Waarom zouden paranormalen altijd "goed" moeten zijn?

Welke beroepsgroep je ook bekijkt, er zijn altijd goede en slechte mensen. Hetzelfde geldt als je kijkt naar talenten: welk talent je ook kiest, binnen de groep mensen die een bepaald talent hebben, zijn er altijd goede en slechte mensen.

Er zijn goede en slechte boeren, goede en slechte boswachters, goede en slechte bejaardenverzorgers, goede en slechte brandweermensen - ga zo maar door. (Ik bedoel hier niet of ze hun vak beheersen, maar of ze een "goed mens" zijn in de zin van goede intenties hebben en goede daden doen.)

Toch, als ik deze site mag geloven, is er een enorme uitzondering op deze regel: dat zijn de mensen die over paranormale gaven beschikken. Binnen die groep is *iedereen* goed, zonder uitzondering.

Als het inderdaad zo is: welke aanwijzingen zouden daarvoor zijn?

Als het niet zo is: hoe komen de paranormaalgelovers erbij, dat zij zo'n enorme uitzondering zouden zijn?

Toegevoegd na 6 minuten:
Ik heb het niet over bedriegers die alleen maar *zeggen* dat ze een gave hebben, maar over mensen die "echt" een gave zouden hebben. Die zouden, zonder uitzondering, goede mensen zijn.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik heb de ander1e antwoorden bewust NIET gelezen om mijn persoonlijke opinie hierdoor niet te laten beinvloeden. Mocht mijn antwoord deels gelijkluidend zijn aan die van anderen, dan berust dat op toeval, danwel eenzelfde inzicht, niet op- basis van afstemming en/of communicatie. Dit gesteld hebbende , het volgende. Alle mensen hebben geestelijke eigenschappen, ze hebben een onderbewustzijn , een voorstellingsvermogen en een bepaald inlevingsvermogen (empathie) die soms lijkt op telepathie maar toch anders is. Mensen die zelf op een zuivere wijze spiritueel functioneren , kunnen zich soms domweg niet voorstellen dat anderen daar anders mee omgaan. Je zou dat naiviteit kunnen noemen , maar dat betekent onschuldigheid, ze kunnen zich niet verplaatsen in het negatieve deel van geestelijke werelden, in de vorm van belevingen. Er zijn echter ook mensen die paranormale krachten bewust ongunstig pogen te gebruiken, zoals bij vormen van voodoo, black magic etc. Dat laatste bewijst al dat de paranormale wereld wel degelijk een duistere kant kent, helaas. het niet (h)erkennen daarvan kan ook voortkomen uit een angst voor deze wereld met het besef dat daar ook sterke manipulatie, vervloeking (!) en ander lelijks uit weg kan komen. Zonder te willen preken wijst de BIJBEL daar uitdrukkelijk op, hele epistels, zoals Deuteronomium maar ook het nieuwe testamentische 1 Johannes 4 vers 1t/m 6 geeft onomwonden aan dat er geesten zijn en dat we die moeten beproeven of ze uit God zijn, blijkbaar zijn er dus ook die NIET uit God zijn en dan wordt voornamelijk bedoeld de demonen (ook wel wereldgeesten genoemd) en de werken van het vlees ofwel onze eigen geestelijke kracht maar dan het ongunstig deel daarvan wat ons aanzet tot haat en zonde. Hoe dit in elkaar steekt, daar zijn boeken over te schrijven en daar vallen nog veel boeken over te schrijven. Ik ben echter weer eens door mijn tekens heen. Het is uitdrukkelijk niet mijn bedoeling mensen te beledigen , kan hetgeen ik geschreven heb toch zo opgevat worden dan is dat onbedoeld en daarvoor dan mijn welgenmeende excuses. Nu pas ga ik de andere antwoorden lezen en eventueel reageren.

goed en slecht zijn begrippen die de mens zelf geeft. het ligt meer aan welke ervaringen je opdoet bij de een of de andere paranormale mens. ik ken een aantal mensen die met deze eigenschap het paranormaal zijn te maken hebben. ze hebben stuk voor stuk hun eigen specialiteit ik label het niet onder goed of slecht. zeker weet ik wel dat twee van hen, heel prima mensen overigens, regelmatig worstelen met hun 'gave'. Toegevoegd na 1 minuut: over aanwijzingen... ik ga uit van de ervaring die ik met hen heb.

in nederland moet je ervoor studeren in andere landenkrijg je die gave bij geboorte of na overlijden van je vader die dat ook had. ik heb laatst een bezocht die kon mij alles vertellen wat ik wilde horen . die kon dat niet weten van mezelf . in een ander land was dat . ik heb er geloof in. een slechte gaat jou eerst uithoren om jou iets later hetzelfde te vertellen ik geef niks kwijt omdat ik alles van de persoon wil horen mede omdat het geld kost.

ik denk omdat ze geloven dat alleen een goed mens zo'n gave 'krijgt' ik denk dat niemand alleen goed of alleen slecht is. het gaat erom hoe je over het algemeen herdacht wordt, zo simpel is het.

