Wat is het verschil tussen de kas en het eigen vermogen in een balans berekening?

Weet jij het antwoord?

/2500

kas is een onderdeel van het eigen vermogen, maar onder eigen vermogen vallen ook debiteuren en overige vermogensbestanddelen. Kas is alleen het direct beschikbare geld.

Op de balans vind je aan de debet linkerkant dus alle bezittingen. Zoals kas bank auto’s machines enz. Aan de andere kant vindt je de manier waarop het gefinancierd is. crediteuren kort en langlopende schulden en het eigenvermogen. Het eigen vermogen is dus niets meer dan een getal waarmee wordt aangegeven wat er is gedekt hiermee Toegevoegd na 1 minuut: een balans is overigens geen berekening. Maar een moment opname een foto kan je zeggen.

Heel simpel: kas is wat je aan geld hebt in de kassa, en je eigen vermogen is het vermogen van jezelf. Dus wat jij hebt geinvesteerd, achtergestelde lening valt trouwns ook onder eigen vermogen. Achtergestelde lening is een lening van familie/vrienden etc.

Kas en eigen vermogen hebben niet zoveel met elkaar te maken. Kas is beschikbaar contant geld. Vermogen is het totaal van de bezittingen (zoals vaste activa, deelnemingen, vorderingen en geldmiddelen) verminderd met schulden ( aan crediteuren ofwel leveranciers, leningen en voorzieningen zoals bijvoorbeeld een garantievoorziening en een pensioenvoorziening). Je kunt het sommetje gemakkelijker maken en begrijpen door de situatie te vergelijken met iemand die een auto met een waarde van 10.000, een huis met een waarde van 200.000 bezit, 1.000 in kas en een hypothecaire lening (schuld aan de bank) van 150.000. Zij eigen vermogen is dan 10.000+200.000+1.000-150.000 is 61.000.

Het eigen vermogen is wat de ondernemer zelf geïnvesteerd heeft in de onderneming. (het kapitaal) En staat altijd credit op de balans (dus de rechter zijde) Ook de winst die de onderneming maakt, word hier ieder jaar bij opgeteld. Met deze investeringen heeft hij/zij diverse activa gefinancierd zoals machines, auto's , bedrijfspand etc. De kas geeft aan wat je op dat moment aan (contant) geld hebt, en dus direct zou kunnen uitgeven.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100