kan je geloven en in de leger zitten?

Kan je in de leger naar de kerk etc en bidden etc

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ja zeker. In het leger werken ook aalmoezeniers, dat is een oud woord voor legerpredikanten. Als jij moeite hebt met sommige taken die je moet uitvoeren als je soldaat bent dan kun je met een van hen in gesprek gaan en krijg je daar op die manier hulp bij.

Als gelovige Kan je alles doen... ( verondersteld het christelijk geloof.) Maar.... of datgene wat je doet, in overeenstemming is met datgene wat Jezus onderwijst..., zul jezelf moeten ondervinden door oprechte (zelf) studie in de bijbel. Laat niemand jouw opleggen wat jij MOET doen! Geen enkele stroming,organisatie, pastoor , pater, ouderling, oudste, voorganger, medegelovige of wie maar ook kan jou de redding verschaffen die Jezus aan zijn volgelingen belooft. Jou geloof is persoonlijk en ieder van ons zal persoonlijk verantwoording moeten afleggen overeenkonstig zijn daden. Jeremia profeteerde : Jer 23:5 "Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE (JHWH) , dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT( Jezus) zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde." In het bijbelboek openbaring wordt gesproken over Jezus als koning op een wit paard: " En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen". Jezus zelf trekt met zijn myriaden engelen erop uit en zal overwinnen, en christenen zullen hieraan niet meedoen. Er zal volgens het christelijk geloof een tijd komen dat bovenstaande in vervulling zal gaan. Er zijn gelovigen die in het leger afzweren... er zijn gelovigen die hun vaderland willen dienen , in het leger gaan maar geen wapens ter hand nemen. Ik heb nog niet zo heel lang geleden een waargebeurd verhaal gezien over een jonge 7de dag adventist die toch in het leger is gegaan tijdens wwo2, wou geen wapens dragen en nam dienst bij het rode kruis. Mij gaat het niet om de stroming waartoe deze jongeman behoorde, maar wel om het feit dat de keuze die hij maakte, een volledige persoonlijke keuze was. Misschien een inspriratiebron : https://www.youtube.com/watch?v=moHH6t6A3fI groet amadeus