Paranormalen hebben meestal mensen met problemen als klanten. Deze klanten verwachten iemand die aardig en begrijpvol is voor hun probleem. Iemand zou eerder naar een aardig dienst verlener gaan met een persoonlijk probleem (geldt ook voor psychologen, coaches, etc'). Maar er zijn ook bekende paranormalen die hun faam hebben opgebouwd rond een slecht imago zoals Aleister Crowley. Ook zijn er zogenaamd "zwarte magie" beoefenaars die hun krachten verhuren om wraakacties en macht over anderen te realiseren.

Ha, die Cryofiel; Los van hoe je over paranormaliteit denkt, volgens mij maak je een fout door ze met beroepsgroepen te vergelijken. Iemands paranormale 'talent' zou je volgens mij hooguit als sterk of zwak ontwikkeld kunnen zien. En daar tegenover staat dat er altijd mensen zullen zijn die makkelijk te overtuigen zijn van iemands gaven, dat maakt de paranormalen nog niet beter, integendeel misschien zelfs. Een 'goede' paragnost zou in mijn sceptische ogen iemand zijn die niet probeert zijn gave op te dringen of te gelde te maken. Dan blijven er dus al gauw veel slechte over.

Je meent dit: "Toch, als ik deze site mag geloven, is er een enorme uitzondering op deze regel: dat zijn de mensen die over paranormale gaven beschikken. Binnen die groep is *iedereen* goed, zonder uitzondering." Ik zie hier geen "uitzondering" in eigenlijk. Goed en slecht zijn (persoonlijke/individuele waardeoordelen, niet meer of minder maar bijna steeds ingekleurd via bv voorgaande ervaringen (in alle soorten banen of mensen met gaves) die voor hem of haar of 'goed' of slecht' voelden. Ook opvoeding, school vrienden, jeugd telt mee. Normen en waarden zijn daarmee aangeleerd en niemand zal mogelijk ontkomen aan verschillende voorkeuren voor personen! Dus ook in je vraag die "paranormalen" niet ;) Of ze goed of slecht zijn in hun manier van 'waar-nemen, invoelen etc, is pas te beoordelen zodra je ze zelf ooit eens bezoekt, of desnoods bij een goed bekend staand iemand een vrijblijvend consult doet? Dit hoeft ook geen landelijk of al zeer bekend iemand zijn. Enige wat je dan zal merken, desnoods bezoek je er bv 3 oid, dat elke op andere manier "werkt". Jij kan als enige erna bepalen of dit "bewezen cold reading is", (mensenkennis en suggestieve vragen stellen zijn snel "verdacht" en ook terecht! En dit doen jammer genoeg velen die daarmee een smet werpen op een selecte/kleine groep die wel begaafd zijn. Maar wel of niet goed qua werk, en met deze gave, zegt het nog NIETS of daarmee hij of zijn in privé-leven ook steeds een GOED MENS is! Dit geldt uiteraard ook voor alle andere beroepen. Iemand die een goed en gezond geweten heeft, zal in welk soort werk dit ook uitdragen en meestal in volle bescheidenheid blijven. Elk mens heeft naast zijn goede eigenschappen , ook minder fijne trekjes of karaktereigenschappen. We zouden als mensen onderling al heel veel verder komen dat we accepteren dat je als mens nooit volledig en alleen maar "goed en perfect" kan zijn ;)

Ik denk dat het een verzet is tegen dat eeuwige gestigmatiseer van paranormale mensen. Iedereen wordt vergeleken met een Jomanda, Char etc. en hebben hier een mening over die vaak niet op feiten zijn gebaseerd. Het is niet wetenschappelijk bewezen, kan niet, geldkloppers etc. Daar wordt je wel eens moe van. Ik ben het helemaal met je eens dat het niet ligt aan welk beroep je uitoefent of je "goed" of "fout" bent. het gaat er om wat je intentie is en of je uit bent op alleen maar persoonlijk gewin (kost wat kost) of, naast inkomsten, ook goed wilt doen voor je klanten. Je leest nergens dat een boer niet wetenschappelijk bezig is. Helaas zijn er onder het mom van wetenschap ook heel veel mensen dood gegaan aan medicatie, operatie of andere wetenschappelijk bewezen methodes/middelen. Dat zegt dus ook helemaal niets. Of je een goed mens bent en leert van je fouten DAT is wat in mijn ogen telt. Ook dat is trouwens subjectief want wat ik een "goed" mens vindt, hoeft een ander weer niet zo te vinden.

