Wat zou het bewijs moeten zijn dat geesten bestaan?

Al maanden lang wordt het bestaan van geesten hier op g.v. heftig bestreden, er bleef geen spaan van heel!
Voor en tegenstanders doen enorm hun best om elkaar te overtuigen.
Een wetenschappelijke uitleg dat geesten niet bestaan, konden we telkens weer lezen.
Maar ook de ervaringen van anderen dat zou moeten bewijzen dat ze mogelijk wel bestaan, hebben we ook hier vaak zien langs komen.
Maar wat zou nu een bewijs moeten zijn dat ze wel bestaan?
Als drie mensen de zelfde geest zien op het zelfde moment wordt dat niet als bewijs gezien, maar wat dan wel?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het ligt eraan wat je met "geest" bedoelt. Bedoel je echt de geest van een overleden persoon, waar dus de persoonlijkheid/karakter van die persoon nog in zit? Of bedoel je iets als god, of bijvoorbeeld de windgod of een andere natuurgeest? Je kunt het bestaan van geesten op twee manieren bewijzen: door ze direct te laten zien, of door ze indirect te laten zien. Ik zal dat uitleggen. Vergeef me mogelijk "simplistische" bewoordingen - die zijn niet bot bedoeld, maar eerder duidelijkheid. Zoals een karikatuur in een stripblad snel duidelijk kan maken wat de essentie is, zonder dat je die karikatuur letterlijk moet opvatten. Goed, daar gaan we. Je zou een geest direct kunnen laten zien door hem te vragen zich te laten zien. Laat hem zich vertonen aan de mensheid. Of laat hem zich fotograferen, of laat hem zijn stem verheffen - zulke dingen. Dat zou de meest simpele manier zijn. Je zou ook een geest kunnen laten zien door de *effecten* van die geest te laten zien. Dat is de indirecte methode. Net zoals je vandaag alleen nog maar kunt zien dat er op Haïti een aardbeving was door de gevolgen van die aardbeving. Bij die effecten van de geest kun je aan een aantal dingen denken. De geest kan de temperatuur beïnvloeden. Zolang je maar zeker weet dat de temperatuur *niet* verandert doordat iemand een deur openzet of doordat er een wind opsteekt, is dat een duidelijk teken. De geest kan ook schilderijen van de muur laten vallen. Ook hier geldt natuurlijk dat je zeker moet weten dat de spijker goed in de muur zat, dat er geen vrachtwagen voorbij reed, en dat er geen goochelaar aanwezig was. De geest kan ook informatie doorgeven aan een medium. Dan moet dat medium die informatie ook doorkrijgen op het moment dat er een goede controle plaatsvindt. Dus niet zoals Derek Ogilvie een boel leuke dingen laten zien, maar helemaal stilvallen zodra je wordt gecontroleerd. Verder natuurlijk de gebruikelijke controles, zodat je zeker weet dat het medium de informatie niet op een andere manier heeft kunnen verkrijgen. (vervolg in reactie)

Bewijs is een experiment wat bij herhaalde uitvoering hetzelfde resultaat geeft. Ongeacht wat het bewijs uiteindelijk ook is, het moet herhaald kunnen worden.

Als ik het met mijn eigen ogen kan aanschouwen zou ik het bestaan van geesten erkennen. Tot die tijd ga ik uit van mijn eigen waarneming; er bestaan geen geesten in mijn wereld. Misschien bij anderen wel, bij mij iig niet.

Als je ze in een flesje zou kunnen doen. Toegevoegd na 3 minuten: Dat is niet flauw bedoeld, maar een verwijzing naar het verouderde wetenschapsmodel waarmee men dit soort zaken benaderd. Theorieën over subatomaire deeljes worden wel als wetenschappelijk beschouwd en zaken als de snaar theorie ook. Toch kun je die ook niet oppakken en in een flesje doen. Het is dus niet zozeer een kwestie van bewijs, maar van paradigma.

Naar mijn idee is het onbelangrijk om altijd en overal bewijzen van of voor te moeten hebben. En dan nog kan iets dat lijkt een bewijs te zijn tegelijkertijd door iemand anders niet als bewijs worden gezien of erkend. Ik denk dat te vaak te krampachtig naar bewijs wordt gezocht en dat deze vorm van zoeken de aandacht afleidt van waar het om gaat en dat is om iets aan te nemen zoals het zich aan ons voordoet.

