krijg je na 3 jaar automatisch een vast contract?

ik werk nu bijna 3 jaar bij een bedrijf en heb nog een tijdelijk contract tot maart(2e verlenging) . Maar in december werk ik 3 jaar bij dit bedrijf.

wordt dit dan automatisch een vast contract of wordt dit pas een vast contract nadat mijn tijdelijke contract is afgelopen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Van belang is artikel 668a, lid 1 a in combinatie met lid 5 uit Burgerlijk Wetboek 7, zie hieronder. Het komt erop neer dat wanneer je de 36e maand passeert je op dat moment een arbeidsovereenkomst hebt voor onbepaalde tijd. Dat gaat vanzelf. Uitzondering; als in de CAO hierover iets anders staat, ten nadele van de werknemer. "1. Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen: a. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan drie maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. b. meer dan 3 arbeidsovereenkomsten elkaar opvolgen met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. (...) 5. Van de leden 1 tot en met 4 en lid 6 kan slechts bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan worden afgeweken ten nadele van de werknemer."

Volgens het Burgerlijk Wetboek is na drie jaar sprake van een vaste arbeidsovereenkomst. Wanneer de termijn van 36 maanden wordt overschreden, ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dan geldt de laatste arbeidsovereenkomst als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op het moment dat de 36 maanden voorbij zijn. Dit is bepaald in artikel 7: 668a BW. Dit geldt overigens alleen als er geen tussentijdse periode tussen de tijdelijke overeenkomsten is geweest van 3 maanden of langer.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100