Helemaal waar. mensen die zich bezighouden met het paranormale en spiritualiteit hebben doorgaans de instelling en/of overtuiging, dat wanneer je meer spiritueel 'ontwikkeld' bent, je ook meer heilig zou zijn. Niets is minder waar, spiritualiteit heeft niets met heiligheid te maken. Het 'bewustzijn', houdt zich totaal niet bezig met roken, drinken of welk ander gedrag dan ook, waar mensen wel meningen, oordelen en veroordelingen over vormen. Ook hier zijn het weer de mensen zelf (the 'mind'), die zich 'ergens' willen positioneren. 'Ergens' is niet HIER, het bewustzijn zelf is altijd en alleen maar HIER! Geen heiligheid, geen goed of slecht, alles = niets en niets = alles

Dat is een typisch westers vooroordeel. Wij roepen oh en ah bij een paranormaal begaafd persoon, en we lachen die domme inboorlingen uit die zeggen dat ze behekst, betoverd of ziek gemaakt zijn door voodoo en dergelijke. Bij Antillianen is het nog altijd heel gebruikelijk om een klein kindje wat blauwsel op het hoofd te smeren, om het 'boze oog' te weren. En zo zijn er nog wel andere voorbeelden van gebruiken om te voorkomen dat paranormaal begaafde mensen die slecht willen, de ander schade toebrengen. Een paranormaal begaafd iemand kan zijn of haar gave ten slechte gebruiken. Of een ander daar ontvankelijk voor is, is een tweede. Wij zijn zo verwestert en zo 'nuchter', dat de meesten van ons nog slechts uit zijn op sensatie en avontuur als het om paranormale krachten gaat. Dat het ook tegen ons kan werken, realiseren zich maar weinigen.

Goed en kwaad bestaan helemaal niet. Het is slechts een perceptie van de persoon die de beoordeling maakt. Deze beoordeling wordt gemaakt vanuit zijn eigen historie en ervaringen. Juist diegene die geraakt wordt door iets zal eerder een specifieke label opleggen dan voor iemand waarbij iets neutraal blijft. Zo is de een gevoeliger voor een automobilist welke gedronken heeft dan een ander. De een zal dan eerder het label slecht en kwaad gebruiken en de ander zal hiervan niets specifieks denken. Jij hebt een specifieke gevoeligheid voor het paranormale en alternatieve en naar ik begrijp heb jij persoonlijke herinneringen op dit punt die eerder negatief zijn dan positief. Daardoor kan jij het paranormale eerder en eenvoudiger bestempelen met een label 'slecht'. Het is al een gevoelig punt voor jouw. Sommige beoordelingen zullen door de grote massa worden overgenomen. Zoals bijvoorbeeld dat een pedofiel enorm slecht is. Hoewel nog steeds de een gevoeliger is dan een ander, kan het ook juist de overredingskracht zijn welke een ander meesleept, het zogenaamde (mis)bruik van de empathie. Nu is een pedofiel in mijn ogen ook het kwaad en absoluut niet te vergelijken met een paranormaal iemand. Ik gebruik dit voorbeeld meer om de kracht van de mensenmassa en de intensiteit van overreding aan te geven. Waarom spreken de beelden van Haiti ons zo erg aan en kunnen wij het label slecht aangeven? Juist door die intensiteit van het drama en trauma welke we zien in de beelden. Kortom, goed of slecht is slechts een perceptie welke soms door enorme intensiteit kan worden overgenomen door een massa. De perceptie komt echter uit de persoon zelf, door ervaringen, verleden en drama's of trauma's.

Een paranormaal mens is een gewoon normaal mens. Het is geen vak, dat je ergens op een school kan leren. Het is het toelaten van gevoelens. Het is je open stellen voor liefde en je openstellen voor het verdriet en de pijn van de ander. De reactie die je hier op kan krijgen, kan je toepassen om de ander te helpen. Niets meer en niets minder. Ieder mens kan kiezen tussen zijn ratio en zijn intuïtie. of wel tussen wat zijn verstand zegt en wat zijn gevoel zegt. Deze twee hebben vaak oorlog met elkaar, bij de meeste mensen heeft het verstand het altijd voor het zeggen, bij heel veel mensen het verstand en het gevoel en bij sommige voornamelijk het gevoel, met het verstand als een soort opvangnet. Dit zijn over het algemeen de paranormale mensen ( niet altijd) Omdat de paranormale mensen ook gewoon mensen zijn, kunnen deze ook verkeerde dingen zeggen en doen. Als hun gevoel te veel in het gedrang komt, gaat hun ratio weer meetellen, de behoefte om de ander even te vertellen hoe het in elkaar zit, het terugpakken van de ander omdat je door hem/ haar aangevallen wordt, komt niet uit hun gevoel en liefde voor de naaste, maar meer uit de overlevingsdrang, sterker te willen zijn dan de ander. Dit is vaak uit te leggen als het kwaad en slecht. Maar ook dit gedrag is normaal, we hebben er allemaal mee te maken, het is een onderdeel van je plaats in de maatschappij, bepaalt door de evolutie. Wat wel opvalt, dat alle mensen die ik ken en paranormaal zijn, allemaal ongeveer van het zelfde type zijn, het zijn allemaal rustige, kalme mensen, die goed kunnen luisteren naar de ander en alleen al door te luisteren veel mensen kunnen helpen. Vaak leven deze mensen in hun eigen wereldje, enigzinds afgesloten van de "gewone" wereld, ze zijn meestal ongemerkt onder ons en willen juist niet opvallen, ze hebben een zeer sterke drang anderen te helpen, vooral de zwakken en verdrukten.

