Mijn zoon heeft ADHD. Hij gaat een chauffeursopleiding doen. Wie weet welke problemen hij bij een vrachtwagen rijbewijskeuring kan krijgen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Hij zal beoordeeld moeten worden door iemand van het CBR, het CBR heeft daar een protocol voor. Als hij zijn rijbewijs B reeds gehaald heeft, voldoet hij in elk geval aan een deel van de eisen. Hij zal een rijtest moeten doen met iemand van de afdeling praktische rijgeschiktheid van het CBR, en het groot rijbewijs kan voor maximaal één jaar geldig zijn. Als het CBR dat nodig acht, zal er een extern deskundige (bijvoorbeeld een psychiater) worden ingeschakeld om eventuele risicofactoren te bepalen. Zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0011362/geldigheidsdatum_09-05-2012 Citaat uit het gedeelte over ADHD mbt rijbewijzen van groep 2 (waar de vrachtwagen onder valt): "Geschiktverklaring voor de rijbewijzen van groep 2 voor een beperkte termijn is mogelijk indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: – er is geen sprake van risicofactoren zoals angststoornissen, depressieve stoornissen, misbruik van psychoactieve middelen of persoonlijkheidsstoornissen; – er moet sprake zijn van ziekte-inzicht en therapietrouw; – er mag geen sprake zijn van rijgevaarlijke bijwerkingen van de medicatie. Als het CBR voor een juiste oordeelsvorming een rijtest nodig acht, kan het een deskundige op het gebied van de praktische geschiktheid (van de desbetreffende afdeling van het CBR) inschakelen. Dit is in ieder geval aan de orde bij de eerste aanvraag van een rijbewijs. Het CBR heeft hiervoor een uitvoerig protocol. De geschiktheidstermijn is maximaal één jaar." Toegevoegd na 40 minuten: Bij gebruik van psychostimulantia geldt verder: "10.4. Psychostimulantia (..)Een uitzondering is mogelijk voor zover psychostimulantia in therapeutische dosering gebruikt worden voor de behandeling van ADHD bij volwassenen (..)Wanneer er geen rijgevaarlijke bijwerkingen zijn (..) Voor het rijbewijs B zal voor veel ADHD'ers gelden dat alleen als zij medicatie gebruiken, er een beoordeling van rijgeschiktheid volgt. Dit omdat de eigen verklaring vraagt naar psychiatrische behandeling, en naar gebruik van geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Wie dus nooit bij een psychiater is geweest of alleen voor onderzoek, kan bij de eerste vraag "nee" invullen, waardoor alleen de medicatie relevant lijkt. Dat is een kwestie van interpretatie, maar ADHD wordt gezien als psychiatrische stoornis en er gelden aparte regels voor in de wet, dus het is de bedoeling van de wetgever geweest dat het altijd beoordeeld wordt. En voor een vrachtwagenrijbewijs zijn de normen ook strikter, zie hierboven.

Lastig in te schatten omdat de ene persoon met ADHD niet de andere is. Kijk eens naar rijscholen die een getrainde instructeur hebben voor ADHD&Autisme. Gisteren reed ik in Eindhoven achter een leswagen met zo'n sticker dus in Nederland zullen er meer zijn. Succes.

Alleen als hij medicijnen gebruikt zal hij een medische keuring moeten doorstaan. http://www.psyq.nl/programma/adhd-bij-volwassenen/faq-adhd?view=/FAQ/PsyQ/ADHD/Algemeen/Autorijden%20en%20ADHD "Bij vermelding van gebruik van stimulantia verzoekt het CBR om keuring door een arts of psychiater met kennis van ADHD (dit verloopt via de lijst van behandelaars van de St. Netwerk ADHD bij volwassenen)(link naar www.netwerkadhdbijvolwassenen.nl). " Toegevoegd na 1 minuut: Daarnaast, heeft hij een volwassenvorm of is het enkel een 'tijdelijke vorm'? Als het geen volwassenvorm is zou het geen probleem moeten zijn! Toegevoegd na 3 minuten: En dan nog even een pdf van het cbr: http://www.cbr.nl/pdf/ADHD.pdf

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100