Wat is het verschil tussen een Bachelor of science aan een Universieit en die van een Hogeschool?

Universiteit duurt vaak maar 3 jaar, Hogeschool 4. Maar is er academisch ook een verschil?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Als je terugkijkt naar het verleden, dan deed je op de universiteit eerst het "kandidaatsexamen"en mocht je je daarna BSC noemen. Tegenwoordig kent ook de hogere school (niet te verwarren met hogeschool, wat in feite een universiteit is) een soort kandidaatsexamen, waarna je naar de uni kan. Het probleem zit hem in het feit dat veel landen met de hogere school geen weg weet. veel Havisten doen het kandidaats HBO waarna ze in kunnen stromen op de universiteit, wat de snellere weg is dan havo5 naar VWO5 ,6 en dan examen doen. Hoe erg is dit allemaal? Als je een vakgerichte HBO doet en dezelfde richting op de uni doet schijnt dat vrij goed te gaan. Haal je echter een willekeurig Kandidaats op een HBO om een totaal andere studie op de Uni te doen, dan gaat dat vaak mis , omdat de vorming te gericht is en daarom niet aansluit op de andere universitaire studierichting. Er zit ook verschil in HBO en Uni in de benadering van de kennis, de laatste leidt immers op tot het vak van wetenschapper terwijl de HBO juist veel kennis (en inzicht) vraagt maar in mindere mate een wetenschappelijke manier van denken en benaderen aanleert. Daar komt ook nog eens bij dat een bachelor een vrijgezel is, het is dus een woord welke veel homonymen heeft. Plat gezegd leer je op het HBO een vak terwijl je op de Uni leert te onderzoeken, je leert de tools om oa.met de wiskunde om te gaan hoe je een onderzoek opzet en je leert (hopelijk) dat je als onderzoeker niet van een vastliggend standpunt uit moet gaan, terwijl HBO ers juist van zekere kennis uit gaat om zo probleemoplossend te werk te gaan. Persoonlijk ben ij van mening dat iemand met volledig 4 jaar HBO een zwaardere opleiding heeft dan iemand met een universitair kandidaatsexamen. Dit laatste dient vooral om er achter te komen of de student wel "voldoende in huis heeft"om de studie af te maken, door sommigen (in mijn ogen onterecht) als snuffeljaar betiteld. Kortom de HBO bachelor is NIET gelijk aan het BSc. Zo is ook de titel Drs wat verdwaald en wordt het gelijk gesteld met Master. Om verdere onduidelijkheid te vermijden zijn de Hogescholen zich universiteiten gaan noemen (Delft en Wageningen) zijn daar goede voorbeelden van. Nederland moet zich dus aanpassen aan de buitenlandse titulatuur en dat bokt hier en daar nog wat. Zelf vind ik het jammer dat men -terwijl men zoekt om iemand die de klus kan klaren - men zich blind staart op titels.

Het eind niveau van de bachelor opleiding zou gelijkwaardig moeten zijn. Wel is het HBO onderwijs doorgaans wat meer op de praktijk gericht (veel probleemgestuurd onderwijs, groepsprojecten) en het WO onderwijs wat meer theoretisch. zie ook: http://www.goeievraag.nl/vraag/verschil-tussen-bachelor-hbo-niveau.35088

Alleen een universiteit kent de (academische) opleiding tot Bachelor of Science. Een hogeschool is een HBO-instelling, die ook graag een graantje meepikt van het internationale Bachelor/Master naamgevingsysteem. Maar dan wel zonder het "of Science" erachter. Dus alleen "Bachelor". (Vergelijk het maar met een ingenieur, dezelfde naam, maar de hogeschoolvariant was de Ing, de academicus de Ir.) De Bachelor/Master titels zijn ingevoerd voor eenduidigheid op internationaal nivo. Maar juist de Hogescholen maken er een potje van (zo ken ik een Hogeschool "xxxxx" die zich internationaal noemt: "xxxx University"....)

