Huwelijk maar heb ik wel recht op doorbetaald verlof?

Ik zit in fase 1 of A bij het uitzendburo.
En ga vrijdag trouwen.
Nu vroeg ik mij af of deze dag word doorbetaald.
Ik werk gewoon 5 dagen per week.

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja. Voor dit soort situaties wordt wekelijks een bedrag van je brutoloon in een 'potje' gestopt ('kort verzuim reservering'). Dit maakt het mogelijk om je door te betalen in een buitengewone situatie waarin je niet werkt (twee dagen bij een huwelijk van jezelf). Het geld komt dan uit het 'potje'. Wel minstens een dag vantevoren aan het uitzendbureau doorgeven. Als er nog te weinig in het 'potje' zit (bijv. omdat je nog te kort werkt als uitzendkracht) zul je als uitzendkracht met uitzendbeding aanvullend nog 'gewoon' verlof moeten opnemen. Uit de CAO: Artikel 37 Kort verzuim en buitengewoon verlof 1. Onder kort verzuim en buitengewoon verlof wordt verstaan een korte, naar billijkheid te berekenen tijd waarin de uitzendkracht verhinderd is zijn arbeid te verrichten: a. hetzij ten gevolge van de vervulling van een door wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde verplichting, welke vervulling niet in zijn vrije tijd kon geschieden; b. hetzij ten gevolge van zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden. 2. Voor de verlening van kort verzuim of buitengewoon verlof zal in de gevallen als bedoeld in lid 6 van dit artikel de uitzendkracht zo mogelijk ten minste één dag tevoren aan de uitzendonderneming van het verzuim of verlof kennis geven. Overig kort verzuim of bijzonder verlof zal in overleg worden opgenomen, behoudens het bepaalde in lid 7 van dit artikel. Uitzendovereenkomst met uitzendbeding 3. Voor kort verzuim en bijzonder verlof ontvangt de uitzendkracht met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding een aanvulling, uitgedrukt in een percentage van het feitelijk loon verhoogd met de wachtdagcompensatie. Dit percentage staat vermeld in artikel 41 lid 2 van de CAO. 4. De in lid 3 van dit artikel bedoelde aanvulling wordt niet iedere week bij de wekelijkse uitbetaling uitgekeerd, maar gereserveerd. Wanneer de uitzendkracht met inachtneming van het bepaalde in dit artikel kort verzuim of bijzonder verlof opneemt en de uitzendovereenkomst blijft voortduren, wordt ten laste van de reservering het feitelijk loon uitbetaald. Detacheringsovereenkomst 5. (...) 6. Aan uitzendkrachten die werkzaam zijn met een detacheringsovereenkomst wordt buitengewoon verlof verleend in de volgende gevallen: a. Bij ondertrouw van de werknemer één dag b. Bij huwelijk/geregistreerd partnerschap van de werknemer twee dagen c. Bij huwelijk/geregistreerd partnerschap van: n een kind, stief- of pleegkind, kleinkind één dag Toegevoegd na 8 minuten: Buitengewoon verlof opnemen dus.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100