mag een leraar je verplichten om een hand te geven?

En als je dat niet doet mag hij je dan opsluiten in de klas ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Er is geen wettelijke verplichting tot handen schudden. Als jij dat om religieuze redenen niet wil, mag volgens de Commissie Gelijke Behandeling de school in beginsel op grond van indirect onderscheid van godsdienst niet eisen dat je handen schudt. De school kan deze verplichting echter wel opnemen in de gedragscode, die moet worden ondertekend. Scholen kunnen in dit kader een beroep doen op de vrijheid van onderwijs (artikel 23 van de Grondwet) en artikel 9 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Artikel 9 van het EVRM zegt dat de vrijheid van godsdienst kan worden beperkt als de openbare orde en veiligheid of de goede zeden in het geding zijn. Als je meent dat jouw redenen om geen handen te schudden opwegen tegen de redenen van school om dat te verplichten en je komt daar via de normale klachtenprocedure van de school niet uit, dan kun je de situatie voorleggen aan de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Toegevoegd na 15 minuten: Aanvulling: uit je reacties blijkt dat het niet willen geven van een hand niets van doen had met religie of iets dergelijks, maar dat je een hekel hebt aan de leraar. Op basis daarvan heb je geen goede reden om niet mee te werken aan gebruikelijke omgangsvormen en het tonen van respect. In die setting mag een leraar je wel degelijk verplichten om mee te werken aan het geven van een hand.

Bronnen:
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/wp...

Het geven van een hand is een omgangsvorm welke gebruikelijk is in de westerse wereld. Ook in Nederland dus. Het weigeren van een hand wordt als een belediging gezien. "Mag je een hand weigeren ?" volgens de goede omgangsvormen wil je een ander niet beledigen. Volgens die norm 'mag' het dus niet. Door een hand uit te steken dwingt de leraar (nogmaals: volgens de etiketten) je dus inderdaad deze te accepteren. Maar dit soort omgangsvormen zijn juridisch niet vast gelegd. Juridisch mag je een hand dus weigeren. Tussen leraar en leerling is echter iets speciaals aan de hand. Een leraar is deels verantwoordelijk voor de opvoeding van de (onvolwassen)leerling. Hij mag bepaalde dingen eisen en hij mag straffen uitdelen (beloningen trouwens ook ;-p) Dit is in mijn ogen iets wat onder "opvoeding" valt. Dus ja, in de juiste context mag een leraar dit eisen en bij weigering bestraffen.

Nee want iedereen heeft vrijheid van mening uiting.

Ja, je mag een uitgestoken hand weigeren Nee, het is zeker niet netjes Ja, jou leraar mag hier een sanctie op zetten Nee, hij mag je niet in het lokaal opsluiten want dat ben je niet meer in een brandveielige ruimte (tenzij dit lokaal een nooduitgang heeft of een andere vluchtroute)

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100