen dus constant, de aarde is een dynamische planeet en daar hebben wij ons leven aan te danken. Dus als je uit gaat van 40 000 km omtrek en dit getal deelt door Pi heb je de diameter, waarbij je de twee laatste cijfers als variabel moet beschouwen. Je hebt dan een antwoord waar de variatie ook in afgedekt is. Je kunt zelf ook wel bedenken dat hoe je meet , bepalend is voor je uitkomst, er zijn bergen , dalen en die zeespiegel is ook nooit overal tegelijk glad. Toegevoegd na 29 minuten: Het uitslingeren van de aarde omdat hij draait als een tol is sterker van invloed op de diameter dan op de omtrek. Dit komt omdat de aarde niet zuiver bolvormig is maar licht ovaal. Ook moet je beseffen dat de aarde met de maan eigenlijk een dubbelplaneet vormt, omdat de maan eigenlijk ook een planeet is. dat betekent dat de maan om de aarde draait maar de aarde ook enigzins om de maan. De maan heeft een vaste kern en is meer bolvormig dan de vervormbare aarde. Om te beseffen HOE vloeibaar de aarde is (met een kleine vaste kern, zou de aarde als het zo groot was als een voetbal een vloeibare bal zijn met een korst zo dik als een blad papier. Een ronde ballon gevuld met water geeft de verhouding aardig weer. Je beseft dan gelijk dat geringe trek en drukkrachten de aarde doet vervormen. De verhoudingsgewijs enorme maan heeft dus een forse invloed op de vorm en de diameter die overal constant afwijkt van de gemiddelde waarden. De omtreksnelheid bij de evenaar is 1666KM/H ( ongeveer 1.4 keer de geluidsnelheid !) is en aan de polen nul. De maan beinvloedt ook de vloeibare massa onder de flinterdunne korst waar wij op leven. Bij bergen is de aardkorst dikker (ijsbergeffect) en de Marianentrog (15Km diep) zorgt dat niet de hele aarde bedekt is met een 4KM diepe waterlaag.

De straal van de Aarde aan de evenaar (Re) bedraagt 6378 km. De omtrek van de Aarde aan de evenaar bedraagt dan 40074 km. Dat is dus al een idealisatie, in de mate dat we ervan uitgaan dat alles zee is. Ik hoop dat het niet uw verwachting is dat we alle bultjes en bergen onderweg in rekening brengen... De afstand van de pool Rp tot het centrum is kleiner dan de straal aan de evenaar. Fysisch is het eerder Re die groter is dan Rp: omdat de rotatieversnelling aan de evenaar naar buiten wijst, is de effectieve aantrekkingskracht (naar binnen dus) aan de evenaar kleiner dan aan de pool. De rotatie van de Aarde geeft dus aanleiding tot een afplatting van de Aarde. De afplatting f wordt gedefinieerd als (Re-Rp)/Re en bedraagt 1/298.25. Zodoende staat de pool 23 km dichter bij het centrum dan een punt aan de evenaar. Om dus de omtrek van de Aarde volgens een meridiaan te bepalen (en dat kan bijna helemaal door zee, langs de datumlijn, of door maar een klein beetje continent, op 20 graden westerlengte, waarbij Antarctica telkens toch weer voor wat hinder zorgt), moeten we dus weten hoe de vorm van een dergelijke meridiaan is. Door de effecten van gravitatie en rotatie op gepaste wijze in rekening te brengen, kan men aantonen dat de afstand van een punt met (astronomische) breedteligging b gegeven wordt door R(b) = Re (1 - f sin^2 b), waarbij '^2' 'kwadraat' betekent. Ik weet niet hoe goed u (nog) bent in het berekenen van integralen, en raad u aan het desgevallend zelf eens uit te rekenen. Zelf vind ik een resultaat van 40007 km. Dat is dus een minimale waarde. Als u een meridiaan kiest die onderweg langs de Mount Everest passeert, dan doet u er een stukje langer over. Met het formuletje hierboven kan u berekenen dat de aardstraal op de breedte van de Mount Everest (28 graden noorderbreedte) al een 5-tal km korter is dan aan de evenaar. Op de top van die berg sta je dus maar een 4-tal km verder van het centrum dan in een bootje aan de evenaar. Het verste punt van het centrum op het aardoppervlak is zodoende niet de Everest, maar wel de top van de vulkaan Chimborazo in Ecuador. Wat ook leuk om weten is, is dat de bron van de Mississipi zich eigenlijk dichter bij het centrum van de Aarde bevindt dan de monding!

Bronnen:
http://www.ikhebeenvraag.be/vraag/338

De omtrek is heel makkelijk te onthouden als je de geschiedenis van de meter kent. De meter werd in 1791 gedefinieerd door de Franse Academie van Wetenschappen als het tienmiljoenste deel van de afstand van de noordpool tot de evenaar, gemeten op zeeniveau, langs de meridiaan van Parijs. Dat is 10.000 km voor een kwart van de aardbol, dus de omtrek zou rond de 40.000 moeten liggen

40.075 km langs de Evenaar 19981.5 X 2 = 39.963 km : langs de Polen Het verschil zit hem vooral in de afplatting van de Aarde bij de polen. De aarde ziet er meer uit dan een mandarine dan een bol.

Wat is de precieze omtrek van de aarde bij het dikste punt (evenaar). De ene zegt 6300 en de andere 6360 km maar wat is het nu precies? In de mm nauwkeurig als dat bekend is. Het meten van de omtrek van de Aarde is niet eenvoudig mede omdat de omtrek afhangt van de manier van meten en de definitie van "omtrek". We bepalen de straal R van de aarde, en we definieren de omtrek als zijnde 2*pi*R. De beste metingen van de straal van de Aarde worden verkregen door berekende banen van kunstmanen te vergelijken met hun werkelijke banen. De typische nauwkeurigheden die dan verkregen kunnen worden zijn in de orde van meters: gemiddelde straal van de aarde langs de evenaar: R=6378,077 km. dus de omtrek aan de evenaar is: 40074,640 km. Nu is het verschil in straal tussen pool en evenaar: 21,500 km. Ik heb vrij oude gegevens gebruikt. Wellicht dat er tegenwoordig betere verkrijbaar zijn. Aangezien de aardkorst in beweging is, zal er altijd sprake zijn van een maximale nauwkeurigheid van enkele (centi-)meters.

Bronnen:
http://home.kpn.nl/laureijs1/dutch/nlansw12.html

Dat hangt af van hoe precies je meet. Als je even aanneemt dat de Aarde een gladde bol is, dan is het ±40.075km. Als je dat echter niet doet en met maatlatjes van 1cm. gaat meten, zal je merken dat je een stuk hoger uitkomt - ik doe een wilde gok: 53.500km. Als je dat echter wederom niet doet en met maatlatjes van 0,00000000000001mm. gaat meten, zal je merken dat je weer een stuk hoger uitkomt - ik doe maar weer een wilde gok: 1.000.000.000km.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100