Moet elk ziekenhuis apart tekenen voor de CAO-ziekenhuizen?

Op internet lees ik dat 18 maart er getekend zou worden voor een nieuwe CAO-ziekenhuizen. Ik kan echter nergens vinden dat deze inderdaad is getekend. Is deze al officieel geworden?
Als de CAO getekend is, zijn alle (niet universitaire) ziekenhuizen daar meteen aan gebonden als ze lid zijn van de Vereninging van Ziekenhuizen, of moet elk ziekenhuis apart deze CAO nog goedkeuren? Kan een ziekenhuis zelf nog kanttekeningen plaatsen bij een CAO, bijvoorbeeld bepaalde delen niet laten gelden bijvoorbeeld ivm een fusie?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Van internet heb ik begrepen dat op 4 maart jl. het principe akkoord is getekend. Dat is een voorlopig akkoord waarin de cao-partijen zich kunnen vinden maar nog geen formele ondertekening van de collectieve arbeidsovereenkomst. De partijen die betrokken zijn bij een CAO leggen zo'n CAO met principe akkoord oor aan hun leden. Als die ermee akkoord gaan (in meerderheid) dan wordt de CAO definitief en de afspraken die er dan in staan, gelden voor iedereen. De ziekenhuis CAO gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 maart 2014 en loopt tot 31 december 2016. Stel: de CAO wordt definitief. Dan zijn aan die CAO automatisch gebonden: de werkgevers of werkgeversorganisaties die betrokken waren bij de totstandkoming van deze ziekenhuis-CAO en de werknemersorganisaties die betrokken waren bij de totstandkoming van deze CAO. (De namen van die organisaties worden altijd in de CAO genoemd.) Ziekenhuis-werkgevers die geen lid zijn van zo'n werkgeversorganisatie zijn er niet aan gebonden. Behalve wanneer de minister van Sociale Zaken de definitieve CAO alsnog algemeen verbindend verklaart, dan zijn ook die ziekenhuiswerkgevers eraan verbonden. Als de CAO definitief is en een standaardregeling bevat voor een bepaald onderwerp, dan mag een individuele werkgever er niet in negatieve zin van afwijken. Als de CAO een minimumregeling voor iets bevat, dan mag een individuele werkgever er in positieve zin van afwijken. Dus stel dat de CAO niets zegt over kerstpakketten, dan kan het ene ziekenhuis een groter kerstpakket geven dan het ander, of helemaal geen kerstpakket. Minimumregeling: als de CAO zou zeggen dat op moment X een uitkering moet worden gegeven aan werknemers van minstens 0,5%, dan kan ziekenhuis A besluiten 0,5% te geven en ziekenhuis B 0,6%. Standaardregeling: stel dat de CAO zegt dat met ingang van X alle salarissen met X% moeten worden verhoogd, dan is elke werkgever/lid van een werkgeversorganisatie die betrokken was bij de totstandkoming van de CAO dit verplicht te doen. Toegevoegd na 1 minuut: Wat het tekenen betreft: als een ziekenhuis lid is van een werkgeversorganisatie van ziekenhuizen, dan tekent die werkgeversorganisatie. Niet elk ziekenhuis afzonderlijk.

Als een cao is afgesproken dan kan de minister deze bindend verklaren voor de branche. Dan hoeft niet ieder ziekenhuis apart te tekenen maar zijn er wettelijk aan gebonden.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100