Krijg je extra werkuren als je je vrijpakt voor een begrafenis bv?

Ik werk nu bij een bedrijf,maar dat maakt niet veel uit vind ik,maar wat ik binnekort moet een collega naar een begrafenis van zijn broer die jammer genoeg is overleden.Nu vraagt hij zich af moet hij als hij zicht vrijpakt extra werk uren inhalen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Buitengewoon verlof is (vrijwel) niet in de wet geregeld. Heel veel bedrijven hebben er echter wel een regeling voor, die in de CAO staat of -als die er niet is- in het personeelshandboek. Dat is doorbetaald verlof en wat dat betreft hetzelfde als vakantieverlof. Het verschil is dat voor vakantieverlof de vakantiedagen moeten worden aangesproken en voor buitengewoon verlof niet. Overigens hangt het er wel van af voor welk familielid men de begrafenis gaat bijwonen. Voor bloed- en aanverwanten in de rechte lijn en in de tweede graad van de zijlijn wordt vrijwel altijd buitengewoon verleend (rechte lijn = grootouders/ouders/kinderen/kleinkinderen, tweede graad van de zijlijn is broers en zussen. Aanverwanten zijn de bloedverwanten van de echtgenoot en de echtgenoten van de bloedverwanten. ) Als een bedrijf nou geen enkele regeling heeft op dit gebied, dan geldt altijd nog de wet. In dit geval is het Calamiteitenverlof uit de Wet arbeid en zorg van toepassing. Daaruit volgt dat je wettelijk recht hebt op verlof met behoud van loon in het geval van "b. het overlijden en de lijkbezorging van één van zijn huisgenoten of één van zijn bloed- en aanverwanten in de rechte lijn en in de tweede graad van de zijlijn." Het artikel: Art. 4:1. Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof [Geschiedenis: MvT; versie 16 november 2001] -1. De werknemer heeft recht op verlof met behoud van loon voor een korte, naar billijkheid te berekenen tijd wanneer hij zijn arbeid niet kan verrichten wegens: a. zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden; b. een door wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde verplichting, waarvan de vervulling niet in zijn vrije tijd kon plaatsvinden; c. de uitoefening van het actief kiesrecht. -2. Onder zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden worden in ieder geval begrepen: a. de bevalling van de echtgenote, de geregistreerde partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont; b. het overlijden en de lijkbezorging van één van zijn huisgenoten of één van zijn bloed- en aanverwanten in de rechte lijn en in de tweede graad van de zijlijn

Voor een begrafenis van een familielid krijgt men vaak een dag vrij zonder deze te hoeven compenseren. De voorwaarden voor verlof zijn na te lezen in een personeelshandboek, of men kan hierover informatie inwinnen bij de personeelsafdeling.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100