Is deze logica wetenschappelijk aanvaardbaar?

Ik lees op GV regelmatig dat een bepaalde stelling (om de knuppel maar meteen in het hoenderhok te gooien geef ik als voorbeeld: geesten bestaan) niet waar is zolang niet is bewezen dat het wél waar is. Volgens mij is de beoordeling waar of niet waar niet vast te stellen zolang er nog geen bewijs is dat de stelling bevestigt danwel onderuit haalt. In dat geval blijft het antwoord of de stelling waar is dus onbepaald.
Is mijn idee correct? Antwoorden die zin voorzien van argumenten stel ik bijzonder op prijs!

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Je hebt volkomen gelijk. Uit het feit dat van een stelling niet is bewezen dat hij waar is kun je niet logisch afleiden dat deze derhalve onwaar is. Van iets dat onwaar is kun je niet (onmogelijk) bewijzen dat het waar is. De regel dat iets onwaar is als het (nog) niet bewezen is zou betekenen dat het geen enkel nut iets te willen bewijzen dat (nog) niet bewezen is. Het is immers onwaar. Toegevoegd na 59 minuten: Oals Hume het zo mooi vertelde: uit het feit dat niemand nog ooit zwarte zwanen heeft gezien (en dus niet kan worden aangetoond dat zwarte zwanen bestaan) kunnen we niet afleiden dat zwarte zwanen niet bestaan. (enkele jaren later werden in Afrika voor het eerst door Europeanen zwarte zwanen gezien)

Het lijkt mij dat een stelling bewezen moet worden, niet dat perse bewezen moet worden dat de stelling onjuist is. Want in dat geval kan er van alles beweerd worden dat dan als 'halfware stelling' blijft bestaan. voorbeeldstelling: Er zijn 3 kopieen van deze wereld elders in het heelal, dusdanige kopie dat alle bewoners identiek zijn en identiek handelen als de bewoners van de aarde. (kan het niet bewijzen, maar niemand kan bewijzen dat het niet zo is). Een stelling die op deze wijze onbepaald is, heeft geen waarde.

Als er geen bewijzen zijn die een stelling bevestigen of ontkrachten, dan is die onbepaald. Je weet het gewoon niet. Logisch (in technische zin) kan zo'n stelling zelfs waar zijn, als hij niet tegenstrijdig is. Dat is niet hetzelfde als "feitelijk" waar. De stelling "als de zon schijnt, dan is de mexuatyplocyatl blij" is logisch waar, maar feitelijk onzin. Toegevoegd na 3 minuten: Tenzij de mexuatyplocyatl echt bestaat omdat ik hem heb verzonnen, maar dat is weer een andere discussie.

Met andere woorden God bestaat omdat er geen tegendeel bewezen is dat het niet zo is? Ik vind dit een zeer vreemde manier van wetenschappelijke benadering. Je kan niet zomaar iets beweren, en dan argumenteren dat omdat het tegendeel niet bewezen is dat het dan zomaar ook zo misschien kan zijn. Het gaat er niet altijd dat die geesten niet bestaan, maar waarom ze niet kunnen bestaan, je zal alle logica moeten uitbannen en dan zal je ook kunnen stellen dat er miljarden van jou aanwezig zijn in miljarden van parallelle universums. Bewijs zal altijd wetenschappelijk bewezen moeten worden, of tenminste bij benadering.

Het bestaan van geesten is wetenschappelijk niet bewezen. Hetzelfde valt te zeggen over God of buitenaards leven. We kunnen niet wetenschappelijk bewijzen dat geesten bestaan. We kunnen wel wetenschappelijk onderzoek doen naar het bewijs van geesten. Wetenschap is dynamisch, iets staat niet definitief vast, op het moment dat er nieuwe kennis word vergaard kan wetenschappelijke kennis veranderen. Het kan dus zijn dat er in de toekomst door wetenschappelijk onderzoek aangetoond word dat geesten wel bestaan. Maar tot die tijd gaat de wetenschappelijke wereld er vanuit dat ze niet bestaan.

Ja ,vaak gaat de fantasie ,voor de wetenschap ,eerst wat verzinnen ,en dan op zoek naar het bewijs ,(zelfs Einstein ) filosofie ,en weten schap ,lopen vaak toch samen ,de weten schap gaat niet lukraak op zoek er moet n gedachte zijn ,heel vaak komt men dan ook toevallig heel bijzondere ,verschijnsels tegen .die heel bruikbaar zijn ,en inspiratie geven ,dus weer een combi.geloof heet ook geloof ,veel mensen halen dat door elkaar .,een mens is van natuur een mythisch wezen ,kijk naar een kind ,of als je naar de film gaat .je weet zelfs dat het niet waar is ,maar het voelt anders .dus het een daagt het andere uit! Mooi toch.