Het paranormale is niet altijd goed. Bij altijd goed komt het neer op de spiritualiteit! Volgens het geloof van de spiritualiteit, is niks slecht en alles goed, en het paranormale is maar een heel klein onderdeel van spirituele geloofsovertuigingen. Je bent heel spiritueel als je zelfs je medemens kunt vergeven die je het meest gruwelijkste dingen heeft aangedaan. Daarom zal ik nooit niet een spiritueel persoon worden, want boosheid is ook emotie, maar ik geloof al van baby's af aan wel in het paranormale. Zoals geesten en Engelen, en het enige wat vast staat wanneer je geboren wordt is de dag dat je sterft.

1 Wat is goed en wat is slecht? 2 Alle mensen zijn mensen, dus zijn allemaal goed en slecht 3 De moleculaire wereld laat het niet toe alleen goed of alleen slecht te zijn. Alles heeft invloed op alles, dus altijd goed en slecht.

De mens staat centraal in elke religie of geloofsrichting. De mens kan goed of slecht zijn of het nu de katholieke kerk betreft of paranormaal begaafden. Men moet dus altijd op de hoede zijn of het nou om priesters, Rabbis of P.begaafden gaat. Ik wil wel even stellen dat je altijd priester kunt worden terwijl een gave zich simpelweg aandient. Mensen met gaven zijn per definitie gevoeliger en gevoelige mensen zijn mensen die zich vaker het leed van anderen aantrekken.

Net zoals er goede wetenschappers zijn en slechte. Het is onzin te stellen dat paranormalen altijd goed zouden moeten zijn. Het is goed, als je je gaven in dienst van de mensheid stelt, zonder er rijk van te worden, of om je ego op te krikken, met liefde als basis. Het is fout als je andere mensen wilt manipuleren, door er zelf beter van te worden, of je wilt verrijken ten koste van anderen. Zo is het met alles in het leven, je hebt goed en fout. Het gaat erom wat je drijfveer is, kies je voor goed of voor fout.

Goed en slecht, koud en warm, zwart en wit. We gebruiken deze termen om te vergelijken. Hij = mannelijk/vrouwelijk In feite is iedereen goed op zijn manier. Wij bepalen of iemand goed is of slecht is. Er zijn mensen die paranormaal begaafd zijn en niks met deze gave doen! Zijn zij dan ook goed? Want zij gebruiken hun gave niet! Zoals wij zeggen is dat hun goed recht of is het fout krom. Bepaal jij maar! Iemand heeft de gave om een dierbare van jou te helpen misschien zelfs te redden van een gewisse dood. Echter hij gebruikt die gave niet. Is hij dan een goede of slechte persoon. Vergelijk het hier maar mee. Je bent ambulance broeder en dient een persoon onmiddellijk een bloedtransfusie te geven. Echter het slachtoffer is Jehova. Deze heeft een kaartje bij zich dat hij geen transfusies wil. Wie is er dan de goede of slechte persoon. Als hij de transfusie toedient dan is hij voor mij goed want hij redt een mensenleven. Voor de geloofsgemeenschap van die man zal hij worden afgeschilderd als een slecht mens, omdat deze geen respect heeft voor het geloof van die groep mensen. Goed en slecht zijn relatief en het zijn altijd andere mensen die bepalen wat goed en slecht is. Alles in mijn praktijk gebeurt vanuit een goed hart met heel veel verlichting (en ook nog energiezuinig). Alles wat ik doe vind ik goed. Anderen hebben hun eigen mening. Ben benieuwd naar je reactie!!!

Bronnen:
www.richardengelen.nl

Dat is een gezegde. Ze bedoelen het vaak goed. Maar helaas niet allemaal. Sommigen gebruiken hun talent alleen maar voor zichzelf. Wees voorzichtig als zij om geld vragen. Gratis hulp met liefde gegeven is de beste hulp. En dan is het aan jou om te beoordelen of hij of zij een goed mens is.