Ik denk dat mensen wat dit betreft alleen maar te overtuigen zijn door het zelf te ervaren. Dan nog zullen de "ongelovigen" argumenten bedenken om vooral niet toe te geven dat het wellicht toch zo zou kunnen zijn. Het kan ook andersom: ik heb er persoonlijk geen ervaring mee maar geloof zeker dat ze om ons heen zijn. Mijn eigen dochter heeft dit ervaren met mijn overleden vader en zij was toen 8 jaar. Ik ben open-minded en geloof ook niet alles. Sta met beide benen op de grond, ben nuchter en weet ook (vanuit mijn NEI-opleiding) dat er meer energie om ons heen is dan wij zien of denken.

Onlangs kwam ik op een site waar foto's te zien waren van mensen die op het ogenblik dat de foto genomen werd al overleden waren.Er bestaat o.a. een foto van de filmopnamen van ' Three men and a baby' waar Ted Danson met de baby in zijn handen staat.Bij een zijdeur in het vertrek staat een jonge kerel.Dat zou de overleden zoon van de eigenares van het appartement zijn waar de film werd opgenomen.Dan denk ik: hoe en wie en vooral waarom houdt iemand zich bezig met zulke dingen te trukeren? Want in het andere geval moet ik geloven dat er een soort parallelle wereld bestaat en dat de beelden zich kruisen?

Dat gaat heel lastig worden...Wetenschappelijk worden mensen die zeggen dat ze paranormale gaven hebben onderworpen aan testen waarin de factor toeval of kans is uitgesloten of is benoemd. Dus bijvoorbeeld het teken Cirkel laten zien en dan vragen of men dit aan kan wijzen waar dit ligt bij vier kaarten die op de kop op tafel liggen. Dit moet veel vaker goed worden aangewezen dan dat het bij toeval of bij kans zou kunnen. Zo zijn er verschillende testen - het beantwoorden van standaard vragen over een persoon die de testpersoon niet kent, bv. Maar dan nog. Geeft dit aan dat er geesten bestaan? We zullen eerst alle andere mogelijkheden uit moeten sluiten. Zelf denk ik dat mensen allerlei energie uitstralen (o.a. elektrische signalen, dit is al wel bewezen). Stel nu dat je gevoelig bent voor het opvangen van dit soort signalen, dat je als het ware op die manier kunt 'gedachten lezen'. Je hoort immers ook de radiogolven niet, totdat je een goede ontvanger (=radio) hebt? Kortom, ik denk dat het zo goed als onmogelijk is om het bestaan van geesten wetenschappelijk te bewijzen...

Zodra een geest de uitgeloofde prijs bij James Randi ophaalt voor 't bewijzen van 'bovennatuurlijke' zaken, dan accepteer ik dat als bewijs. Ik neem aan, dat als er geesten bestaan, dat er dan wel eentje tussen moet zitten die James Randi te pakken wil nemen. En als ze dat niet willen, dan zal er ook nooit een bewijs komen...

Voor mij was het ultieme bewijs dat geesten werkelijk bestaan, buiten mijn eigen ervaringen, de foto's met lichtcirkels. Blijkbaar manifesteren geesten zich op foto's in de vorm van lichtbollen. Bv op (pers) foto's die genomen zijn bij rampen, zie je vaak die lichtbollen: Geesten die zojuist overleden dierbaren komen ophalen en begeleiden naar de volgende wereld. Ik heb zelf ook dit soort foto's, en ik durf te wedden dat de meeste mensen die op zoek gaan wel een paar foto's vinden waarop zo'n bol te zien is: Een overleden dierbare die op bezoek was: Toen op die verjaardag, bij de doop van je kind, bij het huwelijk van je zus kortom: Aanwezig bij die bijzondere gelegenheid! Ga maar eens op zoek en je zult verbaasd staan.

