Hoeveel kost een gele en rode kaart bij hockey in de jeugdcompetitie?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik ben er vanuit gegaan dat je veldhockey bedoelt. Een rode kaart (in de context waarin jij het bedoelt) kost in principe geen geld. In de "Richtlijnen procedure/behandeling tuchtzaken KNHB" staat in art. 5 het volgende: 5. Standaardstraf Voor ieder seizoen stelt de Tuchtcommissie in overleg met de Commissie van Beroep een standaardstraf (norm) vast voor de rode kaart die wordt uitgereikt als gevolg van een zogenaamde verbale overtreding. Voor een rode kaart wegens een verbale overtreding geldt in principe de standaardstraf van 1 wedstrijd. In het algemeen hanteert de Tuchtcommissie voor een zogenaamde fysieke overtreding een minimumstraf bestaande uit een speelverbod van 2 wedstrijden (er is dus geen sprake van een geldstraf.) Maar dan zijn we er nog niet. Lees (gedeeltelijk) artikel 3 even, waar staat: 3. Tuchtprocedure bij een definitieve verwijdering. Voor junioren geldt: Wanneer een jeugdspeler een rode kaart ontvangt voor een fysieke of een verbale overtreding, dient de vereniging er voor te zorgen, dat het Meldingsformulier Wangedrag Junioren voor 12.00 uur op de tweede maandag na de dag waarop de betrokken wedstrijd is gespeeld op het bondsbureau ontvangen is. Dit formulier geldt als verklaring van de vereniging. Een door de jeugdspeler zelf geschreven verhaal (verklaring), stelt de Tuchtcommissie erg op prijs. Wordt aan deze eis niet voldaan, dan gaan we naar het einde van dat artikel, waar staat: Overige belangrijke punten: " De Tuchtcommissie is bevoegd, zowel ter gelegenheid van de mondelinge behandeling als in afwachting daarvan, een voorlopig speelverbod voor een door haar te bepalen aantal wedstrijden op te leggen, zulks met inachtneming van de Statuten en Reglementen van de bond. " De Tuchtcommissie is gerechtigd de betrokkene(n), de scheidsrechters en eventuele getuigen van een zaak telefonisch te horen. " Aan een vereniging die de voornoemde verplichtingen niet nakomt, kan een geldboete van ten hoogste € 50,- worden opgelegd. Kortom: een rode kaart kost geen geld tenzij je in gebreke blijft bij artikel 3. Zie bronnen: Toegevoegd op 16-05-2009 21:53:53 Zo, ik was even van de straat en nee ik heb geen banden met wat voor hockey dan ook. :-) En voor ik het vergeet: een gele kaart heeft geen financiële gevolgen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100