hoe lang mag ik boekhoudkundig reserveren voor toekomstige kosten?

het betreft een herinvestering die ik over 5 jaar van plan ben te gaan doen. zijn er restricties aan dit termijn? ik had ergens gelezen dat dit maximaal 3 jaar mocht zijn, maar klopt dit wel?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De herinvesteringsreserve komt pas aan bod als je het bedrijfsmiddel 'vervreemdt' (bijv. verkoopt). Als je daarbij een winst haalt (opbrengst > boekwaarde bedrijfsmiddel) kan die 'winst' in een administratieve pot worden gestopt (de herwaarderingsreserve), zodat je er geen belasting over hoeft te betalen. Maar dan moet je wel (in principe) binnen 3 jaar na dat moment een nieuw actief aanschaffen waarbij je die reservere in mindering brengt op de balanswaardering van dat nieuwe actief. Doe je binnen die 3-jaarstermijn niets met de 'pot', dan moet je er alsnog belasting over betalen. Dit staat, met de uitzonderingen, in punt 5 toegelicht. De herwaarderingsreserve is dus wat anders dan 'een gewone kostenreservering'. Advies: schakel een belastingadviseur in, de reservering moet ook aannemelijk gemaakt worden bij de Belastingdienst. "Artikel 3.54. Herinvesteringsreserve 1. Indien bij vervreemding van een bedrijfsmiddel de opbrengst de boekwaarde van het bedrijfsmiddel overtreft, kan bij het bepalen van de in het kalenderjaar genoten winst het verschil gereserveerd worden en blijven tot vermindering van de in aanmerking te nemen aanschaffings- of voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen die in het jaar van vervreemding of in de daarop volgende drie jaren worden aangeschaft of voortgebracht, indien en zolang het voornemen tot herinvestering van de opbrengst bestaat (herinvesteringsreserve). 2. Afboeking van de herinvesteringsreserve op de aanschaffings- of voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel of de bedrijfsmiddelen waarin wordt geherinvesteerd, vindt plaats voorzover het gezamenlijke bedrag van de boekwaarden van die bedrijfsmiddelen door die afboeking niet daalt beneden het bedrag van de boekwaarde onmiddellijk voorafgaande aan de vervreemding van het bedrijfsmiddel ter zake waarvan de herinvesteringsreserve is gevormd. 3. (...) 4. (...) 5. Een herinvesteringsreserve wordt uiterlijk in het derde jaar na het jaar waarin de reserve is ontstaan, in de winst opgenomen, behalve voorzover: a. in verband met de aard van de aan te schaffen of voort te brengen bedrijfsmiddelen een langer tijdvak is vereist of b. de aanschaffing of voortbrenging, mits daaraan een begin van uitvoering is gegeven, door bijzondere omstandigheden is vertraagd. 6. Voor de toepassing van dit artikel wordt met vervreemding gelijkgesteld verlies of beschadiging van een bedrijfsmiddel. De vergoeding wegens verlies of beschadiging wordt daarbij aangemerkt als opbrengst. (...)

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011353/Aanh...

Herinvesteringsreserve is een reserve voor herinvesteringen, zoals de naam al zegt. Je mag deze reserve gebruiken als vaste activa verloren gaan. Dit kan door een beschadiging zijn of als ze verkocht worden (zover de ontvangen betaling van het product niet meer bedraagt dan de boekwaarde). Je mag niet zomaar een herinvesteringsreserve beginnen, je moet echt met je onderneming een voornemen tot herinvesteren hebben. Als de reserves niet worden gebruikt, moeten ze in het derde jaar opgeheven worden en moet je er dus wel belasting over betalen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100