Ik denk dat je voorbeeld wel als een bewijs wordt gezien. Ik denk ook dat je voorbeeld bijna onmogelijk is om uit te voeren in een gecontroleerde situatie. Vergeef me wat ik nu ga zeggen Ed. Ik krijg het beeld van een klein kind. Een kind die zichzelf apart vindt. Omdat hij andere denkwijze heeft en een ander beeld heeft van de wereld. Anders dan de grootste groep in dezelfde wereld. Dit kind doet zijn best om gezien te worden. Hij wil ook bij die grote groep horen. Maar ook wil hij dat zijn beelden gezien worden. Alsof hij hier een taak heeft. Een kind welke zo graag geaccepteerd wil worden door de grote groep. Een kind welke dit niet voor elke prijs wil. En zijn eigen geloof niet wil verloochen. Een kind welke door anderen maar als raar gezien wordt. Dat kind zit in een continue tweestrijd. Ik krijg nu het beeld van Jezus. Hij zag het ook. Hij kon het ook. Hem vonden ze niet raar. In het begin wel. Maar zijn eigen overtuiging was zo groots, dat anderen vanzelf mee begonnen te geloven. Wat ik wil zeggen is, wees een jezus, geloof in jezelf. Geloof in je eigen krachten. Geloof in je eigen waarheid. Geloof dit met hart en ziel, en anderen zullen met je mee gaan geloven. In deze tijd kan dat en mag dat (vroeger helaas niet en ik vermoedt dat jij deze periode ook hebt meegemaakt in dit leven). Maar heb je enige twijfel, dan wordt dit direct opgepikt. Als jij zelf al twijfelt, dan zit er in jouw zelf al een stukje ongeloof. Dan zullen anderen je niet kunnen geloven. Heb jij enige twijfel Ed? Sorry van de reading. Zelf geloof ik pas als ik hetzelfde verhaal van meer dan 1 onafhankelijke personen heb gehoord. Zeker als ik het zelf dan ook ga meemaken. Wees jij persoon nummer 1 Ed. Dan zal een ander persoon nummer 2 en 3 of meer zijn. Niet elke ziel kan je 'redden'.

Zelfs al zou ik het met mijn eigen ogen zien,zou ik dat niet aanvaarden als bewijs. Pas als er foto's/video's van gemaakt zouden zijn en die door meerdere onafhankelijke experts als niet gefotshopt zoude zijn verklaard,ben ik overtuigd. Maar ik ben er van overtuigd,dat dat nooit zal gebeuren!

Als ik er 1 gezien heb dan geloof ik het pas,maar ik heb er nog nooit 1 gezien. En heb het ook nooit geloofd. Ik denk dat ik daar te nuchter voor ben. En zal ik er nooit in geloven.Tot dat ik er 1 echt gezien heb en een foto van de geest kan maken.

Ik denk dat we het pas allemaal als bewijs zien als we met ze kunnen communiceren. Ik wil het ze gewoon kunnen vragen en een antwoord.

Bewijs voor geesten vind je hier !!! Iedereen denkt wel wat te weten van het paranormale, en iedereen heeft er een eigen mening over. Niets mis mee, maar veel mensen kennen de feiten niet en daardoor kan je weinig waarde hechten aan hun mening. Ik zelf was altijd erg sceptisch t.o.v. het paranormale, ik geloofde echter altijd wel in paranormaleactiviteit m.b.t. vreemde geluiden en zelfs poltergeist activiteiten. Mijn mening was echter dat het fenomeen door de mens zelf geproduceerd werd door een bepaalde werking van de hersenen. Soms zichtbaar voor diegene alleen, soms ook voor anderen. Ik ben echter anders gaan geloven in de loop der tijd. Nadat ik veel onderzoek heb gedaan en allerlei verhalen heb gelezen en verhalen heb gehoord van 'slachtoffers' zelf, was ik op zoek naar meer. Toen vond ik een serie waarin een research groepje onderzoek deed naar het paranormale door naar de plaatsen toe te gaan waar het schijnbaar niet pluis was. Met een flinke dosis techniek en stalen zenuwen onderzoeken zij telkens een andere plek. Wat zij echter weten vast te leggen op zowel audio en video is verbluffend. Zo verbluffend dat je niet kan ontkennen dat er werkelijk een onverklaardbaar fenomeen is wat de meeste doorgaans 'geesten' noemen. Ook door een redelijk recente persoonlijke ervaring, die ik heb beschreven in een artikel op deze website, ben ik er alleen maar meer geïnteresseerd in geraakt. Om de mensen toch proberen te overtuigen van het bestaan van het fenomeen, heb ik 11 geweldige filmpjes opgezocht met ieder een beschrijving. Deze filmpjes zijn dus uit de serie Ghost Hunters (op één na) waar ik het zo vaak over heb, en zijn volgens mij de beste bewijsstukken voor het bestaan van geesten die je jezelf kan wensen... http://www.dmen.nl/bizzare/bewijs-geesten-op-aarde.html

Bronnen:
http://www.nujij.nl/bewijs-voor-geesten-vi...

