Zijn er mensen die een BDE meemaken en waarbij het weinig tot niets doet?

Erg benieuwd, ik hoor de verhalen, het veranderde me leven, maar zijn er ook gevallen bij mensen waarbij het gewoon niks verandert en die er ook niet mee zitten. Het zeg maar zelf gewoon als hallucinatie of zuurstofgebrek of weet ik et wat zien?

Weet jij het antwoord?

/2500

Haast iedereen, die in een dermate kritieke situatie komt, dat de hersenen zuurstof-tekort krijgen, ervaart íéts, maar hoeveel invloed het heeft, is o.a. in hoeverre het na het herstel van de bloedsomloop in het geheugen achterblijft. Sceptici zullen de verhalen van hen, die het hebben meegemaakt, naar het land van de fabeltjes verwijzen, evenals zij die niet geloven in een bestaan na de dood, wat nodig is om een BIJNA ddo-ervaring te verklaren vanuit hun levensovertuiging. Een dergelijke ervaring is dus veelal cultureel-religieus bepaald, wat betreft de beelden. Onderzoek onder mensen, die een dergelijke ervaring hebben doorleefd, uit verschillende culturen en religies, toont echter regelmatig aan, dat een deel van die beelden tegen alle verwachtingen in, niet overeenkomen met de achtergrond van de betrokkene, maar wel overeenkomsten vertoont met de beelden van anderen, uit verschillende religieuze en culturele achtergronden, ongeacht de opleiding van de ondervraagde. Dit ZOU een bewijs kunnen zijn voor de echtheid van de ervaringen, maar wordt door anderen gezien als een regelmatig voorkomende reactie van het brein op de zuurstof-armoede. Vergelijk dit met het "hallucineren" van een THC-gebruiker, die vaak de rook van de joint zo lang ,ogelijk in de longen houdt, waardoor onvoldoende gaswisseling tot stand kan komen. De THC zou daardoor bepaalde gebieden in de rechter hersenhelft makkelijker kunnen bereiken en meer effect sorteren. Ik hoop dat dit je vraag zo goed mogelijk beantwoordt.