Als je een concurrentiebeding in je contract hebt, blijft dat dan overeind als je in je proeftijd elders gaat werken?

In mijn contract is een concurrentiebeding opgenomen. Het gaat dan om soortgelijke bedrijven, maar ook bedrijven die in dezelfde soort branche actief zijn. Is dit niet veel te omvangrijk? Ik heb mogelijk een ander baanaanbod met veel beter economisch perspectief, maar er is wel een relatie met de werkzaamheden van mijn huidige bedrijf (geen DIRECTE) concurrent. Ik zit nu nog in mn proeftijd. Houd dit concurrentiebeding dan nog wel stand?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Niet altijd kan een werkgever een succesvol een beroep doen op een concurrentiebeding. Een concurrentiebeding kan in sommige gevallen naar Nederlands recht onredelijk zijn. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als het concurrentiebeding betekent dat de ex-werknemer helemaal niet meer aan het werk kan in zijn vakgebied. Of een concurrentiebeding redelijk is kan ook afhangen van de functie van de werknemer, en van de omstandigheden waaronder de arbeidsovereenkomst is beëindigd. Als een werknemer in zijn proeftijd wordt ontslagen is het niet aannemelijk dat hij in die korte tijd al over dermate gevoelige kennis beschikt dat toepassing van het concurrentiebeding redelijk is. Dus je hebt gelijk dat het beding te omvangrijk kan zijn voor jou. De rechter kan zeker positief oordelen over jouw situatie. Maar duidelijkheid heb je echter dan pas...als het zover komt.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Concurrentieb...

In je vraag lijk je van de veronderstelling uit te gaan dat het concurrentiebeding geldt op het moment dat je nog bij een bedrijf werkt. Dat klopt niet. Het concurrentiebeding is juist bedoeld om 'nadeel' voor een werkgever te voorkomen als je niet meer voor hem werkt, het gaat dus pas 'werken' na je vertrek. (Tijdens je arbeidsovereenkomst kan een 'verbod op nevenwerkzaamheden' gelden maar dat is wat anders dan een concurrentiebeding.) Mijn antwoord is dus: het concurrentiebeding (mits geldig overeenkomen) is van toepassing en je ex-werkgever kan een gerechtelijke procedure starten als je je er niet aan houdt. Maar een rechter kan het beding geheel of deels vernietigen als het (gezien de afgewogen belangen van werkgever en werknemer) wel erg in het nadeel van de werknemer uitpakt. Of verlangen dat de werkgever een vergoeding betaalt als je als gevolg van het beding redelijkerwijs 'nergens anders' meer terecht kunt. Zie onderstaande artikelen uit het Burgerlijk Wetboek. "Artikel 653 (BW) 1. Een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn, is slechts geldig, indien de werkgever dit schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. 2. De rechter kan zulk een beding geheel of gedeeltelijk vernietigen op grond dat, in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever, de werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld. 3. Aan een beding als bedoeld in lid 1 kan de werkgever geen rechten ontlenen, indien hij wegens de wijze waarop de overeenkomst is geëindigd, schadeplichtig is. 4. Indien een beding als bedoeld in lid 1 de werknemer in belangrijke mate belemmert om anders dan in dienst van de werkgever werkzaam te zijn, kan de rechter steeds bepalen dat de werkgever voor de duur van de beperking aan de werknemer een vergoeding moet betalen. De rechter stelt de hoogte van deze vergoeding met het oog op de omstandigheden van het geval naar billijkheid vast; hij kan toestaan dat de vergoeding op de door hem te bepalen wijze in termijnen wordt betaald. De vergoeding is niet verschuldigd, indien de werknemer wegens de wijze waarop de overeenkomst is geëindigd, schadeplichtig is."

Bronnen:
http://www.arbeidsrechter.nl/bw#653

In de proeftijd mogen werkgever en werknemer besluiten van elkaar afscheid te nemen zonder opgaaf van redeneen. Je kunt zondermeer weg, het concurrentiebeding geldt pas als je een vast contract hebt. Als je een jaarcontract krijgt kun je na dat jaar ook overal gaan werken waar je wilt.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100