Geen enkele! Er zullen altijd mensen zijn die de waarheid van de ander zullen 'bestrijden' of 'denken beter te weten. Dat mag en dat is ook goed. Leef vooral je eigen waarheid en leer van wat en waar deze waarheid (wijsheid) je brengt. Willen wij anders dan krijg je weer een welles nietes (macht)'spelletje'. Ik weet wat goed voor jou is, bijvoorbeeld. En dat is een wijsheid waarvan we weten dat deze NIET klopt. Dus, gelooft de ander je niet, OK. Ieder heeft zijn waarheid en mag ook gedeeld worden. Laten we elkaar daarvoor respecteren.

Waarom zou je dat willen bewijzen? Zei Jezus niet zalig hij die gelooft zonder dat hij bewijs wil zien. Voor mij hoeft dat niet bewezen te worden, je voelt de waarheid diep in je, en dat is genoeg. Mensen die op een ander level zitten hebben een andere waarheid, ook goed. Leef naar de waarheid die je in jezelf voelt, door daar niet naar te leven doe je jezelf en je schepper te kort.

Als een mens "ïets" ziet dan hoeft er niet getwijfeld te worden of diegene dat ook daadwerkelijk ziet. Dat is al voldoende bewijs daar voor. Wat echter niet bewezen is, is dat de verschijning die gezien word ook daadwerkelijk een overleden persoon is. Dat is wat de mensen er maar van gemaakt hebben, "de geest van een overledene". Wie of wat bewijst dat dat zo is?

Bij herhaling wetenschappelijk aantonen dat ze niet bestaan lijkt mij. Helpt het misschien als ik gewoon zeg dat ze niet bestaan? Niet, nou ja jammer.

het bewijs ben je zelf je hebt een lichaam en geest.

als ik het gewoon zelf zag en het zeker wist en niet op fotos zie.. dat kan gewoon gefotoshopt zijn

Als ze mij eens de juiste lotto cijfers influisteren :)

Daar is geen bewijs voor, dat GELOOF je of je geloofd het niet! Ook al gelooft een groot deel van de mensheid het niet, dat wil niet zeggen dat het niet zo is, maar bewijzen kun je het zeker niet! Dat is nu eenmaal het geloof. Maar het is menseigen om ALLES te kunnen bewijzen: "Eerst zien dan geloven".

je kunt heb vaak pas geloven als je er mee te maken krijg. had ik dus ook altijd nuchter van aard haha ja tot dat en dat welles nietes blijft lastig en zeker als je het mee heb gemaakt , dan kan het soms lastig zijn als mensen er op reageren van dat het niet bestaat etc etc alsof ik sta te liegen en als ik dan vraag waarom ze zo reageren en of ze er bang voor zijn dat het hun ook kan gebeuren worden ze toch wel minder lollig erom. en tuurlijk moet ieder geloven wat en hoe die wil niet erin geloven is prima, maar mensen die dat wel doen of zijn gaan doen balen soms best van die tegendeel bewijzers . en het bewijs krijg je vanzelf en wie dat niet wil geloven is oke . groetjes manuela

Ik denk niet dat je zoiets kan bewijzen.De "ongelovige" wat dit aangaat,vinden of verzinnen altijd wel weer iets wat het tegenovergestelde aangeeft.Voor elk bewijs is er ook iets wat als tegenbewijs kan worden aangevoerd.Maar gaat het er niet om,wat jezelf gelooft?

Eerst moet je definieren wat geesten zijn. Dan moet je vaststellen op welke wijze je hun bestaan kan vaststellen. Het probleem is er meteen al: wat is een geest? Wie heeft er een definitie?

