Is er wettelijk beschreven wat de dode hoek van een leeg schip wat aan de scheepvaart deelneemt maximaal mag zijn?

In het Binnenvaartpolitiereglement 1984 artikel 1.07 lid 2 staat beschreven:
"Een schip mag niet deelnemen aan de scheepvaart indien door de wijze van belading de stabiliteit in gevaar wordt gebracht. Tijdens de vaart mag de lading het directe of indirecte uitzicht niet meer beperken dan tot 350 m voor het schip of het samenstel. Er word hier dus gesproken over een beladen schip!!!

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Volgens het Binnenvaartpolitiereglement en het Rijnvaartpolitiereglement mag tijdens de vaart de lading van het schip het directe of indirecte uitzicht niet meer beperken dan tot 350 m voor het schip. Het Reglement betreffende het onderzoek van schepen op de Rijn 1995 stelt aanvullende eisen bij snelle schepen. Dat zijn schepen die ten opzichte van het water harder kunnen varen dan 40 km/h. De dode hoek mag vanaf een zittende positie en bij elke beladingstoestand niet meer bedragen dan één scheepslengte voor de boeg. Bovendien mag de som van de sectoren zonder vrij gezichtsveld van recht vooruit tot 22,5° achterlijker dan dwars aan iedere zijde niet meer dan 20° bedragen. Iedere afzonderlijke sector zonder vrij gezichtsveld mag niet meer bedragen dan 5°. De sector met vrij zicht tussen twee sectoren zonder vrij gezichtsveld mag niet minder bedragen dan 10°. Europese richtlijn 2008/87/EG van 22 september 2008 tot wijziging van Richtlijn 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen zegt dat artikel 7.2 van de richtlijn zo wordt gewijzigd dat de dode hoek voor de boeg van het lege schip met halve voorraden en zonder ballast voor de roerganger niet meer mag zijn dan tweemaal de scheepslengte of 250 m tot het wateroppervlak, al naargelang welke afstand het kortste is.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100