Kan je een VOG aanvragen en krijgen terwijl je bent bestraft voor een delict?

Hallo alle.

Mijn vraag is krijg je een VOG als je een delict hebt gepleegd.

Voorbeeld: iemand is veroordeeld tot TBS voorwaarden omdat hij een reeks branden om zijn geweten heeft waarvan 1 met poging op levensgevaar. Nu wilt hij een opleiding doen in de zorg maar vraagt zich af of hij nog wel een VOG krijgt. (deze vraag werd mij gesteld door een cliënt)

Ik heb op het internet zitten kijken maar werd hier niet veel wijzer is er iemand die hier meer over weet.

bij voorbaat dank

Gegroet M

Weet jij het antwoord?

/2500

Dat is niet zo simpel te beantwoorden. Er is een terugkijktermijn van 4 jaar (m.u.v. zedendelicten). Is die termijn "schoon" dan ontstaan geen problemen. Die 4 jaar moeten wel "in vrijheid" zijn doorgebracht. Dus in geval van TBS of gevangenisstraf moeten er na afloop daarvan 4 "schone" jaren zijn. "Als blijkt dat er binnen de terugkijktermijn vermeldingen staan op de justitiële gegevens, dan moet een afweging gemaakt worden of de VOG afgegeven mag worden. Daarbij wordt allereerst de vraag beantwoord of de vermeldingen op de justitiële gegevens, indien herhaald, gelet op het risico voor de samenleving, een belemmering vormen voor de aanvrager bij een behoorlijke uitoefening van de functie waarvoor de VOG aangevraagd is. Deze toets, de objectieve toets genoemd, is een wettelijk toetsingskader, waaraan Justis zich dient te houden. Als er feiten vermeld staan in de justitiële gegevens, dan is al vaak voldaan aan de objectieve toets. Een strafbaar feit vormt immers al snel een belemmering voor de uitoefening van een functie, als het gepleegd wordt.  Gelukkig is er voor deze gevallen een uitzondering, die de subjectieve toets genoemd wordt. Als namelijk het belang van de aanvrager zwaarder weegt dan het belang van de maatschappij bij bescherming, dan moet de VOG alsnog verleend worden."

Een strafrechtelijke veroordeling wordt opgenomen in het uittreksel justitiële documentatie. In ieder geval wordt het volgende opgenomen: Veroordelingen voor een misdrijf. Zware overtredingen (in ieder geval niet de bekende verkeersboetes die u krijgt van het CJIB). Ontvangen strafbeschikking indien het gaat om een misdrijf of een boete hoger dan EUR 100,00. Overtredingen blijven vijf jaar staan in de justitiële documentatie, misdrijven twintig of dertig jaar. Bij de oplegging van een celstraf van meer dan drie jaar gelden andere, langere termijnen. De VOG wordt geweigerd wanneer het gepleegde strafbare feit relevant is voor de betreffende positie of functie. Er wordt gekeken tot vier jaar voorafgaand aan het verzoek voor een VOG. Voordat een Verklaring Omtrent Gedrag wordt geweigerd, wordt men in de gelegenheid gesteld te reageren op dit voornemen. Als ook deze reactie op de weigering wordt afgewezen wordt de beslissing definitief. Tegen dit besluit kan men vervolgens officieel bezwaar aantekenen. Als ook dit bezwaarschrift van de hand wordt gewezen kan men in beroep bij de rechter. De rechter zal dan beoordelen of het besluit correct is. Uiteindelijk is ook hoger beroep mogelijk. Als men veroordeeld is vanwege een strafbaar feit, beoordeelt Justis, de screeningsautoriteit, namens de staatssecretaris van Justitie of deze strafbare feiten een belemmering vormen voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Toegevoegd na 12 uur: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-veiligheid-en-justitie/inhoud/dienst-justis

Bronnen:
https://www.ls-advocatenstrafrecht.nl/verk...
https://www.om.nl/onderwerpen/tbs/@86213/a...
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100