Hoeveel toiletten heeft horeca/discotheek nodig?

Hoeveel toiletten heeft een dansgelegenheid / discotheek nodig voor 650 personen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Dat is 1 toilet per 150 bezoekers. Voor dames en heren moet dit in gescheiden ruimtes zijn, die niet rechtstreeks vanuit de activiteitenzaal/zalen te bereiken mogen zijn. Voor 650 personen heb je dus 6 toiletten nodig, want met 4 voldoe je niet aan de regel.

"In een inrichting, waarin een horecabedrijf of horecawerkzaamheid wordt uitgeoefend moeten ten behoeve van de bezoekers voor mannen en vrouwen afzonderlijk, volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden aanwezig zijn. Elke toiletaangelegenheid moet voldoen aan de volgende eisen:     a     het totaal aantal toiletten voor vrouwen moet zodanig zijn, dat per 80 toe te laten bezoekers tenminste één toilet voor vrouwen aanwezig is;      b     het totaal aantal toiletten voor mannen moet zodanig zijn, dat per 80 toe te laten bezoekers ten minsten één toilet voor mannen beschikbaar is. in het totale aantal vereiste toiletten voor mannen mag ook worden voorzien door tenminste één toilet aangevuld met een ruimte voor urinoirs. Het totaal aantal toiletten en de te plaatsen urinoirs moet gelijk zijn aan het op grond van de tweede zin, onder b, vereiste aantal. Per urinoir moet een vrije wandbreedte van tenminste 0,6 meter aanwezig zijn;      c     voor de toiletten, alsmede voor de ruimten waarin urinoirs zijn geplaatst, moeten     voor mannen en vrouwen afzonderlijk en volledig van elkaar gescheiden voorpor- talen aanwezig zijn;      d     de toegangen tot de ruitmen voor de urinoirs en de voorportalen moeten van een deur zijn voorzien;      e     de toiletruimten, alsmede de ruimten voor de urnioirs en voorportalen, dienen van een deugdelijke, op het electriciteitsnet aangesloten, verlichting te zijn voorzien. Het onder a. en b. gestelde houdt in dat per inrichting minimaal één toilet voor mannen en één toilet voor vrouwen aanwezig dient te zijn. Voor het aantal bezoekers wordt de volgende norm gehanteerd.     -     Voor cafés, restaurants e.d.; de bruto vloeroppervlakte (incl. bar e.d.) in vierkante meters vermenigvuldigd met een factor 1,5.     -     Voor disco’s dansgelegenheden, e.d.; de bruto vloeroppervlakte (incl. bar. E.d.) in vierkante meters vermenigvuldigd met de factor 3." Grofweg 1 toilet per 80 mannen en 1 toilet per 80 vrouwen. Afgerond naar boven worden dat 9 toiletten in totaal. Toegevoegd na 5 minuten: Voor de mannen mag (theoretisch) worden gekozen voor minimaal 1 toilet en de rest urinoirs, als men maar op dat "1 per 80" uitkomt. Toegevoegd na 46 minuten: Voor evenementen is er een richtlijn van 1 toilet per 150 gelijktijdig aanwezige bezoekers met een minimum van 2 toiletten. De tekst die ik geciteerd heb, komt uit een gemeentelijke verordening.

In de Nederlandse Theater Toilet Norm staat vermeld dat het aantal toiletten voor vrouwen vele malen groter moet zijn dan voor mannen. In de praktijk zie je dan ook dat er rijen staan bij de dames. Er is mij ooit vertelt (geen bron) dat deze rijen zijn te weiten aan mannelijke architecten die daar niet zo goed over (willen) nadenken. Architecten geven de mannentoiletten uit een soort van mannelijke trots even veel toiletruimte als de vrouwen. Google de term Nederlandse Theater Toilet Norm en laat je inspireren door de wonderlijke wereld van toiletten, het apart houden van spiegels en wastafels, en de gemiddelde tijd vrouw vs. man.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100