Wanneer krijgt een lichaam een ziel?

Wanneer het kind net geboren wordt of op een bepaald moment tijdens de creatie tijdens de zwangerschap?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Zoals al eerder aangegeven is het de ziel die, door evolutie gestuurd, herhaaldelijk een fysiek lichaam 'binnengaat' (reïncarnatie). Tijdens de zwangerschap zal die ziel steeds regelmatiger aanwezig zijn, zie het als een gewenningsperiode, om tijdens de geboorte definitief het geboren lichaampje te 'bezielen'. Maar zoals voor alles geldt, elke ziel doet dat wat hij/zij nodig vindt/heeft.

Wat wij ziel roepen is wetenschappelijk gezien een verklaring voor het ik gevoel, zoals dat wordt opgewekt door de hersenen. Wetenschappelijk is een ziel die kan in- en uitvliegen nooit aangetoond. Het wetenschappelijke antwoord is dan ook nooit, want er is geen ziel. Onder de religies zijn er veel verschillende opvattingen wanneer de ziel in zou vliegen. Meer over de verschillende visies staat op http://en.wikipedia.org/wiki/Ensoulment De opvattingen lopen uiteen van bij de conceptie, wanneer de eerste ademhaling plaatsvindt of ergens er tussen. Wat voor antwoord je krijgt hangt af van naar welke religie je kijkt. Alleen al het feit dat er geen overeenstemming is over wanneer de ziel het lichaam binnen zou komen geeft aan dat het hierbij gaat om een vaag concept. Mijn mening is dat als er inderdaad sprake zou zijn van een ziel er overeenstemming zou moeten bestaan wanneer die binnen komt. Het kan niet zo zijn dat wanneer de ziel binnenkomt afhankelijk is van de religie van de ouders.

Onderstaande tekst vond ik op internet. Ziel en belichaming bezien vanuit de antroposofie: Op aarde komen - de antroposofie Om het begrip incarneren te verduidelijken kijk ik naar de antroposofie en zijn grondlegger Rudolf Steiner. De antroposofie besteed namelijk veel aandacht aan het proces van incarneren van de ziel in het lichaam aan het begin van ons leven. In principe gelooft men binnen de antroposofie in het bestaan van reincarnatie, het steeds opnieuw geboren worden van de ziel in nieuwe levens. Vandaar ook de term: incarnatie, het (opnieuw) in het vlees komen. Je zou het ook "incorporeren" kunnen noemen. Het is niet noodzakelijk om in reincarnatie te geloven om naar dit proces van de ziel in ons lichaam te kijken. Onze ziel komt vanuit een andere wereld, een andere sfeer, op aarde om in ons lichaam in te treden en gaat op dat moment een (nieuw) leven aan. Dit leven is nu het allerbelangrijkste. Volgens de antroposofie treedt je ziel al vroeg in de zwangerschap in je lichaam binnen, maar heeft na de geboorte nog even de tijd nodig om eerst helemaal bezit te nemen van het lichaam en vervolgens langzaamaan de wereld te leren kennen. In het begin ben je als baby dus ook nog deels aanwezig in een andere, niet wereldse sfeer. Je ziel is nog helemaal niet sterk met je lichaam verbonden en moet nog wennen. Die eerste periode is een hele kwetsbare tijd waarin geborgenheid en (emotionele) veiligheid belangrijke voorwaarden zijn om je thuis te gaan voelen in je eigen lichaam. Daarna ga je als kind langzaam je lichaam en de wereld verkennen. Die wereld is een tijd lang nog grotendeels magisch voor je, zonder logische, herkenbare structuren. Het duurt een aantal jaren voordat het rationele, verklarende denken zijn intrede doet. Die eerste jaren spelen emotionele processen en een creatief proces van leren en verkennen de hoofdrol. Volgens de antroposofie doet het rationele denken eigenlijk pas zijn intrede zo rond het wisselen van de tanden, dus met ongeveer 7 jaar. Als kind heb je, volgens de antroposofie, die eerste jaren dus nodig om rustig op aarde te kunnen wennen. Op die manier kan je ziel zich met het leven gaan verbinden. Dan kan je rustig aarden.

Bronnen:
robvd.home.xs4all.nl/.../over_aarden.htm...

De geest/ziel van de mens daalt in de moederschoot. Bij Adam werd deze ingeblazen door God. Volgens Joodse Geschriften krijgt een embryo veertig dagen na de innesteling in de baarmoeder een ziel. Gods wil om ons te redden was er al voor onze geboorte. Zelfs voor het begin van onze schepping. Paulus spreekt over God die ons tevoren gekend heeft. Met dat woord ‘kennen’ geeft Paulus aan dat God betrokken is op ons leven Romeinen 8:18-30 Mogelijk is er een spiritueel bestaan van onze ziel voordat we geboren worden. De Joodse Talmoed zegt "Wanneer het de fysieke wereld in gaat slaat een engel hem op de mond en doet hem alles vergeten." De reden van het vergeten heeft te maken met de vrije wil en keuzevrijheid van de mens hier op aarde. Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel. Psalm 139:13-14

Het is inderdaad niet bewezen dat 'de ziel' bestaat. En wat het is weet ook niemand. Je weet het alleen vanuit de betekenis die je zelf aan dit woord geeft. Naar mijn gevoel is het trouwens andersom. De ziel krijgt een lichaam. Bewustzijn is dat wat alles omvat. Dat is wat je bent. En in dat vormt zich een lichaam, en in dat lichaam vormt zich een persoonlijkheid (ego).. maar wat vooraf gaat aan dit alles in Ziel (of bewustzijn) Toegevoegd na 5 minuten: het sprituele 'pad' is dat van het wederkeren, of het 'thuiskomen' zoals het ook wel word genoemd. Terug naar de ziel.. dat waar we uit voortkwamen. Toegevoegd na 6 minuten: het sprituele 'pad' is dat van het wederkeren, of het 'thuiskomen' zoals het ook wel word genoemd. Terug naar de ziel.. dat waar we uit voortkwamen.