De geest kan niet worden verklaard! Verklaringen komen voort uit de intelligentie van het hoofd. De geest is de ware intelligentie, die kan alleen gevoeld worden en zich aandienen als een innerlijk 'weten'. Op het moment dat we het willen verklaren, bevatten, wordt het iets dat buiten je afspeelt, en daar bevindt het zich eenvoudigweg niet. Juist wanneer we het willen verklaren raken we ervan af!

Niks. Want geesten bestaan niet!

het bewijs dat ze NIET bestaan is wel het feit dat gelovers in geesten geen bewijzen nodig denken te hebben om het toch te geloven. (ja ga er maar even voor zitten)

Tja, dat wordt moeilijk Ed en inderdaad, zo je zelf schrijft; moeten dan drie mensen de zelfde geest zien op het zelfde moment? Ik heb het zelf al meerdere keren mee gemaakt, ik heb na het sterven van mijn broer hem mogen zien. Je kent het verhaal van mijn dochter die genezen is door een entiteit/geest, haar overleden oma. Bij mij thuis gebeurd het regelmatig dat de muziek zachter en harder gaat of zelfs spontaan aan. Eens heb ik dit mogen beleven sámen met iemand, tja en dan is het toch wel heel echt. Het andere is ook heel echt, ik weet het gewoon zeker. Maar wanneer je met iemand bent en hij of zij maakt het zelfde mee als jou, dan kan je dat beide niet meer ontkennen! Bewijs, op discoverychannel zijn vaak programma's waarin ze bewijzen dat er wel degelijk entiteiten/geesten zijn. Al eerder onder jouw antwoorden gezien, ga eens al je foto's bij langs en zie hoeveel energiebollen daarop te vinden zijn! Wanneer ik in mijn bed lig, heeft iemand wel eens zeer liefdevol mijn hand vast en ik heb het gevoel dat het mijn vader is. Wanneer wij communiceren met onze Gidsen, weten wij toch ook dat het een entiteit/geest is? Voor mij geen twijfel mogelijk, ik wéét en ervaar dat ze er zijn! Bewijzen kan ik het niet. Eens heb ik een volledige voor en achternaam met een datum van een contact, waar het toen om ging, gelezen op een leeg schrijf papier . Maar de naam en datum die ik gelezen had, had heel veel betekenis. Ik kon de naam en datum, die ik niet kende, tegenover iemand anders benoemen en dat was zeer zinvol! Er werd gevraagd hoe ik die naam en datum wist en vertelde dat ik het gelezen had, ik pakte het papier en de naam was weg! Voor mijn gevoel wordt je dan wel degelijk geholpen door een entiteit, ze zijn er!

geesten zien en horen. het kan halicunatie zijn maar je neemt ze wel waar.

"Wat zou het bewijs moeten zijn dat geesten bestaan?" dat ligt er natuurlijk aan wat je onder het woordje ‘geest’ verstaat; ‘geest’ heeft een aantal betekenissen; http://nl.wikipedia.org/wiki/Geest Voor mij is ‘de geest’ het rationele (denken), hetgeen wat vaak in verband wordt gebracht met ‘de ziel’, het emotionele (voelen). De ‘geest’ en de ‘ziel’ kan men ‘slechts aan zichzelf bewijzen’, zeggende: "ik denk, ik voel en ik wil". verder ben ik van mening, dat alles, wat ‘geestelijk’ is (en wat men daarmee persoonlijk ervaart), niet (aan anderen) te bewijzen valt; http://www.encyclo.nl/begrip/geestelijk trouwens, waarschijnlijk doel jij, in plaats van ‘geesten’, op ‘spoken/ spookverschijningen’ ... http://nl.wikipedia.org/wiki/Spook

Bronnen:
http://www.encyclo.nl/begrip/bewijs

Ik moet hem of haar kunnen zien of horen, want die zintuigen weet ik goed te plaatsen, gevoelens vind ik te vaag, en liefst dat iemand anders het ook ziet of hoort. Heb ik weleens meegemaakt, een dag nadat mijn hond was overleden hoorde ik hem hijgen in de gang, en mijn moeder hoorde het ook, en had het al eerder gehoord. Ik denk niet dat het een hallucinatie was, omdat ik het maar 1x hoorde.