Kun je naast een snelweg wonen waar alleen elektrische auto's over gaan?

M.a.w. is het geluidsniveau van een elektrische auto dermate laag, dat naast de A2 wonen geen probleem meer is als die 10-baans is geworden?

(Het gaat dus om geheel elektrisch aangedreven auto's, zonder benzinemotor)

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Dit hangt met name af van de maximumsnelheid. Het geluidsniveau wat geproduceerd wordt door een snelweg is exponentieel gecorreleerd met de snelheid die gereden wordt. boven de 80 km/h ongeveer is het geluidsniveau dat geproduceerd wordt door de motor al ondergeschikt aan dat van de banden en turbulentie veroorzaakt door de lucht. En bij electrische auto's zijn al deze bronnen van geluid ook aanwezig. De gevelbelasting toegestaan op huizen bevindt zich tussen de 55 en 70 dB(A) en het ligt aan de afstand tot de snelweg, type wegverharding, geluidswerende maatregelen langs de weg en de snelheid van de voertuigen.

Wat bedoel je precies met een electrische auto? De Toyota Prius produceert 67dB bij 120km/u. Een VW Golf daarentegen produceert 70dB bij 120km/u. Dit is dus verwaarloosbaar. De huidige 'electrische auto's' lopen ook gewoon op een brandstof motor. Deze laadt een accu op die weer een motor laat lopen. Zodra de accu leger begint te raken gaat de brandstof motor lopen, cq maakt hij weer lawaai. Kortom, je kunt wel naast een snelweg wonen, maar onder dezelfde omstandigheden als dat het nu ook gebeurt; met lawaai.

Het geruis van de banden zal wel een heel apart geluid vormen zoals een groep fietsers maar dan dieper als klank.Dus ja.

Het voornaamste geluid dat geproduceert word is het contact tussen de banden en het wegdek... Eén electrische auto veranderd hier werkelijk helemaal niets aan. Het geluid dat de motor maakt is ten opzichte van het lawaai dat de banden maken tijdens het rijden te verwaarlozen...

Nee, het meeste geluid wordt geproduceerd door de banden op het wegdek. Nu gaan ze wel binnen enkele jaren geluidsarme banden verplichten, dit scheelt uit m'n hoofd ongeveer 60%

Ja, je kunt ook naast een snelweg wonen waar alleen auto's rijden die op fossiele brandstoffen rijden. Mijn ouder wonen niet ver van de snelweg en het wendt gewoon. Zoals hierboven ook al aangegeven zijn het niet zozeer de motoren die geluid veroorzaken maar de banden over het wegdek. De banden en het type wegdek zijn hierin bepalend.