Wat is/zijn het verschil/de verschillen tussen de drie heiligen boeken en wat de overeenkomsten?


De heilige boeken de Bijbel, Tora en Koran.
Tenach

Toegevoegd op 06 mei 2018 12:24: trefwoorden

Weet jij het antwoord?

/2500

De verschillen zijn dat de bijbel zowel uit een oud testament bestaat en een nieuw (christelijk) testement terwijl de tora maar een gedeelte van het oude testament bevat en de Koran slechts een (willekeurig) aantal verhalen, citaten of geheel andere versies/interpretaties bevat van zowel het oude als nieuwe testament. De overeenkomst is dat het alle drie over een monotheistische godsdienst gaat resp. christendom jodendom en islam.

Je husselt de termen een beetje door elkaar. - Christelijke termen: Oude Testament, Nieuwe Testament. - in Joodse termen bevat het 'Oude Testament' de Tora (wet), de Nebiim (profeten) en de CHetubim (Geschriften), samen de TeNaCH genoemd - In Moslim termen wordt 'het Oude Testament' de Taurat (Tora) en de Zabur (Psalmen) genoemd en het Nieuwe Testament noemen zij de Injil. Naast deze drie heilige boeken (Taurat, Zabur en Injil) erkennen moslims ook de Koran als heilig boek en als de vervulling van de drie vroegere heilige boeken. De Tora is dus onderdeel van de Bijbel (namelijk van het Oude Testament of de Tenach) De Tora bevat veel verhalen over hoe het allemaal begon: schepping, oergeschiedenis en het begin van de geschiedenis van God met het volk Israel. Onderdeel van de Tora zijn de wetten die God gaf aan Israel over hoe zijn volk moest leven. Ook de rest van de bijbel bevat veel verhalen over koningen, profeten en gewone mensen en hoe zij met God omgingen en God met hen. Er staan ook stukken profetie in en poezie en brieven van leiders aan gelovigen. Veel variatie dus en grote stukken zijn niet moeilijk om te lezen omdat het verhalen zijn. De Koran bevat vrijwel geen verhalen maar is samengesteld na de dood van de profeet Mohammad. Het is een verzameling van de openbaringen die hij zou hebben gekregen. De hoofdstukken staan in volgorde van lengte (dus niet in een logische of chronologische volgorde). Het leest niet lekker weg dus. Dus: de Tenach is het Joodse woord voor wat Christenen het Oude Testament noemen. De Tora is een deel van wat Christenen het Oude Testament noemen Het Oude Testament vormt samen met het Nieuwe Testament de Bijbel. De Koran erkent de Bijbel (Taurat, Zabur en Injil) als heilige geschriften die vervuld zijn in de Koran. En de overeenkomsten: Het geloof in 1 God, de Schepper van hemel en aarde, die het leven bestuurt. De heilige boeken worden gezien als openbaring van God zelf Abraham als de voorvader van de gelovigen

Toegevoegd op 07 mei 2018 01:10: tekst