Wat is het verschil tussen Liquiditeit en Solvabilieit?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Liquiditeit is de mate waarin een bedrijf aan zijn kortlopende schulden kan voldoen. Solvabiliteit aan zijn langlopende schulden. Voorbeeld: Toegevoegd na 4 minuten: Bedrijf heeft 200 Eigen vermogen, 300 Kort Vreemd Vermogen en 500 Lang Vreemd Vermogen. Aan de activakant heeft het bedrijf 800 Aan vaste activa en 200 aan Vlottende Activa. De Liquiditeit is dan (Current Ratio) Vl. Activa / Korte Schulden = 200/ 300 = 0,66 (best goed) Voor de solvabiliteit wordt meestal gekeken naar Eigen Vermogen/totaal vermogen: 200/1000 = 0,20

Liquiditeit heeft te maken met het kunnen betalen van de direct opeisbare schulden. Solvabilieit gaat over het totaal der schulden tegenover het totaal der bezittingen. Dus als je veel panden hebt maar weinig cash ben je niet liquide maar wel solvabel.

De solvabiliteit wordt bepaald door de totale activa de delen door het totaal van schulden. Deze waarde is meestal positief als je uitgaat van de balanswaarde. Maar als je uitgaat van de liquidatiewaarde kan dat wel eens anders uitpakken. Solvabiliteit is Totale Activa delen door Schulden en je krijgt de kengetal solvabiliteit.

Bronnen:
http://financieel.infoyo.nl/hypotheken/185...

Jullie trekken het teveel in de schulden sfeer. Liquiditeit gaat over liquide middelen, dus kas, bank, giro Solvabiliteit gaat over de verhouding tussen bezittingen en schulden. Alle combinaties zijn denkbaar: niet liquide, maar wel solvabel: een miljonair die al zijn geld heeft belegd, niet solvabel, maar zeer liquide: een bedelaar die 100 euro heeft gevonden. Zo zei de DSB, dat ze zeer solvabel waren, maar dat de run op de bank hun liquiditeit had weggezogen. Een bekende smoes overigens, die ook de de club van Wiegel werd gegeven aan hun problemen

De liquiditeit geeft aan in welke mate je in staat bent kort lopende verplichtingen te voldoen. Om dit te meten bestaat een zgn. liquiditeitsratio. Het liquiditeitsratio kan worden gevonden door het totaal aan liquide middelen en kortlopende vorderingen te delen door de kortlopende verplichtingen. De solvabiliteit geeft aan in welke mate je in staat bent langlopende verplichtingen te voldoen. Om dit te meten bestaat een zgn. solvabiliteitsratio. Het solvabiliteitsratio kan worden gevonden door het eigen vermogen te delen door het totale vermogen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100