Mag een vaste vrije dag zomaar ingetrokken worden?

Ik heb sinds een jaar of vijf al standaard mijn vrije dag op vrijdag. Ik werk 15 uur per week in de vz bij de thuiszorg.
Onlangs hebben we een aantal nieuwe collega's gekregen en die hebben er moeite mee dat ze op vrijdag moeten werken omdat ik op vrijdag mijn roostervrije dag heb. Nu wil mijn werkgever mijn vrije vrijdag intrekken. Mag dit zomaar? Las ergens iets over verworven recht. Is dat in mijn geval van toepassing?

Weet jij het antwoord?

/2500

Dat hangt ervanaf.  Wat is afgesproken in je arbeidsovereenkomst? Is daarin alleen het aantal uren vastgelegd en niet de dagen waarop je werkt? Dan is het niet onredelijk dat de vrijdag, in het belang van de organisatie als geheel,  ook voor jou een werkdag kan worden. Dan heb je gewoon geluk gehad dat je iedere vrijdag tot nu toe je vrije dag had. Het is mijns inziens wel redelijk als de werkgever je een "overgangstermijn" van enkele weken geeft omdat je op die vrijdag bijv. enkele vaste afspraken had die je nu moet wijzigen. Staat er in je arbeidsovereenkomst dat je vrijdag niet hoeft te werken, dan kan het iets anders worden. Kijk dan of in je contract een "wijzigingsbeding" staat, waarin staat dat je werkgever het contract eenzijdig mag wijzigen. Daarbij geldt wel dat een werkgever alleen een beroep op dat beding mag doen als hij een zodanig zwaarwichtig belang bij die verandering heeft dat jouw belang daar in redelijkheid voor moet wijken. Staat de vrijdag als vaste vrije dag in je arbeidsovereenkomst en staat in het contract geen wijzigingsbeding? Dan hoef je niet akkoord te gaan met een eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden.  Uit uitspraken van rechters blijkt echter dat je niet altijd ‘nee’ mag zeggen. Als het voorstel van de werkgever redelijk is, moet je er positief op reageren. Of zo'n eenzijdige wijziging redelijk is, hangt af van de omstandigheden van het geval.  "Er moet elke keer een belangenafweging worden gemaakt, waarbij in elk geval wordt gekeken naar:     de lengte van het dienstverband;     een mogelijke (inkomens)achteruitgang veroorzaakt door de voorgestelde wijziging;     of een werkgever ook heeft gekeken naar andere mogelijkheden dan een wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Er vindt dus een dubbele toets plaats: eerst moet onderzocht worden of het voorstel van de werkgever redelijk is (goed werkgeverschap) en daarna moet de vraag worden beantwoord of de werknemer gezien de omstandigheden het voorstel redelijkerwijs zou moeten aanvaarden (goed werknemerschap)." De citaten zijn afkomstig uit de bron. . . Verworven rechten bestaan zeker (zie de tweede bron) maar die zijn met zoveel onduidelijk omgeven dat je niet vooraf kunt zeggen wanneer iets een verworven recht is of wordt.

Toegevoegd op 29 september 2019 09:42: tekst
Bronnen:
https://www.vanderzwanadvocaten.nl/blog/ma...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100