Waarom wordt door sommige "Christelijke" en "Islamitische" geloven alleen de heterosexualiteit geaccepteerd en niet alles wat daar "vanaf wijkt"?

https://www.movisie.nl/feiten-en-cijfers/feiten-cijfers-lhbt-emancipatie

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat 6% van de Nederlandse bevolking (en dus waarschijnlijk ook de wereldbevolking) homoseksueel, lesbisch of biseksueel is en (in Nederland) ook als zodanig leeft. Dat komt neer op ruim een miljoen mensen. 5% van de mensen heeft een ambivalente genderidentiteit, ook wel transgenders genoemd.
Het is dus een biologisch gegeven, dat er mannen, vrouwen en allerlei tussenvormen zijn (zowel qua gevoelens als qua fysieke kenmerken als tweeslachtigheid e.d.)

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Omdat bijvoorbeeld homoseksualiteit al in hun heilige boeken wordt veroordeeld als zodanig zondig dat de dood er op zou moeten volgen. Of in ieder geval wordt er met de grootste minachting over gesproken. Bijbel OT=Tenach Leviticus 18:22: "Met een man mag u geen omgang hebben zoals met een vrouw; dat is een gruwel." Leviticus 20:13: "Als een man met een andere man omgang heeft zoals met een vrouw, begaan beiden een afschuwelijke daad. Zij moeten ter dood worden gebracht." Koran 7. Sura Al-A'raf 81-84 (Eigenlijk ook weer een bijbels verhaal, dat van lot) Voorwaar, jullie naderen zeker wellustig mannen in plaats van vrouwen. Jullie zijn zelfs ten overschrijdend volk." En het antwoord van zijn volk was slechts dat zij zeiden: "Verdrijft hen (Lôeth en zijn volgelingen) uit jullie stad. Voorwaar, zij zijn mensen dit zich reinigen." Toen redden Wij hen en zijn volgelingen, behalve zijn vrouw, zij behoorde tot de achterblijvers (die gestraft werden). En Wij deden een regen (van stenen) op hen neerkomen. Zie dan hoe liet einde was van de misdadigers. (De laatste zin wordt door veel moslimgeleerden uitgelegd dat homoseksuelen gestenigd moeten worden) https://nl.wikipedia.org/wiki/Islam_en_homoseksualiteit#Homoseksualiteit_in_de_Koran_en_Ahadith Aan de andere kant omdat alle uitleg ongeveer luidt dat seks er enkel is voor getrouwde hetero stellen om zo voortplanting te bewerkstelligen. Al het andere wordt al snel gezien als een abominatie. Veel conservatieven/fundamentalisten zien homoseksualiteit als een keuze of als een aandoening, soms een die overwonnen kan worden. Je argument van een percentage homoseksuelen zullen ze anders zien. Je zou bijvoorbeeld ook een vrij vast percentage kleptomanen vast kunnen stellen in een populatie. Toegevoegd na 12 minuten: "Het is dus een biologisch gegeven,.." Ik weet niet of het je wel eens is opgevallen, maar religieuzen trekken zich niet altijd wat aan van wat de wetenschap stelt. Toegevoegd na 4 dagen: Dat dit niet voor alle oude geloven geldt blijkt bijvoorbeeld uit de opvattingen van hindoes over deze zaken: https://en.wikipedia.org/wiki/Hinduism_and_LGBT_topics

Bronnen:
http://www.edudivers.nl/faq/homoseksualite...
https://www.thereligionofpeace.com/pages/q...

Dat is een cocktailtje van bekrompenheid, onwetendheid en onverdraagzaamheid.