Kan ik beoordeeld worden door een externe leidinggevende?

Werkzaam als vaste kracht en mijn leidinggevende is extern.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

"In de klassieke organisatieleer kennen we drie soorten bazen: - de lijnbaas - de functionele baas - de werkbaas In het merendeel van de gevallen zijn de drie soorten bazen verenigd in 1 persoon, maar de drie leidinggevende rollen kunnen ook door drie verschillende personen worden uitgeoefend. In het geval van een project zien we vaak de volgende situatie: De afdelingsmanager waar de projectmedewerker zijn reguliere werk doet is de lijnbaas (hierarchische baas) en beslist over aanname. ontslag, salaris e.d. en deze stelt de medewerker voor een bepaalde periode beschikbaar aan het project. De projectmanager is de werkbaas. Deze bepaalt WAT de medewerker in het project doet. Dan houden we nog de functionele baas over, dit is degene die bepaalt HOE de dingen gedaan worden. Dit zal in een project vaak de projectmanager zijn maar het kan bijvoorbeeld ook een specialistische staffunctionaris zijn die bevoegd is bepaalde richlijnen op te leggen." Het kan dus dat je beoordeeld wordt door een externe maar dan toch alleen als werkbaas en niet als lijnbaas. Dus je werkbaas kan ontevreden zijn, het gaat er om je lijnbaas uiteindelijk tevreden te houden en uit te leggen waarom je bijv. een mindere beoordeling hebt gehad. Voor je lijnbaas speelt ook de lange termijn een rol, hoe je met collega omgaat of je groei potentie hebt e.d. Zo'n project vindt hij vaak minder belangrijk. Als 3 werkbazen na elkaar jou een minder goede beoordeling geven dan wordt het wat anders natuurlijk.

Ik weet niet waarom je je dat afvraagt. Logischerwijs kan dat namelijk prima, mits die leidinggevende ofwel je direct hiërarchische chef is, ofwel een functionele chef waar je in je werk hoofdzakelijk een relatie mee hebt. Het belangrijkste criterium is dat degene die jou beoordeeld in staat is tot de beoordeling omdat z/hij goed zicht heeft op jouw werk en z/hij de beoordelingscriteria goed kent. Als er aspecten zijn waarvan jij denkt dat de betreffende leidinggevende minder goed in staat zal zijn om jou op te beoordelen (bijvoorbeeld omdat z/hij minder kennis heeft over de organisatie waar jullie beiden werken), dan bespreek je dat gewoon vooraf met hem of haar. Misschien kan een andere leidinggevende de beoordeling op die aspecten aanvullen. Als er wat anders speelt, onmin om welke reden dan ook, is het sowieso handig om een derde (met wederzijds goedvinden) te betrekken in de beoordeling, maar dat staat los van het feit of mensen intern danwel extern hun dienstbetrekking hebben.

Ik neem aan dat het over een evaluatie gaat. Dat de leidinggevende extern is doet niets af aan zijn af haar bevoegdheid. Wat wel telt is: hoelang is hij of zij al bij jou op de werkvloer, ik bedoel je kan niet na 2weken zeggen die of die deugt niet. Trouwens het is de plicht van een leidinggevende om zijn personeel aan te sturen in goed overleg met de despreteffende persoon (personen). Wat er speelt is mij niet duidelijk maar ik zou zeggen je hebt een contract voor onbepaalde tijd, (hij niet)dus doe gewoon je werk en erger je eigen niet.

Is gewoon heel goed mogelijk. De leidinggevende is juist voor dit soort werkzaamheden aangenomen. Het maakt daarin niet uit hoe lang jij er zelf werkt en of je wel of geen vast contract hebt.