Wat is je geest?

Is je geest je brein, je eigen wil, je eigen ik, je persoonlijkheid, alles bij elkaar of staat je geest los van je lichaam?
We kennen ook het gezegde: de geest geven.
Wat geef je dan?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik zie de geest als het verbindingslichaam tussen ziel en lichaam. En die zal nadat het lichaam sterf ook sterven, kan wel enige dagen duren. De geest is dus niet los van het lichaam. De geest is niet het denken, het maakt gebruik van het denken. Als de geest iets wil, is die wil erg sterk en kan er van alles gebeuren in de werkelijkheid om aan de wil te voldoen. Maar het is niet de wil. Het is in een deel van je eigen ik, dat deel dat bij de geboorte naast je ziel en je lichaam jou is. Dus voor zover je nog niet door de omgeving gevormd bent. Je persoonlijkheid bestaat voor een groot deel uit reacties op de werkelijkheid en een stuk geest en vast nog meer. Als de geest gegeven is kan het lichaam niet meer gereanimeerd worden. De verbinding met het leven is volledig weg, de ziel kan zich zonder geest niet met het lichaam verbinden. Of de geest aan verandering (groei) onderhevig is ben ik nog niet uit. Geest en ziel worden helaas in veel verhalen door elkaar gebruikt, hetgeen het moeilijk maakt snel te begrijpen over welke men het heeft. Tot zover zoals ik het nu zie, het kan door nieuwe informatie natuurlijk altijd weer veranderen.

Bronnen:
Mijzelf

Geest is je denken, kortweg gezegd... De geest geven is sterven, analoog dus... Dus alleen het denken is de geest... niet verwarren met meer dan dat... en "eigen IK" is a contradiction...

Je geest is een ander woord voor je ziel. Je bent een ziel en hebt een lichaam.

Geest is je ziel.! Toegevoegd na 1 minuut: Tijdens het sterven wordt je geest dus je ziel meegenomen door de engel die daarvoor zorgt... Toegevoegd na 7 minuten: zie ook wiki http://nl.wikipedia.org/wiki/Geest

Je geest , daar versta ik je persoonlijkheid of je ziel onder. Wanneer je je geest geeft, dan komt je ziel los van je lichaam. Het lichaam is een overblijfsel na je dood. een omhulsel dat achterblijft. Dat is wat ik denk.

Alles wat er omgaat in je hooft, dat is je geest!

Je geest is je tweede ik,iets wat naast je lichaam funtioneerd,met je meedenkt,wat altijd bij je is,wat beslissingen neemt,doe je het wel of niet,je eerste ingeving,je beschermengel,en bij de geest geven geef je het op maar je geest niet,die wil door ,maar op een gegeven moment ben je lichamelijk en fysiek op,aan het einde van je kunnen.

je geest is je ''ik'' en ''ik'' zit in mijn lichaam..mijn lichaam heb ik in bruikleen op deze aarde...(helaas wel op t moment want mijn lichaam ligt met griep op bed op t moment.....en ''ik'' baal enorm.....;-)

De geest is onstoffelijk en is datgene in de mens wat denkt, voelt en wil... Als je de geest geeft is er geen denken, geen voelen en geen wil meer. Je geeft je over aan... de dood.

Onze geest is oa het cognitieve gedeelte (ons leervermogen) van ons brein. Verder wordt 'geest' geschreven, wanneer onze ziel bedoeld wordt. In het verlengde hiervan geven we de Geest (onze ziel) bij overlijden. Hier wordt de ziel, de bezieling van de mens, van zijn aardse verpakking gescheiden. In sommige theorieën is de mens ontstaat en bestaat hij uit 'Geest'. Alles bestond uit Geest en de mens is ontstaan door verdichting van deze. Wanneer in een discussie beide betekenissen door elkaar worden gehaald, wat regelmatig op GV is gebeurd, ontstaat er miscommunicatie en onbegrip. Wellicht te voorkomen door duidelijk in de vraag aan te geven welk van beide bedoeld wordt.

Net als elk ander woord, is 'geest' ontsproten aan de menselijke geest. Alleen voor een aantal woorden valt er niks concreets over te zeggen. 'Geest' is één van die woorden. En... Probeer 't maar eens te vertalen naar alle andere talen. Sowieso al onmogelijk dat er in Nederland een eenduidige betekenis aan kan worden gegeven - laat staan dat die betekenis dan ook nog overeind zou blijven als je 't naar andere talen vertaald. Ikzelf kan er dus niks concreets over zeggen. En ik kan me ook niet herinneren dat ik er iemand anders ooit iets concreets over heb horen zeggen. Omdat er niks concreets over je geest gezegd kan worden, kan ie alleen maar los van je lichaam staan. En als je de geest geeft, dan geeft je lichaam de geest aan de hemel. Tenminste, zo wordt dat dan beschreven in de de verhalen - maar er is niks concreets aan dat verhaal.

Je geest is wat niet je ziel of je lichaam is.

Je hebt geen ziel en/of geest. Dat is een gestolen begrip uit de Egyptische religie.

bij sommige geloven zeggen ze de ziel leeft voort als iemand overleden is.Lijkt mij je persoonlijkheid los van het lichaam.De geest geven dan is het stuk of doet het niet meer.Dus de kern van het functioneren is weg.

Je geest is je zijn, je zijn is je bewuste aanwezigheid, je echte "bezieling", je pure essentie. Als je de geest geeft gaat datgene wat je unieke zelf is, onverschillig van wat je fysieke lichaam is over naar een andere plek. Je laat het lichaam achter wat "slechts"een "vervoermiddel" is voor je geest.