Is informatie kennis?

Weet jij het antwoord?

/2500

Informatie is kennis . En verstand is ,weten hoe deze kennis toe te passen.

Nee, kennis is wat je al weet. Informatie kun je "opnemen" en dan wordt het kennis.

Informatie: betekenis die de mens toekent aan gegevens door middel van afspraken omtrent de vorm waarin deze gegevens worden gepresenteerd Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/NL/NL/informATIE Kennis: Alle feiten en regels die men bewust kan aanleren (= kennisverwerving, leren), zich bewust worden (= herinneren) en zo nodig overdragen op anderen (= communiceren).zie ook: , instinct , Gevonden op http://www.encyco.nl/nol.php Toegevoegd na 2 minuten: Informatie Informatie is al wat van buitenaf als bericht, als overdracht van kennis of gegeven tot iemand komt. Informatie kan bij een gebruiker de kennis over of het inzicht in bepaalde zaken vergroten. Informatie kan ook als ‘trigger’ werken voor de gebruiker en hem tot bepaalde acties aanzetten of em... Gevonden op http://home.kpn.nl/daanrijsenbrij/vision/nl/begrip Dit is duidelijker denk ik

Informatie wordt vaak verward met het begrip kennis. Hoewel deze begrippen veel met elkaar te maken hebben, zijn ze niet hetzelfde. Kennis is een persoonlijk vermogen dat iemand in staat stelt om te handelen. Kennis is dus een product dat bepaald wordt door de informatie, ervaring, vaardigheden en attitude waarover een persoon op een bepaald moment beschikt. Onder informatie verstaat men in algemene zin alles wat kennis of bepaaldheid toevoegt en zodoende onwetendheid of onbepaaldheid vermindert. In striktere zin wordt wel gesteld dat pas van informatie gesproken kan worden als die voor mensen interpreteerbaar is. Het interpreteren en integreren van deze informatie resulteert in kennis.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatie

Als je de informatie kunt onthouden,is het kennis.

Informatie wordt kennis wanneer je de informatie kan toepassen

Dat kan. Kijk maar naar de (al gegeven) definities. Echter: kennis heeft (als woord) meer betekenis dan informatie. Informatie kan ook zonder betekenis zijn voor degene die het tot zich neemt (bv chinees of helemaal :voynichmanuscript) en is daarmee geen kennis. Kennis hoeft anderzijds niet per definitie informatie te zijn maar bv een combinatie of inzicht (= begrip) Anders gezegd. Informatie is objectief: een hoeveelheid gegevens. Kennis is subjectief: een hoeveelheid gegevens waar je wat mee kan; en dus afhankelijk van degene die het ontvangt.

Volgens Karl Popper is informatie dan pas kennis te noemen als je het ook daadwerkelijk toepast (of dat gedaan hebt). De potentie om het toe te passen is volgens hem dus onvoldoende.

Nee, zoals T.S. Eliot verzuchtte in "The Rock" ... Where is the Life we have lost in living? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? ... Zoals hierboven ook al aangegeven, wordt informatie kennis zodra je die kunt integreren en toepassen. Wie een telefoonboek uit z'n hoofd kent, heeft veel informatie. Hij heeft echter geen kennis over de mensen die in het telefoonboek staan, laat staan wijsheid.

Het kan inderdaad zijn dat de hoeveelheid informatie te groot wordt. Vaak zijn er over bepaalde zaken dossiers vol met tegenstrijdige rapporten te vinden. Dit bevordert de kennis alleen negatief. Kortweg gezegd, door de bomen het bos niet meer zien. Vaak is het ook zinvol om de informatie bewust te beperken, zodat het eenvoudiger wordt om de basiseffecten te onderscheiden. Denk hierbij aan weermodellen en dergelijke, door steeds meer info toe te voegen, worden de berekeningen misschien nauwkeuriger, maar wordt het model en de effecten van de basale grootheden ondoorzichtig.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100