Wat doen scholen tegen pesten?

Weet jij het antwoord?

/2500

Scholen maken het onderwerp bespreekbaar in de klas, verbeteren hun toezicht, stellen regels op, reageren sneller op klachten en signalen van kinderen en hun ouders, en hebben allerlei 'anti-pestprojecten' opgezet, waarvan hier een aantal voorbeelden: http://www.nji.nl/nji/dossierDownloads/Watwerkt_Pesten.pdf

Ik weet niet of je op de basisschool bedoelt of op de middelbare school. Toen ik op de basisschool zat hadden we 1 keer per week 'de vreedzame school' dan deden we activiteiten die met pesten te maken hadden en bespraken we pesterijen in de klas. Op mijn middelbare school doen ze niet zoveel tegen pesten maar dat komt vooral omdat er niet zoveel gepest wordt. Wel hebben we een vertrouwenspersoon waar je heen kunt gaan als je met iets zit. En je kunt ook naar je mentor stappen.

Wat doet een school tegen pesten en cyberpesten? Scholen moeten een veiligheidsplan en een pestprotocol hebben. Hierin staat hoe zij pesten tegengaan en aanpakken. Als ouder kunt u het veiligheidsplan en het pestprotocol opvragen bij het schoolbestuur. Sommige scholen hebben een apart protocol voor cyberpesten (digitaal pesten op bijvoorbeeld sociale media). Pesten gebeurt meestal in de directe omgeving van het gepeste kind. Kinderen worden bewust buiten de groep gehouden, hun spullen worden afgepakt of ze worden gediscrimineerd. Omstanders kunnen de pesterij meestal zien of horen. Dit heet traditioneel pesten. Pesten gebeurt niet alleen in de nabijheid van het gepeste kind, maar ook steeds vaker op online platformen als Facebook, Twitter en Hyves. Dit heet cyberpesten of digitaal pesten. Cyberpesten kan anoniem zijn en is daarom moeilijk om aan te pakken. Het is namelijk erg makkelijk om onder een pseudoniem informatie op internetforums te plaatsen. De school vermeldt in het veiligheidsplan welk afspraken er zijn om pesten te voorkomen. In het veiligheidsplan leest u ook wie de vertrouwenspersoon is, hoe de klachtenregeling werkt en waar u de onafhankelijke klachtencommissie kunt vinden. Scholen moeten ook een externe link: pestprotocol hebben. Hierin kan de school bijvoorbeeld opnemen wat zij onder pesten verstaat, hoe de school dit gedrag signaleert en hoe zij ermee omgaat. In het pestprotocol kunt u nalezen welke maatregelen de school neemt tegen cyberpesten. Sommige scholen hebben hier een apart protocol voor. Een pestprotocol is niet verplicht voor instellingen in het hoger onderwijs. Pesten soms strafbaar De school kan met u gaan praten als uw kind betrokken is bij de pesterijen. Bij ernstige belediging of mishandeling kan er sprake zijn van een strafbaar feit. U kunt dan aangifte doen bij de externe link: politie. Plan van aanpak tegen pesten Het ministerie van OCW heeft samen met de Kinderombudsman een plan van aanpak tegen pesten op scholen opgesteld. Zo krijgen scholen de wettelijke plicht om het (cyber)pesten op een effectieve manier tegen te gaan. Ook krijgen leraren een betere opleiding en bijscholing zodat zij pestgedrag eerder kunnen voorkomen en aanpakken. In de bron staat ook nog iets over pesten op het MBO.

Bronnen:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ve...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100