Heb ik als tweeverdiener recht op een werkloosheidsuitkering?

Ik werk al 25 jaar onafgebroken in loondienst en verdien 3200 netto per maand. Mijn vrouw verdient 1600 netto per maand. Daarnaast hebben we eigen vermogen (spaargeld en eigen huis). Mijn arbeidsovereenkomst wordt binnenkort met wederzijds goedvinden beëindigd. Heb ik nu een periode recht op een uitkering? en
is er ongeveer te voorspellen hoe groot een evt. uitkering wordt?

Weet jij het antwoord?

/2500

Elke Nederlander die een arbeidsverleden heeft heeft recht op een normale WW uitkering, op het moment dat de WW uitkering afloopt wordt het een andere zaak.

Men heeft recht op evenveel maanden WW-uitkering als het aantal jaren dat men heeft gewerkt. In jouw geval dus 25 maanden. De hoogte van de WW-uitkering is 70% van het laatst verdiende salaris. Kijk voor meer informatie op www.werk.nl en www.uwv.nl en meld je via www.werk.nl op tijd aan voor een WW-uitkering! Hiervoor heb je een DigiD nodig. Deze moet je ook op tijd, dus zo spoedig mogelijk, aanvragen! Toegevoegd na 5 minuten: Dit zijn de algemeen geldende regels. In individuele gevallen kan hier, om diverse redenen, van worden afgeweken. Toegevoegd na 18 minuten: http://www.uwv.nl/Particulieren/ik_ben_werkloos/ik_word_werkloos/hoelang_kan_ik_een_ww_uitkering_krijgen.aspx http://www.uwv.nl/Particulieren/ik_ben_werkloos/ik_word_werkloos/hoe_hoog_is_een_ww_uitkering.aspx

Bronnen:
www.digid.nl
www.uwv.nl
www.werk.nl

Als de werknemer zelf het initiatief neemt om zijn baan op te zeggen, zonder dat daar een dringende reden voor is, is hij meestal verwijtbaar werkloos. In dat geval bestaat geen recht op een WW-uitkering. Maar als de werkgever het initiatief heeft genomen om het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen, de werknemer niet verwijtbaar werkloos is, de opzegtermijn in acht is genomen en de werknemer niet ziek is bestaat in principe recht op WW. Stel je hebt recht op WW. Dan moet je uitgaan van het zogeheten dagloon. "Het dagloon is het loon dat u gemiddeld per dag verdiende, in het jaar voordat u werkloos werd. Het gaat om het loon waarover premies sociale verzekeringen zijn betaald. Daarom tellen bonussen vaak wel mee maar reiskosten- en telefoonvergoedingen niet. Dit dagloon kan nooit meer zijn dan het wettelijk maximumdagloon, te weten € 194,85. Is uw dagloon hoger? Dan gaan wij bij het berekenen van uw uitkering uit van het wettelijk maximumdagloon." (Globaal: jaarloon : 261) De eerste twee maanden bedraagt de WW-uitkering 75% van het dagloon, daarna 70% van het dagloon. Inkomen van de partner en je eigen vermogen is niet van invloed op het recht op of de hoogte van de WW-uitkering. . Toegevoegd na 1 dag: Voor de goede orde: het door mij genoemde max. dagloonbedrag van eur 194,85 is uiteraard bruto. Even een berekening 194,85 * 261 = 50.855,85/jaar. Als ik nu heel globaal ga rekenen (met de nadruk op globaal) en rekening houdt met een vakantietoeslag van 8% dan zou dat neerkomen op een max. salaris (en andere belastbare vergoedingen) van bruto 4200.-/maand wat mee zou kunnen tellen voor de WW. Bij een nettosalaris van euro 3200.-./maand zul je hier waarschijnlijk ver boven zitten. Dat in zo'n geval niet over het volledige salaris de WW wordt berekend is ook logisch, omdat voor het WW-premieloon ook met een maximum wordt gerekend. Iemand die 1.000.000.-/jaar verdient, krijgt geen WW-uitkering van 7 ton/jaar.

De WW is een werknemersverzekering waarvoor premie is betaald. Dus als je werknemer bent en geen zzp-er , dan krijg je, als je ontslag krijgt, een WW-uitkering. De duur daarvan wordt in een van de andere antwoorden al genoemd. Voor de WW geldt geen vermogentoets of wat dan ook. Je krijgt in principe 70 van het laatste loon tot een maximum. Pas als de WW-uitkering stopt en je een bijstandsuitkering zou moeten aanvragen , dan komt eerst het inkomen van de echtgenote als gezinsinkomen om de hoek kijken. Heeft zij ook geen inkomen meer, dan pas speelt de vermogenstoets: spaargeld opmaken, huis opeten. Maar voorlopig nog lang niet.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100