kan een ziel die heel klein is ook door glas heen, als je een kamer van glas zou maken?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Je kunt deze vraag op twee manieren bekijken: op basis van de wetenschap, of op basis van geloof. Als je de vraag wetenschappelijk benadert, is er geen aanwijzing dat er zoiets bestaat als een 'ziel' die los zou staan van het lichaam, en die tegelijk wel op een bepaalde plek aanwezig is (dus: gelokaliseerd). In deze benadering is de vraag dus zinloos. Als je de vraag vanuit een geloofsoogpunt benadert, hangt het maar net van het gekozen geloof af of een ziel wel of niet door bepaalde materialen heen kan gaan. Je kunt dan dus alle mogelijke antwoorden krijgen, afhankelijk van het geloof vanwaaruit het antwoord komt. Ook op geloofsbasis zou de vraag ook zinloos kunnen zijn. Er zijn namelijk ook geloven die wel uitgaan van een ziel die los staat van het lichaam, maar die er van uitgaan dat de ziel, eenmaal los van het (dan zielloze) lichaam, geen plaats kent. Zo'n losse ziel is dus overal tegelijk. Een ziel die overal tegelijk is, echt door het hele universum heen, heeft geen boodschap aan de aan- of afwezigheid van bepaalde materialen op bepaalde plekken. Ook binnen deze geloofsbenadering zou de vraag dus zinloos zijn. Samenvattend: --  Wetenschappelijk: de vraag is zinloos. --  Geloof: het hangt van het geloof af of de vraag zinnig of zinloos is. Bij die geloven waarbinnen de vraag zinnig is, hangt het van het geloof af of het antwoord 'ja' of 'nee' is. Misschien is dit niet het soort antwoord dat je had verwacht, maar het is het beste en volledigste antwoord dat ik je kan geven.  

Laten we aannemen dat de ziel bestaat. Wie zegt dat die heel klein is. De ziel is niet iets materieels, is geen golf is geen trilling, het is iets spiritueels. Iets spiritueels laat zich door niets tegenhouden. Het is zoals liefde. Iedereen weet dat het daar is maar alleen het resultaat is zichtbaar. E astronaut mag van op de maan zijn familie toespreken, toch zal zijn familie de liefde aanvoelen. Met de ziel is het juist het zelfde. Robby BB

Een ziel wordt niet gehinderd door materialistische voorwerpen. Het is niet tastbaar en het wordt ook niet beperkt door tastbare zaken.

Elke ziel is even groot, dus er bestaat niet zoiets als een kleine ziel. Bovendien is een ziel nooit materieel, dus maakt het niet wat het 'formaat' is. Een ziel is etherisch (immaterieel) en wordt door geen enkele materie gehinderd, dus ook glas niet.

Ja het fenomeen ziel kan dwars door alles heen omdat het fenomeen ziel zich zonder verlies van kracht of tijd kan aanpassen aan eender welke manifestatievorm. Zo kan je dus ook stellen dat het fenomeen ziel gelijktijdig alles is. Indien jij dus een glazen kamer zou maken dan is het fenomeen ziel én jouw idee én jouw waarnemingsvermogen én jouw daad én jouw lichaam én de lucht in de glazen kamer én de glazen wanden én de toeschouwers ervan enz. Begrijp je wat ik bedoel? Het fenomeen ziel kan zich zowel zichtbaar als onzichtbaar aan ons manifesteren, afhankelijk van de frequentie (trillingsniveau) waarop onze bewuste en onbewuste gedachten/intenties elkaar kruisen of net niet. Probeer dit niet teveel rationeel te beredeneren want dan kom je er gewoon niet uit. Probeer het gewoon in volle vertrouwen te ervaren en te aanvaarden zoals het zich voordoet en je wordt vanzelf wel optimaal gebriefd door het allesomvattende, en alwetende fenomeen ziel ;-) ;-) Liefs, Succes en Mega Big Smile van me