Waarom wordt door sommige "Christelijke" en "Islamitische" geloven alleen de heterosexualiteit geaccepteerd en niet alles wat daar "vanaf wijkt"?

https://www.movisie.nl/feiten-en-cijfers/feiten-cijfers-lhbt-emancipatie

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat 6% van de Nederlandse bevolking (en dus waarschijnlijk ook de wereldbevolking) homoseksueel, lesbisch of biseksueel is en (in Nederland) ook als zodanig leeft. Dat komt neer op ruim een miljoen mensen. 5% van de mensen heeft een ambivalente genderidentiteit, ook wel transgenders genoemd.
Het is dus een biologisch gegeven, dat er mannen, vrouwen en allerlei tussenvormen zijn (zowel qua gevoelens als qua fysieke kenmerken als tweeslachtigheid e.d.)

Weet jij het antwoord?

/2500