Volgens mij vergis je je. Allereerst duren beide opleidingen in theorie 4 jaar. Ten tweede is de vooropleiding voor universiteit VWO en voor HBO is dat HAVO. Ten derde levert enkel de universiteit een Bachelor of Science diploma. HBO opleidingen geven tegenwoordig een Bachelor diploma, maar dat diploma je van een ander nivo dan het BSC diploma. Als je een bachelor diploma hebt van een HBO, kun je wel naar de universiteit, maar dat kost wel weer enkele jaren. Ik ben het met je eens dat het (nog) niet erg duidelijk is. Duidelijker zou zijn als HBO een Bachelor diploma zou geven en de universiteit een Masteropleiding. Nu waren er ook al HBO opleidingen die adverteerden met een Master opleiding, maar die zijn nu teruggefloten door de overheid.

Het niveau is ook hoger en dus moeilijker. Ook gaan ze dus veel meet de theoretische kant op en zul je veel meer basisvaardigheden moeten leren en niet zozeer de praktijkkant krijgen, hoewel dit meestal wel gebeurt. Qua moeilijkheidsgraad weet ik uit ervaring dat er een behoorlijk verscil zit tussen hbo en wo.

Een HBO biedt geen Bachelor of Science aan. Hogescholen bieden beroepsmatige bachelors aan, geen wetenschappelijke. Net als in het buitenland zijn ze te herkennen aan de expertise die direct na de Bachelor genoemd wordt. Een Bachelor in werktuigbouwkunde is duidelijk een HBO versie. Een Bachelor of Science in werktuigbouwkunde is een universitaire bachelor. Het verwarrende komt er een beetje door dat de HBO's in tamelijk weinig landen voor komen. Internationaal was het vaak moeilijk om uit te leggen wat het nu was. In Nederland mogen ze geen universiteit heten maar in feite bieden ze hetzelfde aan als veel buitenlandse universiteiten doen in landen die geen HBO's kennen. In die landen kan je wetenschappelijke en beroepsmatige bachelors en masters op dezelfde manier onderscheiden. De Nederlandse HBO's profileren zich in het buiteland ook doorgaans als Universities of Applied Sciences wat ook een correcte vertaling is. Zie daar ook dus het woord 'university' in terug komen. Bachelor of Science en Bachelor of Arts zijn wetenschappelijke opleidingen (let op dat Bachelor of Arts geen kunst opleiding is! Kunsten worden doorgaans als Fine Arts aangeduid). De overige zijn beroepsmatige titels. Dit maakt vooral uit voor de doorstroming naar master en verder. Het verschil in status is in landen die geen apart HBO systeem kennen overigens doorgaans hetzelfde. Ook is er nogal wat overlap. Een bekend voorbeeld is bv de MBA (Master of Business Administration) die ook aan veel universiteiten behaald kan worden (ook in Nederland). In Nederland is overigens de Doctorandus titel vervangen door de Master of Science maar dat is eigenlijk een wat vreemde praktijk. De Doctorandus titel zou je nl eigenlijk moeten vertalen als Candidate of Philosophy maar deze aanduiding wordt doorgaans hoger ingeschat dan de master (de Drs. afkorting wordt in het buitenland nog steeds vaak gelezen als zijnde meerdere doctors titels). Om wat meer eenduidigheid te krijgen en internationaal herkenbare titels te voeren is het Ba/Ma systeem ingevoerd en hebben de HBO's ook een herkenbaarder status gekregen. Het enige dat nog voor discussie kan zorgen is dat Nederland de Science en Arts titels alleen van het onderwerp van de studie laat afhangen en niet van het daadwerkelijke traject. Internationaal betekent 'Science' doorgaans een meer rigide en zwaarder traject dan 'Árts' (in de VS is Arts reden voor afwijzing wanneer in een vacature Science wordt gevraagd bijvoorbeeld) met meer studie uren.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100