Bij hoeveel graden krijg je een tropenrooster?

Gewoon een vraagje hoeveel graden het het moet zijn voordat je vrij van school krijgt

Weet jij het antwoord?

/2500

Wanneer krijgen basisscholen een tropenrooster? Het bestuur van een basisschool kan naar eigen inzicht besluiten om een tropenrooster in te stellen bij extreem warm zomerweer. Het jaarlijkse minimum aantal lesuren mag hierbij geen gevaar lopen. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) (IvhO) houdt hier toezicht op. Via de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is er een mogelijkheid de arbeidsomstandigheden te laten beoordelen. De leraren en de leerlingen worden in zo'n geval gezien als werknemers. Arbeidsomstandigheden basisonderwijs (bo) In de Arbowet staat geen maximum temperatuur waarbij nog gewerkt mag worden. Wel regelt de Arbowet dat een werkgever moet zorgen dat de temperatuur geen gevaar oplevert voor de gezondheid van de medewerkers. Dit geldt ook voor scholen in het basisonderwijs. Maatregelen warmte op basisschool Bij een temperatuur boven de 30 graden moet de basisschool maatregelen nemen om de belasting voor de leerlingen en leraren zo laag mogelijk te houden. Denk hierbij aan het invoeren van een tropenrooster met kortere lesuren of lesdagen, zo kort mogelijk aaneengesloten werken, pauzeren in koele ruimtes, extra ventilatie en veel drinken. De school stelt de maatregelen op met instemming van de medezeggenschapsraad (mr). IJsvrij basisonderwijs (bo) Niet alleen bij extreme warmte kunnen basisscholen het lesrooster veranderen. Ook bij aanhoudend koud weer kunnen scholen ervoor kiezen een aangepast lesrooster te hanteren. Het staat basisscholen vrij om ijsvrij te geven zolang zij voldoen aan de verplichte onderwijstijd per jaar. De Inspectie van het Onderwijs houdt hier toezicht op. Meer informatie tropenrooster basisschool Voor meer informatie over het tropenrooster kunt u terecht op de basisschool van uw kind. U kunt ook op de website van het landelijk informatiecentrum voor ouders, 5010, kijken. Voor informatie over de onderwijstijd kunt u terecht op de website van de Inspectie van het Onderwijs. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/vraag-en-antwoord/wanneer-krijgen-basisscholen-een-tropenrooster.html

Dat zal per school verschillen. De ene school zal het vanaf 30 graden doen, de ander helemaal niet.

Het bestuur kan dat besluit zelf regelen. Het is niet vast.

Je vraagt wanneer je vrij krijgt. Dat is niet zo. Een tropenrooster is een aanpassing van het lesrooster aan de hitte. Men kan besluiten om de schooltijden te verschuiven van: bijv. 7.00 uur tot 12.00 uur, en daarna vrij. Bij het invoeren van een tropenrooster mag het aantal lesuren niet in gevaar komen. Elke school kan zelf besluiten of, en wanneer ze een tropenrooster invoeren. Op de basisschool ligt dat anders. Zie antwoord hierboven van Menno.

Het schoolbestuur mag zelf bepalen of het bij extreem warm zomerweer een tropenrooster in wil stellen. Het minimum aantal lesuren per schooljaar moet in ieder geval gehaald worden. Personeel en (ouders van) leerlingen kunnen een beroep doen op de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Deze wet regelt dat een werkgever moet zorgen dat de temperatuur geen gevaar oplevert voor de gezondheid van de medewerkers. Dit geldt ook voor scholen in het basisonderwijs. In deze wet staat trouwens geen maximumtemperatuur waarbij nog gewerkt mag worden. Maatregelen tegen extreme warmte Als de temperatuur boven de 30 graden komt, moet de basisschool maatregelen nemen om de belasting voor personeel en leerlingen zo laag mogelijk te houden. Dit kunnen verschillende maatregelen zijn: •het invoeren van een tropenrooster met kortere lesuren of lesdagen; •zo kort mogelijk aaneengesloten werken; •pauzeren in koele ruimtes; •extra ventilatie; •veel drinken. Meer informatie over het tropenrooster Voor meer informatie over het tropenrooster kunt u terecht op de basisschool van uw kind. Toegevoegd na 1 minuut: http://www.middendelfland.nl/internet/veelgestelde-vragen_41085/item/wanneer-krijgen-basisscholen-een-tropenrooster_4021.html

voorzover mij bekend is dat een tropenrooster in gaat bij tropisch weer, een hittegolf, en dat betekent het weer van gisteren en vandaag en dan minimaal 5 dagen warmer dan 25graden: dat is een hittegolf ! uit onderstaande bron: Voor België en Nederland geldt een definitie van een hittegolf, die door onder andere het KNMI en sinds 2003 door het KMI wordt gehanteerd. De definitie luidt als volgt[1]: Ten minste vijf dagen achtereen waarop de maximumtemperatuur 25,0 ºC of meer bedraagt (zomerse dagen); waarbij ten minste op drie dagen de maximumtemperatuur 30,0 ºC of meer bedraagt (tropische dagen). Deze temperaturen worden op anderhalve meter boven het maaiveld gemeten in een zogenaamde weerhut. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Hittegolf) Wanneer krijgen basisscholen een tropenrooster? Het bestuur van een basisschool kan naar eigen inzicht besluiten om een tropenrooster in te stellen bij extreem warm zomerweer. Het jaarlijkse minimum aantal lesuren mag hierbij geen gevaar lopen. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) (IvhO) houdt hier toezicht op. Via de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is er een mogelijkheid de arbeidsomstandigheden te laten beoordelen. De leraren en de leerlingen worden in zo'n geval gezien als werknemers. Maatregelen warmte op basisschool Bij een temperatuur boven de 30 graden moet de basisschool maatregelen nemen om de belasting voor de leerlingen en leraren zo laag mogelijk te houden. Denk hierbij aan het invoeren van een tropenrooster met kortere lesuren of lesdagen, zo kort mogelijk aaneengesloten werken, pauzeren in koele ruimtes, extra ventilatie en veel drinken. De school stelt de maatregelen op met instemming van de medezeggenschapsraad (mr). Toegevoegd na 3 minuten: algemene regels voor middelbaar onderwijs kan ik nu even niet vinden, helaas.

Bronnen:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/sc...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100