Er is eigenlijk maar 1 manier om een stelling te bewijzen... namelijk feitelijk en herhaalbaar bewijzen. Er zijn ook wiskunde stellingen waarvan het bewijs rust op het bewijs dat niet bewezen kan worden dat het onwaar is (als ik me niet vergis is 'door 2 punten gaat een lijn' een van die stellingen). Wanneer je dat laatste toepast op geesten echter loop je tegen het praktische probleem op dat er voor het bestaan van geesten 1) geen bewijs is en 2) voor de gevonden verschijnselen ook andere verklaringen zijn die wel een wetenschappelijke ondergrond hebben en 3) dat je iets reëels op die manier wil bewijzen (als het *is* dan kan je laten zien; dit gaat zelfs op voor de meetkunde... iedereen kan 2 punten tekenen en er dan een lijn doorheen trekken maar de getalsmatige bewijsvoering dat dit altijd geld is een stuk moeilijker). Bewezen stellingen hebben nog altijd voorrang boven de stelling die bewezen niet onbewezen kan worden. Dit voornamelijk door de invloed van Galilei die de empirische wetenschap introduceerde ten koste van de tot dan toe gebruikelijke filosofische wetenschap (die door Galilei genadeloos onderuit gehaald werd met zijn beroemde experiment met de valsnelheid). Je zal dus een heel goed excuus moeten hebben om het argument dat het ongelijk van de stelling niet bewezen kan worden te kunnen gebruiken. In de meeste gevallen zijn onderwerpen die per definitie niet bewezen (of niet onbewezen) kunnen worden geen onderdeel van de wetenschap. Vanuit wetenschappelijk oogpunt wordt het hele onderwerp eigenlijk vooral genegeerd omdat het niet te bewijzen is. Ook is een referentiekader onmogelijk. Niemand is immers (bewezen) terug gekomen om er over te vertellen en er zijn bijzonder weinig vrijwilligers of dit uit te proberen. Per definitie onbewijsbaar; net als het al dan niet bestaan van (een) God. Per definitie onbewijsbaar en dus geen taak van de wetenschap. Discussies ontstaan voornamelijk daar waar mensen wetenschap misbruiken om met een hoop geklets halve waarheden te verkondigen. Ze komen dan geloofwaardig over op leken en de wetenschap krijgt dan de schuld dit niet zelf te hebben gemeld. Verder worden de tegen argumenten meestal gewoon genegeerd. Toen de makers van de eerste graancirkels hun films lieten zien waarin ze lieten zien dat zij ze gemaakt hadden inclusief een volledige beschrijving van hoe werd nog steeds glashard volgehouden dat het toch echt het werk van vliegende schotels was. Op die manier maak je jezelf niet geloofwaardiger.

De logica is prima, em logisch gezien is jouw stelling terecht; alleen is dat niet praktisch werkbaar en niet wetenschappelijk in basis. Voor dit soort problemen kwam ene Ockham met het scheermes principe (ockhams razor) want simpelgezegd inhoudt dat voor de situatie waarvoor de minste aannames gedaan moeten worden de juiste is. Ik ben het daar niet helemaal mee eens overigens maar als je het antwoord neemt dat het juiste lijkt , en dat als uitgangspositie neemt vind ik het een goede stelling. OP de vraag " bestaan er geesten?" moet je tot de conclusie komen dat er geen enkele reden is waarom dat nodig zou zijn en dat je dus aannames moet maken, en dat de stelling "er bestaan geen geesten" de minste aannames bevat simpelweg omdat het een non-issue is (net zoals dat beestje dat iemand verzon) In dit geval zou je dus volgens de logica de aanname "er bestaan geen geesten" als uitgangspositie innemen en bewijzen dat dat niet zo is. Dit natuurlijk onder de aanname dat wij bestaan...

nee, wetenschappelijk is dat niet aanvaardbaar. dingen die niet zijn bewezen bestaan niet voor de wetenschap. anders kan je van alles geen verzinnen (dwergdino, reuzen kabouter... noem maar wat) en dan zou het pas niet bestaan als het bewezen is, en tot die tijd wel. dan zou echt alles bestaan en mogelijk zijn tot het tegendeel is bewezen. zo werkt het dus voor de wetenschap. er zijn ook heel veel mensen die erop vertrouwen dat niet alles te bewijzen is. wat de geesten betreft zijn er veel definities mogelijk. gelovigen kunnen in de heilige geest geloven. mensen die geloven in bovennatuurlijke dingen geloven dat geesten mensen zijn die niet meer leven. mensen die in voodoo doen geloven in boze geesten. voor bepaalde volkeren zijn goden weer geesten. wat geesten betreft.... er zijn mensen die er gevoel voor hebben en meer kunnen waarnemen dan anderen (spiegelen van non verbale communicatie) en hebben hier een bepaald beeld bij afhankelijk van de wijze waarop je beredeneerd. (inductie/deductie) met andere woorden. je kan nooit bewijzen dat iemand iets ziet wat niet #waar# is of dat hetgeen ze wel/niet niet #onecht# is. link 1 spiegelen link 2 nonverbale communicatie link 3 inductie er zijn meer manieren om iets te bewijzen. als er iets is wat je kan herhalen en waarbij je dezelfde uitkomst krijg kan je zeggen dat het waar is. zo maak je zichbaar dat iets wel of niet kan/bestaat. er zijn ook veel mensen die geloven dat je niet alles kan bewijzen omdat er dingen zijn die je gewoon overkomen

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Inductie_(filosofie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Non-verbale_c...
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spiegelen_(co...

Als iemand een stelling poneert bijv. geesten bestaan dan is de bewijslast aan degene die de stelling poneert. Dus degene die beweert dat geesten bestaan moet op een wetenschappelijke wijze aantonen dat geesten bestaan. Dat is nooit gebeurd. Meestal is het onmogelijk te bewijzen dat iets niet bestaat. Als ik beweer dat er intelligent leven is op de vijfde planeet van de ster Sirius dan is het aan mij om aan te tonen dat er een vijfde planeet rond Sirius draait en dat daar intelligent leven op voorkomt. Het zou onzinnig zijn om van anderen te eisen dat zij bewijzen dat er geen vijfde planeet om Sirius draait en als dat wel het geval zou zijn er in ieder geval geen intelligent leven op is.