Waarom wordt het taalonderwijs niet beter verspreid over de basisschooljaren?

Op de radio hoorde ik dat er een speciale taalklas NA de laatste groep op het basisonderwijs is. Na deze klas scoren leerlingen veel beter en kunnen ze een hoger niveau aan op het middelbaar onderwijs. Waarom proberen ze dan niet dat taalonderwijs al eerder op niveau te krijgen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Als het goed is, begint taal'onderwijs' al voor het formele 'onderwijs' en houdt het ook niet op na het VO. In de voorschoolse periode zijn de opvoeders en de omgeving de natuurlijke 'taaldocenten'. Je begrijpt dus dat dit een van de problemen is waar we als samenleving en het formele onderwijs daarbinnen tegen aanlopen: als de taalopvoeding tot 4 jaar niet in het Nederlands gebeurt (of fragmentarisch), dan is er een achterstand als het kind de school binnenwandelt. En die achterstand haal je niet zomaar in...

Omdat in het Nederlandse basisonderwijs kinderen van alle leer/intelligentieniveaus door elkaar in één klas zitten. Het tempo waarin les gegeven kan worden moet daardoor een beetje 'gemiddeld' zijn, al is er op de meeste scholen tegenwoordig wel aandacht voor kinderen die er meer moeite mee hebben en extra werk voor kinderen die het gemakkelijker afgaat. In de lagere klassen heb je bovendien nog te maken met kinderen die een verstoorde taalontwikkeling / taalachterstand hebben (dat zijn overigens NIET uitsluitend kinderen uit 'buitenlandse' gezinnen !!) die eerst nog zo veel mogelijk moet worden ingelopen. Er zijn dus grenzen aan hoeveel je een groep kunt aanbieden, waar je ondanks wat rek aan beide kanten wel tegenaan loopt. Aan het eind van de basisschool, als het lezen en schrijven en ook het spreken in de regel voldoende onder de knie is, kun je wat extra gaanbijschaven en je daarbij specifiek op taalrichten. Want de basisschool is natuurlijk veel meer dan alleen maar taal, zeker tegenwoordig.

Dit is omdat daar in veel gevallen de tijd en de mogelijkheden niet voor zijn. Vanaf groep 3 beginnen kinderen met lezen & schrijven. In de jaren daarna word steeds meer gewerkt aan taal kennis en grammatica. Dit kan echter niet in een snel tempo omdat dan kinderen een achterstand krijgen. Het grootste probleem is dat op de basisscholen het tempo word aangepast aan degene die het langzaamst werken/de meeste moeite hebben met iets begrijpen.

Er zijn onnoemelijk veel veranderingen in het onderwijs en vooral op het gebied van taal. Het zwaartepunt is verschoven van taalwetenschap naar taalcommunicatie. Van theorie naar praktijk. Vroeger leerde je vooral juist spellen, taalkundig en redekundig ontleden. Nu gaat er veel meer aandacht naar presentatie, communicatie. Computer en mobiele telefoon hebben hun steentje bijgedragen. Correcte spelling moet het afleggen tegen de efficiëntie van de snelheid waarmee boodschappen moeten worden doorgegeven. De uitgebreide tijd en aandacht die voorheen besteed werd aan het schrijfonderwijs zou nu in 2009 belachelijk zijn. Wie schrijft er nog? Zelfs het schrijven tijdens andere vakken is teruggebracht tot het invullen van minimale tekst in voorbewerkte werkschriften. Moest je jaren geleden voor een nieuw schooljaar stapels schriften met diverse soorten liniering aanschaffen, dat is nu bijna niets meer. Wel kant en klare invulbare werkschriften. De tijden zijn veranderd.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100