Mag een rijinstructeur bellen tijdens het lesgeven?

En dan bedoel ik niet handsfree dus gewoon de telefoon aan het oor

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik vond het vreemd dat dat mocht, dus ik heb het even opgezocht op de website van het OM. Het blijkt dat dit inderdaad mag, zie de bron. Ik heb ook op infopolitie.nl gekeken (zie 2e bron) en daar staat verder nog: Hiervoor komt artikel 61 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 aan te pas: Artikel 61a Het is degene die een motorvoertuig, bromfiets of gehandicaptenvoertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. De wetgever heeft hier bewust neergezet hij die het voertuig bestuurt, en niet de bestuurder. Dit betekent dat hij die aan het stuur zit niet mobiel mag bellen. De rij-instructeur mag dit dus wel, tenzij hij zich zodanig gedraagt dat hierdoor de veiligheid op de weg in gevaar kan worden gebracht. Toegevoegd na 3 uur: Edit omdat er blijkbaar toch nog onduidelijkheid is: Op de website van het Openbaar Ministerie staat letterlijk: Mag een rij-instructeur bellen tijdens de rit? Ja, dat mag. Het belverbod richt zich op de daadwerkelijke bestuurder en dat is de leerling.

Bronnen:
http://www.infopolitie.nl/index.php?option...
http://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/veelg...

ja, dat mag.

Dat mag, De rij instructeur zit in de bijrijder stoel en hoeft zelf niet te rijden. Of het verstandig is om te bellen tijdens iemand's les is wat anders, maar lijkt mij niet!!

Zeker, maar ik zou een andere rijschool zoeken!

Ik weet niet wat het officiële antwoord is, maar ik zou zeggen: NEE, totaal onverantwoord. Aangezien de cursist nog geen rijbewijs heeft, is de instructeur verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. Hij/zij moet kunnen ingrijpen, en ook naar het stuur kunnen grijpen. Hij moet m.i. nog alerter zijn en nog meer om zich heen kijken dan een normale automobilist. Dan kan hij niet met z'n hoofd bij een telefoongesprek zijn.

In eerste instantie is hij op dat moment rijinstructeur , dus hoort hij daar mee bezig te zijn , hij wordt betaald om rijles te geven , en dan mag je ook zijn , gehele , aandacht verwachten.

Ik denk dat het NIET mag. Het elders genoemde wetsartikel heeft het over degene die daadwerkelijk de besturing van het motorvoertuig ter hand neemt - de leerling dus. Edoch, het enkele feit dat het een leerling betreft, betekent dat de instructeur moet zijn voorbereid op de noodzaak tot een ingreep. Op het moment dat de instructeur ingrijpt, is *hij* de daadwerkelijke bestuurder van het motorvoertuig. De instructeur mag dus niet ingrijpen als hij mobiel telefoneert. Hij mag dus zijn beroep niet uitoefenen tijdens het telefoneren. De leerling mag alleen rijden als de instructeur zijn beroep uitoefent. Ziedaar… het mag niet. Toegevoegd na 4 uur: Zelfs als het strikt juridisch wel mag, dan vind ik dat het moreel/menselijk beslist *niet* mag. Je kunt dit simpelweg niet máken als instructeur.

Bronnen:
http://www.goeievraag.nl/vraag/bellen.9665

hij mag bellen echter hij moet altijd kunnen ingrijpen als iets fout dreigt te gaan. hij is de juridische bestuurder, niet de feitelijke.

Een rijinstructeur moet ook opletten op de weg, moet attent blijven dus lijkt het me beter dat hij onder het ijden niet mag bellen.

Mag je bellen als je mensen aan het bedienen bent? nee bellen is vrijetijd en vrijetijd heb je in de pauze behalve noodgevallen. of als het met werk te maken heeft . tijdens werktijden werk je. plus de argumenten van mijn vorige goeievraagbeantwoordendecollega's