Waardoor eindigen ijstijden?

Ik zat net 'Zes graden' van Mark Lynas te lezen, op aanraden van een aardrijkskundedocent op school. Ik heb geen aardrijkskunde, maar het onderwerp van het boek is relevant voor mijn onderwerp voor NLT.

In het boek werd o.a. beschreven wat er zou gebeuren bij een globale opwarming van 2 graden, waarbij o.a. genoemd werd dat door het smeltwater van Groenland de 'pomp' (ten zuid-oosten van Groenland) van onze waterstromingen volraakte en de deze waterstromingen stil kwamen te liggen, waardoor een ijstijd zou ontstaan.
Dit hadden ze voorspelt aan de hand van voorvallen in het verleden.

Ze leggen nu wel uit hoe een ijstijd ontstaat, maar hoe eindigt deze eigenlijk? Weer globale opwarming? Een ander natuurverschijnsel?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Er zijn drie belangrijke redenen waardoor ijstijden eindigen (let wel : het gaat NIET om de kleine ijstijd of om ijstijdperken (glacialen)....dat zijn andere koude periodes ).Het gaat ook niet om de 'oude' ijstijden , waarover we alleen heel algemene informatie hebben en zich afspelen in vroegere geologische tijdperken en eons , zoals de ijstijd in het begin van het proterozoïcum , meer dan 3 miljard jaar geleden ...in een tijd dat de Aarde anders roteerde , dat de Maan vlak bij ons stond en andere elementen) De ongeveer laatste (korte) ijstijden spelen zich allemaal af tot ongeveer 1,8 miljoen jaar geleden , voornamelijk in het pleistoceen (en nog een beetje in het holoceen) De drie parameterszijn : De obliquiteit van de aardas : dat is de hoekhelling van de Aardas die nu ongeveer 23.° is ,maar die kan groter of kleiner zijn:hoe groter : hoe meer verschil tussen de temperatuur van de seizoenen. Dit is een cyclus . Een tweede reden is de recessie : dat is een periode van 26.000 jaar waarin de Aardas afwijkt , op een manier als een 'draaitol' dat doet ten opzichte van haar as. Een derde element is de 'excentriciteit' van de Aardas , die ook in cycli een afwijking vertoont. Bijkomende redenen kunnen zijn (in sommige gevallen en voornamelijk in de oudere ijstijden :Gebrek aan broeikasgassen in de atmosfeer , door een teveel aan zuurstof , veroorzaakt door enorme plantengroei (Carboon). Grote gebeurtenissen , zoals de Siberische Trappen (supervulcanisme)(Perm) , inslagen van meteoren (Krijt ,...) hebben dan gezorgd voor overdreven broeikaseffect. Toegevoegd na 4 minuten: De laatste 50-tal ijstijden waren allemaal tussen 1.8 miljoen jaar geleden tot nu . De laatste ongeveer 10.200 jaar geleden. We bevinden ons echter nog steeds in een warmere periode (interstadiale) van een ijstijdperk : Er zijn nog ijskappen en gletsjers op de Aarde in onze tijd. Toegevoegd na 4 minuten: De laatste 50-tal ijstijden waren allemaal tussen 1.8 miljoen jaar geleden tot nu . De laatste ongeveer 10.200 jaar geleden. We bevinden ons echter nog steeds in een warmere periode (interstadiale) van een ijstijdperk : Er zijn nog ijskappen en gletsjers op de Aarde in onze tijd.

Door de stand van de aarde.

Bronnen:
http://www.archeos.nl/detailtekst/index.ph...

We zitten al 2,6 miljoen jaar in een periode met afwisselend ijstijden en tussen-ijstijden. In onderstaande bron lees je hoe dat waarschijnlijk komt. En de kans is inderdaad vrij groot dat het nog wel een tijdje aanhoudt.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Glaciaal_%28t...

In het klimaat zoals we dat nu kennen transporteert de warme golfstroom warm en zout water uit de tropen naar het hoge noorden. Daar koelt het af dit zware zoute water zinkt naar de bodem van de oceaan. Vervolgens stroomt het weer terug naar het zuiden. Deze oceanische waterpomp ('thermo haliene circulatie') is niet stabiel. Tijdens de ijstijd is de circulatie enkele keren gestopt en vervolgens weer gestart. Dit kwam door het ijs zelf. Als het noordelijk halfrond opwarmtin de ijstijd, gaan de ijskappen smelten. Hierdoor ontstaat heel veel koud, zoet water dat een lager soortelijk gewicht heeft dan zout zeewater. Er komt dus een 'deksel' van koud, licht water op de Noordelijke oceaan te liggen, dat het zoute warme water uit het zuiden tegenhoudt. het bevriest ook makkelijker waardoor meer zee-ijs gevormd wordt. Kortom, de waterpomp stopt, de noordelijke zeeën worden kouder en de gletsjers kunnen daardoor weer groeien. Op deze manier werd een snelle opwarming steeds weer gevolgd door een terugkerende kou. Totdat een langere stabieleopwarming aan het eind van de ijstijd de oceaan-warmtepomp voor langere tijd aanzette. We weten nog niet zo lang (15 jaar)dat het klimaat vroeger zo ontzettend instabiel kon zijn. We zijn gewend aan een stabiel klimaat, in historische tijdenhebben zich niet zo grote schommelingen voorgedaan als in de ijstijd. Maar eigenlijk is instabiliteit normaal. De ijstijden met hun instabiele karakter hebben de laatste miljoenen jaren de overhand gehad. Interglacialen met een stabiel klimaat zoals we die nu kennen, duurden relatief kort. Ik denk dus dat het klimaat er niet alleen voor zorgt dat de ijstijd begint maar ook dat die weer eindigt. Het broeikas effect zou zelfs ervoor kunnen zorgen dat de oceanische warmtepomp zou kunnen stoppen, Groenlandse ijssmelting zou de warme golfstroom kunnen laten stoppen. De allerlaatste ijstijd misschien,voor de definitieve opwarming - naar een onleefbare planeet?

Bronnen:
http://www.falw.vu/~huik/ijstijd.html

Men weet het niet, en als je de wetenschappers hoort praten, spreken ze elkaar tegen. Ik als gelovige denkt dat de laatste grote ijsstijd ontstaan is ten tijde van de zondvloed. De Bijbel spreekt over wateren onder de aarde die openbarsten, dit door vulkanen. Door het vele as in de lucht ontstond de ijstijd en geleidelijk ontstond een ander klimaat. Wat wij nu hebben de verwarming op de aarde heeft met onze levenshouding te maken. Wij vernielen de natuur en bossen en krijgen daarom klimaatveranderingen en indirect meer rampen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100