Man, 34 jaar, 4 jaar bij huidige werkgever en 6 jaar werkervaring bij andere werkgever, totaal dus 10 jaar werkervaring. Welk salaris hoort hierbij?

Valt onder het CAO kleinmetaal, specifiek tweewielerbranche. Hebben het idee dat hij niet volgens zijn werkervaring word uitbetaald. Weten ook niet goed hoe we de tabellen in het CAO moeten bekijken. Komt nu uit op F4. Dus zodoende mijn vraag.

Weet jij het antwoord?

/2500

Je ervaringsjaren doen er niet toe. je indeling en eventuele schaalverhogingen wel. Maar een werkgever is niet ver plicht schaalverhogingen te geven als hij vindt dat dat niet van toepassing is bij het functioneren van de werknemer. Toegevoegd na 2 uur: Overigens heeft het bedrijf waar je nu werkt niets te maken met de ervaring bij je vorige werkgever.

In de desbetreffende CAO werkt men met het begrip 'functiejaren'. Wat zijn dit? Dit wordt uitgelegd in artikel 46, lid 2: "Onder functiejaren wordt verstaan de jaren gedurende welke de werknemer zijn functie (vanaf 23 jaar) in het bedrijf van de werkgever uitoefent. Onder functiejaren wordt mede begrepen de fictieve functiejaren welke de werkgever aan de werknemer heeft toegekend." Als je in dienst komt, wordt het aantal 'functiejaren' vastgesteld. In principe zou dat '0' zijn als je begint, maar er kunnen ook 'fictieve' functiejaren worden toegekend. Het aantal jaren waarmee je begint, komt in de 'aanstellingsbrief'. (Dat woord gebruikt de CAO). Wanneer krijg je er dan geld bij? Ieder jaar, tot het maximum van de schaal waarin je zit (= de salarisgroep, in jouw geval dus F) wordt bereikt: "Artikel 50 Verhogingen op grond van functiejaren worden eenmaal per jaar toegekend, doch uiterlijk in de betalingsperiode waarin een nieuw functiejaar begint, een en ander totdat het maximum aantal functiejaren in de betreffende salarisgroep is bereikt. Indien voor alle werknemers eenzelfde afwijkende regeling van kracht was, dan wel in overleg met het medezeggenschapsorgaan dan wel de werknemersdelegatie wordt vastgesteld, kan een functiejarenverhoging worden toegekend in een periode van uiterlijk 6 maanden nà, en met terugwerkende kracht tot, de betalingsperiode waarin een nieuw functiejaar begint." Jij zit in F. Als je een maandsalaris hebt, zou je (zonder 'fictieve' functiejaren) bij indiensttreding (functiejaar 0) euro 2045.-/maand verdienen (23 jaar en ouder). Schaal F loopt tot en met 7 functiejaren. Zou je nu in F7 zitten, dan zou je een brutomaandsalaris hebben van euro 2390.-. Dat is het eindsalaris van deze schaal. (Genoemde bedragen gelden t/m 30 september aanstaande, daarna volgt waarschijnlijk weer een inflatiecorrectie). En F4 zou dan nu bruto eur 2227.-/maand zijn. Kortom, iemand die nu in F7 zit, krijgt vanaf volgend jaar geen salarisverhogingen meer. Euro 2390.- is het eindsalaris. In het ideale geval (meestal bij CAO's) wordt jaarlijks het salaris gecorrigeerd voor de inflatie. Anders zou je salaris ieder jaar minder waard worden. De functie-indeling gebeurt aan de hand van een functiehandboek. Hoe meer kennis/vaardigheden een functie vereist, hoe hoger de indeling. Leidinggevenden komen ook in een hogere functiegroep terecht dan de medewerkers aan wie ze leiding geven. Bij deze CAO is A de laagste functiegroep en J de hoogste. Kortom.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100