Het VO stelt dat de CITO-uitslag niet zo belangrijk is. Maar ze hanteren wel een CITO-ondergrens per schooltype. Hoe valt dit te rijmen?

Is het advies van de school en de ouders niet belangrijker? De Cito is slechts een momentopname van wat je weet, niet een langer termijnweergave van wat je kan.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De Cito-toets is steeds vaker onderwerp van discussie. Deels terecht en deels onterecht. Ik ben van mening dat alleen een cito-toets niet als enig criterium moet gelden. De scholen hebben de jarenlange voortgang van een leerling bijgehouden en zouden ook in staat moeten zijn om een advies uit te brengen die meeweegt bij het toelaten tot het voortgezet onderwijs. Echter, een leerling wordt nog heel zijn leven achtervolgd door momentopnamen (examens bijvoorbeeld). Het zal moeten kunnen presteren onder druk. Op de middelbare school worden zij ook afgerekend op momentopnames. Daarnaast kun je altijd in gesprek gaan met een vervolgschool als jouw kind niet de ondergrens heeft gehaald. Op sommige scholen bestaat dan een extra toets om te kijken of hij/zij toch nog aan de voorwaarden voldoen.

Het is een indicatie, er zijn er meer. De inschatting van de leerkracht bijvoorbeeld, of de inschatting van de ouders zelf. Aan de andere kant moet ik zeggen dat het voor kinderen ook niet fijn is om in een type onderwijs terecht te komen dat niet bij ze past. Een goede afweging is dus wel belangrijk.

De CITO-toets geeft niet goed aan wat een kind wel aan kan, maar wel wat een kind niet aan kan. Kinderen die op de CITO lager scoren, missen het niveau dat nodig is voor hoger onderwijs. Maar voor kinderen die wel hoog scoren is de score absoluut geen bewijs voor resultaat. De intelligentie van die kinderen is wel op pijl, maar motivatie en houding worden niet gemeten. Kinderen met een slechte CITO-toets die uiteindelijk een hogere opleiding gaan doen dan de toets aangeeft zijn er wel. Die kinderen zijn over het algemeen uitzonderlijk sterk gemotiveerd en geven alles om hun vervolgopleiding te halen. Vaak halen ze het dan net wel of net niet.

Veel kinderen krijgen een deeladvies: Bijvoorbeeld VMBO-t / HAVO of HAVO / VWO. Bij dit soort adviezen wordt de cito-score aangehouden. Overigens kennen de meeste middelbare scholen momenteel de zogenaamde dakpan-brugklassen. Dit zijn 1 of tegenwoordig vaak ook 2-jarige klassen waarin kinderen van 2 niveaus bij elkaar zitten. Ook weer VMBO-t / HAVO of HAVO / VWO. In deze brugperiode zal blijken op welk niveau het kind het beste functioneert. Er zijn kinderen met een hoog advies, en een hoge cito-score die echter niets doen aan hun huiswerk, en niet echt gemotiveerd zijn. Deze redden het niet op de VWO. Er zijn echter ook kinderen die een lager advies hebben, maar helemaal opbloeien op de middelbare school, hard werken en de stof goed in zich opnemen. Deze kinderen zullen dan in niveau doorgroeien. De meeste middelbare scholen gaan bij inschrijving voornamelijk uit van het advies van de basisschool. Maar als het goed is zal het advies van de basisschool in de meeste gevallen matchen met de cito-uitslag. Want op de basisschool kennen ze het zogenaamde leerlingvolgsysteem. De kinderen zijn dus over alle leerjaren heen regelmatig getoetst, waardoor een uitslag redelijk te voorspellen valt. Mocht het zo zijn dat de uitslag totaal anders uitvalt dan kan de basisschool altijd nog in gesprek met de middelbare school van je keuze. Het is ook handig voor middelbare scholen om een meetmiddel te hebben. Bovendien: Je kunt ook enorm goed zijn in de franse taal. (of in willekeurig ander vak) Maar als je op je proefwerk een 4 haalt, dan komt toch die 4 op je rapport, ook al is je lange termijnweergave anders.